naar top
Menu
Logo Print

Toename CO2-uitstoot en stijging benzineverkoop

Benzine haalt diesel in
magazine

Volgens nieuwe gegevens van het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Associatie van Automobielfabrikanten (ACEA) zijn in 2017 in de EU twee nieuwe en verwante trends in de registratie van auto's waargenomen: een toename van de CO2-uitstoot in combinatie met een stijging van de benzineverkoop. Volgens door het EMA gepubliceerde cijfers is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's met 0,4% gestegen tot 118,5 g/km in 2017. In 2017 werden benzinevoertuigen het meest verkochte autotype in de EU en haalden ze, volgens het economisch marktverslag van ACEA, diesel in voor het eerste jaar sinds 2009. Uit de meest recente gegevens van ACEA blijkt dat het marktaandeel van diesel vorig jaar met ongeveer vijf procentpunten is gedaald (van 49,9% tot 44,8%). Deze daling werd grotendeels tenietgedaan door een stijging van de verkoop van benzineauto's, met hogere CO2-uitstoot. Benzine is nu goed voor bijna de helft van de verkoop van nieuwe personenauto's. “Uit de gegevens van de EER blijkt dat de verschuiving van diesel naar benzine nu een tastbaar effect heeft op de CO2-prestaties van het Europese wagenpark voor nieuwe auto's", aldus de secretaris-generaal van ACEA, Erik Jonnaert. "Vooruitblikkend zal dit de verwezenlijking van de toekomstige CO2-doelstellingen ernstig in de weg staan." In lijn met de totale groei van de autoverkoop vorig jaar is het marktaandeel van elektrisch geladen voertuigen (ECV's) slechts matig gestegen (van 1,1% tot 1,5%). Jonnaert: "Consumenten geven een duidelijk signaal af. Er zijn nog steeds te veel belemmeringen voor elektrisch geladen auto's om diesel te vervangen. Verdere CO2 -reducties zullen sterk afhankelijk zijn van een grotere verkoop van elektrische en andere voertuigen met alternatieve aandrijving, dus deze belemmeringen moeten dringend worden aangepakt."

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

+3227387345
+3227387310