naar top
Menu
Logo Print

Garage- en carrosseriesector sluiten antifraudeprotocol

Strijd tegen sociale fraude en het illegale werk
magazine

Traxio en Febelcar sluiten als werkgeversorganisaties samen met de sociale partners een protocol van samenwerking met het oog op de strijd tegen de sociale fraude en het illegale werk in deze sectoren. Het protocol kwam tot stand samen met staatssecretaris De Backer en zijn kabinet. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de handcarwashes, waar onder andere sprake is van zwartwerk, schijnzelfstandigheid en mogelijk ook mensenhandel. Voor o.a. de takeldiensten roepen de sociale partners en de controlediensten de aanbestedende overheden op om te waken over de rentabiliteit en meer concreet dat ook de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden opgenomen worden in de prijszetting van de aanbestedende overheden. Het doel van het protocol is vooral om de inspanningen te bundelen dat de strijd tegen de fraude wil optimaliseren, zowel door na te gaan op welke manier de controleoperaties beter hun doel bereiken als via de mogelijkheid om voorstellen te formuleren om de reglementering aan te passen. De ondertekenende partijen sluiten zich aan bij de methodes voor de opsporing en de bestrijding van de fraude die werden ontwikkeld door de inspectiediensten evenals de mogelijkheid voor leden-bedrijven een beroep te doen op een meldpunt en dit via de beroepsorganisatie.

TRAXIO

TRAXIO

+3227786200
+3227786222