naar top
Menu
Logo Print

Traxio tevreden met beslissing minister Tommelein

Realisatie ambitieuze 2020-doelstellingen stap dichterbij
magazine

Traxio was samen met het ‘platform elektrische bedrijfswagens’ vragende partij om het voorziene verhoogde aankooppremiebedrag voor particulieren open te trekken naar vzw’s, die inzetten op elektrische voertuigen in hun vloot, en naar autodeelsystemen, die e-voertuigen inzetten in hun deelconcept. Dit sluit aan op het multimodaal maken van het woon-werkverkeer en het ontwikkelen van het mobiliteitsmanagement op bedrijfsniveau waar vooral werk moet worden gemaakt van een groenere car-policy. De maatregel moet ook toelaten de trage groei van de verkoop van 100% elektrische voertuigen te stimuleren richting de ambitieuze doelstellingen die Vlaanderen heeft richting 2020 met het clean power for transport-plan. In 2020 moet 10% van de energieconsumptie van de transportsector uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig zijn, zoals bepaald in het 2020 energieklimaatpakket. De energieministers geloven ook in de mogelijkheden van de opslag van elektriciteit, op industrieel niveau, maar ook in batterijen in huizen of elektrische wagens. Om dit te realiseren moet het aantal elektrische wagens in het wagenpark merkelijk stijgen de komende jaren. De nieuwe maatregel van de minister van Energie kan hiertoe bijdragen en geeft de retailsector een duwtje in de rug om de verkoop te stimuleren. De garagebedrijven worden via Traxio ook beter gedocumenteerd en gewapend om informatie rond elektrische rijden correct tot bij de consument te brengen.

TRAXIO

TRAXIO

+3227786200
+3227786222