naar top
Menu
Logo Print

Motorvoertuigen genereren 413 miljard euro aan belastingen

ACEA's belastinggids 2018
magazine

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de belasting op motorvoertuigen in de EU-15, 413 miljard euro per jaar bedraagt. Die gegevens zijn onlangs gepubliceerd in de Belastinggids 2018 van de Europese Federatie van Automobielfabrikanten (ACEA), die de meest recente informatie bevat over belastingen op de aankoop en het bezit van voertuigen en op de motorrijtuigenbelasting. "De motorrijtuigenbelasting is honderden miljarden euro's per jaar waard voor de Europese regeringen en levert een aanzienlijke bijdrage aan door de overheid gefinancierde projecten en de algemene gezondheid van de economie", aldus de secretaris-generaal van ACEA, Erik Jonnaert. De nieuwe belastinggids laat zien dat er in de Europese Unie grote verschillen bestaan in zowel de belastinggrondslag als de belastingniveaus. Verscheidene lidstaten belasten auto's op hun vermogen, prijs, gewicht, cilinderinhoud of een combinatie van deze factoren. Steeds meer landen gaan echter over tot CO2-belasting. Volgens de gids belasten momenteel 20 EU-lidstaten voertuigen op basis van hun CO2-uitstoot. Sinds september 2017 worden deze emissies gemeten met een nieuwe laboratoriumtest, WLTP genaamd. Aangezien deze nieuwe test strenger is dan de oude (NEDC), resulteert dit in een hogere CO2-waarde voor een specifiek voertuig. De feitelijke prestaties van de auto zelf worden niet beïnvloed: de toename van de CO2-uitstoot is alleen toe te schrijven aan de technische verschillen tussen de WLTP en NEDC. Vandaag de dag zijn de nationale belastingregels nog steeds gebaseerd op de NEDC-waarden en kan elke lidstaat beslissen wanneer hij de overschakeling naar de WLTP doorvoert. De vroegste WLTP-belasting wordt toegepast vanaf juli 2018.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

+3227387345
+3227387310