naar top
Menu
Logo Print

GEEF OUDE OLIE EEN NIEUW LEVEN

LAAT AFVALOLIE OPHALEN DOOR EEN ERKEND INZAMELAAR

Garagehouders en carrossiers zien zich geconfronteerd met een aanzienlijke afvalberg, die bestaat uit afgedankte autobatterijen, banden waarvan het profiel is weggesleten, maar ook tal van vloeistoffen. Voor elk van deze afvalstoffen geldt een specifieke regelgeving. Ofschoon carrosseriebedrijven normaal gezien niet onder de aanvaardingsplicht voor olie vallen – men is immers zelf geen olieproducent of -invoerder – kan de correcte omgang met afvalolie hun echter ook geld opleveren. Tot een hoeveelheid van 2.000 liter per jaar voorziet Valorlub immers in een forfaitaire vergoeding, in relatie tot onder meer het soort olie.

olie

RECYCLAGE

De lifecycle van olie is niet voorbij, eens deze werd afgelaten uit bijvoorbeeld de transmissie van een voertuig. Afvalolie kan na recyclage immers opnieuw worden ingezet als basisolie (voor smeerolie), of als brandstof voor bepaalde energetische toepassingen. Om die reden is de aparte opslag en afvoer van deze olie – hoe weinig ook – strikt noodzakelijk.

OPSLAG

auto smeerolieOpslaan kan in een enkelwandige overdekte houder die ingekuipt is of in een dubbelwandige houder met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. Een inkuiping moet vloeistofdicht zijn en een minimale opvangcapaciteit hebben van de grootste in de inkuiping geplaatste tank of, in het geval van vaten, 10% van de totale inhoud van de vaten (met minimaal de inhoud van het grootste vat). Lekbakken kunnen dienstdoen als inkuiping. Wanneer de afvalolie wordt opgeslagen in rechtstreeks in de grond ingegraven houders, gebeurt de opslag ofwel in dubbelwandige metalen houders, in houders uit thermohardende kunststoffen, ofwel in houders uit roestvrij staal. Enkelwandige metalen houders kunnen enkel nog in dienst blijven als deze al rechtsgeldig vergund waren voor 1 januari 1993, voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem, en mits het gunstig doorstaan van de in Vlarem II opgelegde periodieke controles (en dus voorzien van een groene dop als goedkeuring). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gemeentelijke milieudienst of bij de afdeling GOP (gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten) van uw provincie.

Meer info over opslag van smeermiddelen?

PARAMETERS

Forfaitaire vergoeding

Valorlub bepaalt jaarlijks een forfaitair bedrag in functie van de hoeveelheid en het soort olie, de marktvoorwaarden voor gebruikte olie en de inzamelmethode. De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen kleiner dan of gelijk aan 2.000 liter bedraagt voor 2019 85 euro. De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2019, worden in 2020 uitbetaald. Om hiervoor in aanmerking te komen, speelt de inzamelaar de gegevens jaarlijks door aan Valorlub. Via de unieke code die u van hem ontvangt, kunt u op de website inloggen, waarop Valorlub de premie/subsidie (vrij van btw) uitkeert.

Campagnebeeld

HOEVEEL BEDRAAGT DE VERGOEDING?

De volgende parameters bepalen het bedrag en de hoeveelheid, die jaarlijks worden vastgelegd:

  • U moet een professionele gebruiker van olie zijn (bijvoorbeeld carrosseriebedrijf);
  • U moet de gebruikte olie op Belgisch grondgebied laten inzamelen;
  • De jaarlijks op te halen hoeveelheden (via één of meerdere ophalingen) moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 2.000 liter;
  • Ze moeten worden opgehaald door een gehomologeerde Valorlub inzamelaar;
    (Een overzicht van erkende inzamelaars van afvalolie kan u terugvinden via deze link)
  • Het type gebruikte olie moet onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht vallen;
  • De gebruikte olie dient van goede kwaliteit te zijn (< 10% water) en mag niet vermengd zijn met pcb’s, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen;
  • Er wordt maximum één premie uitgekeerd per milieuvergunning.

Opgelet: voor de inzameling van transformatorolie voorziet Valorlub geen premie

VALORLUB

VALORLUB

KONINGIN ASTRIDLAAN 59
1780 WEMMEL
+3224568452
+3224568453