naar top
Menu
Logo Print

Waarborging concurrentievermogen van de auto-industrie

Brexitbeleid en CO2-beleidsproblemen
magazine

Terwijl de EU-markt voor personenauto's in 2017 met 3,4% is gegroeid en er meer dan 15 miljoen auto's zijn verkocht, verwacht de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) nu dat de groei zal vertragen tot ongeveer 1% in 2018. De Europese auto-industrie is op weg naar herstel en nadert na een volledig decennium de verkoop- en productiecijfers van voor de crisis. "Met de nieuwe CO2-streefcijfers voor auto’s en bestelwagens en de Brexitdreiging, is dit herstel echter zeer fragiel. We moeten ons dus maximaal inspannen om het concurrentievermogen van onze industrie te waarborgen.” Aldus Carlos Tavares, ACEA-voorzitter en voorzitter van de Raad van Bestuur van de PSA-groep. ACEA vreest dat het huidige CO2-voorstel, dat eind vorig jaar door de Europese Commissie is uitgebracht, niet volledig technologieneutraal is. Beleidsmakers moeten natuurlijk ambitieuze CO2-reducties vastleggen, maar mogen hierbij geen technologische beperkingen opleggen. Met het vaststellen van de uitstoot standaarden voor 'voertuigen met een lage uitstoot' werd echter te veel gedoeld op elektrische auto’s. Gezien het geringe en gefragmenteerde marktaandeel van elektrische auto's in Europa is ACEA van mening dat dit voorstel opnieuw moet worden bestudeerd. Het roept daarom op tot een ambitieuze maar realistische aanpak van toekomstige CO2-reductie. Wat de Brexit betreft, dringt ACEA er bij de onderhandelaars op aan deze onzekerheid weg te nemen door snel overeenstemming te bereiken over de overgangsperiode. ACEA is van mening dat deze overgangsperiode ongeveer drie jaar zou moeten duren om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

+3227387345
+3227387310