naar top
Menu
Logo Print

Europees Parlement insisteert aanname wetgeving

Wetsvoorstel voor het einde van het jaar
magazine

De Commissie TRAN heeft een initiatiefverslag goedgekeurd waarin de Commissie wordt verzocht vóór het einde van het jaar een wetsvoorstel over de toegang tot gegevens en hulpbronnen aan boord van voertuigen te publiceren. De Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement heeft een initiatiefverslag over de Europese strategie voor coöperatieve en intelligente vervoerssystemen goedgekeurd dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese industrie op het gebied van coöperatieve, gekoppelde en geautomatiseerde voertuigen te versterken. In punt 20 van het verslag van het Parlement staat duidelijk vermeld dat het Europees Parlement de Commissie aanbeveelt om snel een adequaat juridisch kader tot stand te brengen voor grensoverschrijdende interoperabiliteit in de hele EU en een kader vast te stellen met regels inzake aansprakelijkheid voor het gebruik van de verschillende vormen van verbonden vervoer. Bovendien verzoekt de Commissie vóór het einde van het jaar een wetsvoorstel over de toegang tot gegevens en middelen aan boord van voertuigen te publiceren en beveelt het dat dit voorstel de volledige waardeketen en gebruikers van voertuigen in staat stelt te profiteren van digitalisering, een gelijk speelveld en maximale veiligheid met betrekking tot de toegang tot en opslag van gegevens aan boord van voertuigen voor derden garandeert. CECRA, dat al lang een gelijkwaardige toegang tot gegevens en middelen aan boord van voertuigen garandeert voor de Europese dealers en herstellers van motorvoertuigen stelt met tevredenheid vast dat het Europees Parlement eindelijk heeft besloten dit beginsel van billijkheid en rechtvaardigheid te steunen en te bevorderen. Bovendien is het ook tevreden dat het Europees Parlement naast de aanbeveling ook een duidelijke termijn heeft vastgesteld waarbinnen de Commissie met een wetgevingsvoorstel moet komen; namelijk voor het einde van het jaar.

CECRA

CECRA

+3227719656
+3227726567