naar top
Menu
Logo Print

CO2-taks: “Inzetten op alternatieven, niet op hogere taksen”

Nieuwe belasting schiet doel voorbij
magazine

De discussie rond de CO2-taks moet opnieuw objectief gevoerd worden. Dat zeggen Febiac en Traxio. “Alleen met een mentaliteitsverandering en de uitbouw van alternatieven voor fossiele brandstoffen kunnen we streven naar een beter milieu, in plaats van belastingen door te voeren”, zegt Febiac-voorzitter Philippe Dehennin.
“De verschuiving van belastingen van bezit naar consumptie en het streven naar het terugdringen van onze ecologische voetafdruk is een goede zaak. Het is ook belangrijk dat de consument wordt gestimuleerd om zich ‘groener’ te verplaatsen. Hiervoor dient wel een kader gecreëerd te worden dat verder gaat dan simpelweg bijkomend te belasten. Het is jammer dat de klemtoon hier opnieuw gelegd wordt op het wegtransport, terwijl het wegtransport maar één van de vele bronnen is van CO2-uitstoot. Dit gaat voorbij aan de inspanningen die de sector levert om de CO2-uitstoot terug te dringen. Bovendien bestaat er al een CO2-taks voor wegtransport, namelijk de accijnzen die de consument betaalt aan de pomp."
"Overigens leidt het kliksysteem voor accijnzen tot duurdere diesel aan de pomp, terwijl diesel minder CO2 uitstoot dan benzine. De logica is ver zoek”, vindt Carl Veys, voorzitter van Traxio. “We ondersteunen de integratie van milieufactoren in het beleid of de fiscaliteit, maar enkel een belasting invoeren is niet de juiste manier. Ook de overheid heeft haar verantwoordelijkheid: met investeringen in kwaliteitsvolle infrastructuur en een digitaal kader kan ze de consument stimuleren om zich milieuvriendelijker te verplaatsen én voorkomt ze files, die onnodige vervuiling veroorzaken”, aldus Dehennin.

FEBIAC

FEBIAC

+3227786400
+3227628171