naar top
Menu
Logo Print

CECRA blij met hervorming typegoedkeuring en markttoezicht

Huidig systeem wordt gemoderniseerd en controle verbetert
magazine

CECRA is ingenomen met het akkoord dat werd bereikt over de hervorming van de typegoedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen. Door deze ingrijpende hervorming zal het huidige systeem gemoderniseerd worden en zullen de controles op de emissiegegevens van auto's worden verbeterd. Enkele belangrijke verduidelijkingen die zijn aangebracht in de hervorming, zijn de volgende:
• de handhaving van de RMI-gerelateerde datastroom via de OBD-connector;
• de definitie, met inbegrip van de RMI, die nodig is voor de voorbereiding van voertuigen op weg- en wegenbelastingsproeven;
• de verwerkbaarheid van de RMI in machinaal leesbare en elektronisch verwerkbare vorm;
• De mogelijkheid om toegang te krijgen tot data terwijl het voertuig in beweging is.
Jean-Charles Herrenschmidt, voorzitter van CECRA: "Het laatste punt, dat van bijzonder belang is voor innovatie en nieuwe op data gebaseerde bedrijfsmodellen, is volledig in lijn met wat we beweren in ons standpunt over de connectiviteit." Het akkoord over de hervorming zal in januari 2018 ter definitieve goedkeuring aan het Parlement en vervolgens aan de Raad worden voorgelegd.

CECRA

CECRA

+3227719656
+3227726567