naar top
Menu
Logo Print

Moderne dieselauto's stoten weinig vervuilende emissies uit

"Dieselauto's spelen belangrijke rol in halen luchtkwaliteitsdoelstellingen"
magazine

Nieuwe gegevens tonen aan dat dieselauto's van de nieuwste generatie een lage uitstoot van verontreinigende stoffen hebben. Deze gegevens werden in reële rij-omstandigheden gemeten door de bestuurders van de verschillende nationale typegoedkeuringsinstanties. Het afgelopen jaar zijn ongeveer 270 nieuwe types dieselauto's met typegoedkeuring ten opzichte van de meest recente Euro 6d-TEMP-norm op de Europese markt geïntroduceerd. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat al deze dieselauto's goed presteerden onder de NOx-drempel van de werkelijke rij-emissietest (RDE-test), die sinds september 2017 voor alle nieuwe voertuigtypen geldt. Bovendien vertonen de meeste van deze voertuigen nu al resultaten die onder de strengere NOx-drempel liggen die vanaf januari 2020 verplicht zal zijn. RDE meet de belangrijkste verontreinigende stoffen, die door auto's worden uitgestoten tijdens het rijden op de openbare weg onder uiteenlopende omstandigheden. RDE zorgt er daarom voor dat de tijdens de laboratoriumtest (WLTP) gemeten verontreinigingsemissieniveaus op de weg worden bevestigd en dat de wettelijke grenswaarden niet worden overschreden tijdens het dagelijks gebruik. Elk van deze 270 RDE-conforme dieselvoertuigtypen vertegenwoordigt een hele familie van vergelijkbare auto's met verschillende varianten, zodat er nu een groot aantal dieselauto's met een lage uitstoot op de markt is. "Deze nieuwe bevindingen bewijzen dat moderne dieselauto's, ondersteund door een vlootvernieuwingsbeleid en gecombineerd met alternatieve aandrijflijnen, een sterke rol zullen spelen bij het helpen van steden om de luchtkwaliteitsdoelstellingen te halen. Tegelijkertijd zullen dieselvoertuigen belangrijk blijven voor de vermindering van de CO2-uitstoot op de korte en middellange termijn, ook al breiden alle fabrikanten hun aanbod van elektrisch oplaadbare auto's uit”, aldus Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA.

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

+3227387345
+3227387310