naar top
Menu
Logo Print

Truckindustrie reageert op EU-voorstel allereerste CO2-normen

Verschillen tussen voertuigsegmenten dienen erkend te worden
magazine

De Europese Federatie van Automobielfabrikanten (ACEA), die de zeven grootste EU-producenten van zware bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigt, neemt nota van het onlangs gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor CO2-emissienormen voor Europese vrachtwagens. ACEA is verheugd over de tweefasenaanpak van de Commissie, maar is van mening dat de door de Commissie voor 2025 en 2030 voorgestelde verminderingsniveaus - respectievelijk 15% en 30% - veel te agressief zijn en niet zijn gekozen met het oog op de specifieke aard van de vrachtwagenmarkt. Aangezien de productontwikkeling van zware bedrijfsvoertuigen voor verkoop in 2025 reeds aan de gang is, is het ambitieniveau voor 2025 te streng gezien de korte aanlooptijd van deze allereerste CO2-doelstellingen. "Het lijkt erop dat de Commissie gewoon de exacte CO2-reductieniveaus, die zij reeds voor personen- en bestelauto's heeft voorgesteld, heeft overgenomen en rechtstreeks op zware bedrijfsvoertuigen heeft toegepast, zonder de fundamentele verschillen tussen deze voertuigsegmenten volledig te erkennen", aldus Erik Jonnaert, secretaris-generaal van de ACEA. De Europese vrachtwagenindustrie is niettemin verheugd over het feit dat 2019 als referentiejaar voor deze doelstellingen is vastgesteld, aangezien alle vrachtwagenfabrikanten in de EU vanaf dat moment hetzelfde rekeninstrument (VECTO) zullen gebruiken om de CO2-emissies van een groot aantal vrachtwagens op te geven en te rapporteren. De ACEA stemt in met de invoering van CO2-normen voor vrachtwagens, maar dringt erop aan dat deze normen zorgvuldig en correct worden ontworpen, rekening houdend met het belang en de complexiteit van de markt.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

+3227387345
+3227387310