naar top
Menu
Logo Print

Betaalbare mobiliteit bedreigd door CO2-doelstellingen voor auto's

CEO's Europese autofabrikanten waarschuwen
magazine

Europese autofabrikanten waarschuwen dat gezinnen met lage en middeninkomens geen CO2-normen zullen accepteren die een negatieve impact hebben op hun vrijheid van mobiliteit. Tijdens een bestuursvergadering van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) herhaalden de CEO's van de grote autofabrikanten in Europa hun engagement op lange termijn om de CO2-uitstoot verder te verminderen. Tegelijkertijd waarschuwden zij er echter voor dat deze overgang alleen kan plaatsvinden in een tempo dat de individuele mobiliteit betaalbaar houdt voor alle lagen van de samenleving. ACEA waarschuwt de EU dan ook voor het opleggen van CO2-doelstellingen die niet de steun hebben van het volk. De uiterst agressieve CO2-doelstellingen die het Europees Parlement heeft aangenomen - waaronder een CO2-reductie van 40% tegen 2030 en verkoopquota voor elektrisch geladen auto's - brengen de betaalbaarheid van mobiliteit voor miljoenen Europeanen in gevaar. Door aan te dringen op al te ambitieuze CO2-reductieniveaus dreigt de EU auto's te duur te maken voor mensen met beperkte middelen. ACEA-voorzitter Carlos Tavares: "De ‘road map’ naar koolstofvrije mobiliteit is een zeer gevoelige kwestie geworden voor onze Europese democratieën, aangezien de burgers de impact op hun dagelijks leven beginnen te voelen." Zoals de recente protesten in Frankrijk en België duidelijk aantonen, moet de snelheid waarmee veranderingen worden gedreven, worden ondersteund door de samenleving als geheel, inclusief de lage en middeninkomens. Tavares: "Het huidige CO2-voorstel gaat veel verder dan wat economisch en sociaal verantwoord is. Daarom heeft het bestuur van de ACEA opnieuw een beroep gedaan op de besluitvormers van de EU om in deze cruciale onderhandelingen tot verstandige beslissingen te komen. Toekomstige CO2-doelstellingen mogen de kosten van mobiliteit niet onevenredig verhogen, terwijl sociale uitsluiting met alle middelen moet worden vermeden.”

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

+3227387345
+3227387310