naar top
Menu
Logo Print

Europese Commissie publiceert derde wetgevende mobiliteitspakket

Breed scala aan onderwerpen
magazine

Het derde mobiliteitspakket van de Europese Commissie omvat een breed scala aan onderwerpen. Een brede coalitie van elf belanghebbenden - waarvan CECRA deel uitmaakt - is verheugd over de erkenning door de Commissie van de bevoorrechte positie van de voertuigfabrikanten op het gebied van toegang tot autodata en voertuigbronnen. De coalitie maakt zich echter ernstig zorgen omdat het pakket geen duidelijk wetgevend traject aangeeft om gelijke concurrentievoorwaarden te garanderen voor alle digitale producten en diensten rond de auto, waardoor consumenten zouden kunnen beslissen met wie zij hun autogegevens delen en voor welke specifieke diensten. De voorstellen van de Commissie zijn slechts een herhaling van de verklaring die zij in haar GEAR 2030-verslag heeft gepubliceerd, en schieten tekort in wat nodig is om te zorgen voor concurrerende digitale diensten en producten voor bestuurders. Als er geen wetgeving wordt gemaakt met betrekking tot een interoperabel, gestandaardiseerd, veilig en digitaal telematicaplatform voor voertuigen, vormt dit volgens CECRA een ernstige bedreiging voor de concurrentie, de innovatie en de keuzemogelijkheden van de consument op het gebied van mobiliteitsdiensten en digitale producten. Bernard Lycke, directeur-generaal van CECRA, roept de Commissie op om samen met de andere leden van de coalitie gevolg te geven aan haar aanbeveling om toezicht te houden op de situatie met betrekking tot de toegang tot gegevens en hulpbronnen aan boord van voertuigen en een concreet programma op te stellen dat moet leiden tot een wettelijk kader dat gelijke concurrentie in digitale diensten mogelijk maakt.

CECRA

CECRA

+3227719656
+3227726567