naar top
Menu
Logo Print

Europese start-upprijs CECRA

500 starters dienen aanvraag in
magazine

Tien Europese starters zijn tijdens een pitchsessie geselecteerd om deel te nemen aan een tour die de grootste Europese technische evenementen aandoet. Hier zullen ze onder andere de mogelijkheid hebben om investeerders, partners en potentiële toekomstige klanten te ontmoeten. "CECRA heeft de Europese Start-upprijs onderschreven ter ondersteuning van concrete innovaties op het gebied van nieuwe mobiliteitssystemen. Wij zijn ervan overtuigd dat voor het creëren van nieuwe mobiliteitsdiensten nauwe samenwerking tussen alle belanghebbenden in dit systeem noodzakelijk is", aldus Jean-Charles Herrenschmidt, voorzitter van CECRA. CECRA pleit voor gelijke toegang tot door voertuigen gegenereerde gegevens voor de Europese dealers en herstellers van auto' s. De Commissie vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie recent nog verzocht om vóór het einde van dit jaar een wetsvoorstel over dit onderwerp te publiceren. Bovendien stelt het Comité voor dat de toegang tot en opslag van gegevens aan boord van voertuigen voor derden eerlijk, tijdig en onbeperkt moet zijn om de rechten van de consument te beschermen, innovatie te bevorderen en eerlijke en niet-discriminerende concurrentie op deze markt te waarborgen. Het beginsel van billijkheid zal innovatie tussen ondernemingen onderling bevorderen en een vertrouwensband tussen partners creëren. Bovendien zal het de kwaliteit en de betaalbaarheid van voertuiggerelateerde diensten voor alle Europese consumenten verbeteren. Innovatie is de sleutel tot succes voor elk bedrijf en net daarom stelt CECRA de knowhow van haar netwerk van dealers en onafhankelijke herstellers  ter beschikking van Europese starters.

CECRA

CECRA

+3227719656
+3227726567