naar top
Menu
Logo Print

Bezorgdheid over vrijwaringsonderzoek naar staalproducten

Instellen van verdere maatregelen zet downstreamgebruikers onder druk
magazine

Een coalitie van staalverwerkende bedrijven heeft de Europese commissaris voor handel, Cecilia Malmström, een brief geschreven waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over het in maart gestarte vrijwaringsonderzoek naar staalproducten. De Europese Commissie heeft het vrijwaringsonderzoek geopend als reactie op de Amerikaanse beperkingen voor staal en aluminium, teneinde een sterke toename van de staalinvoer in de EU te voorkomen. Het mogelijke resultaat van deze procedure zou de invoering van invoertarieven of quota's kunnen zijn: "Europees staal is en blijft een integraal onderdeel van onze toeleveringsketens", stelt de brief. "Toch zal de toepassing van steeds grotere beschermingslagen uiteindelijk alleen maar negatieve gevolgen hebben voor de downstreamgebruikers van deze producten. De handelsgegevens voor veel van de onderzochte productcategorieën wijzen niet op een plotse en scherpe toename van de invoer", zo stellen de ondertekenaars van de brief. Bovendien verkeren de Europese staalproducenten in goede gezondheid, met hoge winsten in 2017 en vergelijkbare vooruitzichten voor 2018. De beleidsmakers moeten zich er ook van bewust zijn dat indien de staalinvoer in de komende maanden toeneemt, verlegging van het handelsverkeer slechts een van de vele factoren kan zijn die deze trend kunnen beïnvloeden. De staalproducenten in de EU voorspellen zelf dat de vraag naar staal in de EU dit jaar met 2% zal toenemen, zodat in dit positieve economische klimaat kan worden verwacht dat ook de invoer zal toenemen. Op veel ijzer- en staalproducten zijn reeds strenge antidumping- en antisubsidiemaatregelen van toepassing. "Het instellen van verdere maatregelen zou de downstreamgebruikers nog meer onder druk zetten in hun strijd voor wereldwijd concurrentievermogen", waarschuwt de brief.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

+3227387345
+3227387310