naar top
Menu
Logo Print

Autoverkeer stoot de helft minder NOx uit tegen 2025

Doelstellingen sneller realiseren
magazine

Schonere lucht is een bezorgdheid die automobielfederatie Febiac zeer ernstig neemt. De autoconstructeurs en de beleidsmakers hebben in de nasleep van 'dieselgate' de nodige inspanningen geleverd. Zo worden nieuwe wagens strenger getest op hun uitstoot en komen er meer en meer propere wagens op de markt. Daardoor zal het autoverkeer in België tegen 2025 ruim 24.000 ton minder stikstofoxiden (NOx) uitstoten, meer dan een halvering. Nochtans kan ons land die doelstelling nog sneller halen, onder een aantal voorwaarden die Febiac voorstelt. Volgende beleidskeuzes zijn volgens hen zeker realiseerbaar tegen 2025:
• Een verdere vergroening van de autofiscaliteit, in het bijzonder in Brussel en Wallonië;
• Een blijvend fiscaal voordeel voor gebruikers van lage-emissievoertuigen;
• Het invoeren van een interessante slooppremie voor oude dieselwagens;
• Werk maken van een slimme kilometerheffing waardoor mensen beter nadenken over hun verplaatsing met de auto;
• Investeren in betere aansluitingen van auto, motor en fiets met het openbaar vervoer;
• Werken aan vlot en dus schoner verkeer;
• De snelle uitbouw van een dekkend netwerk aan laadpalen voor elektrische auto’s;
• Succesvolle autodeelsystemen die voertuigen van de nieuwste generatie inzetten.
“Febiac is graag bereid om samen met de verschillende organisaties deze voorstellen concreet uit te werken met als doel de NOx-uitstoot te doen dalen en de luchtkwaliteit voort te verbeteren. Als we de luchtkwaliteit willen verbeteren, is de aanpak van de NOx-uitstoot een absolute prioriteit”, aldus Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van Febiac.

FEBIAC

FEBIAC

+3227786400
+3227628171