naar top
Menu
Logo Print

Traxio lanceert politiek memorandum lokale verkiezingen 2018

Nood aan lokale fiscale visie op mobiliteit
magazine

Begin 2019 wordt in elke gemeente, na de verkiezingen door de nieuwe meerderheden een nieuw meerjarenplan geschreven door het college van Burgemeesters en Schepenen dat de krijtlijnen vastlegt voor de komende zes jaar. Traxio wil er mee voor zorgen dat de eigen aandachtspunten van de mobiliteitsberoepen, ingang kunnen vinden in deze meerjarenplanningen. Mobiliteit/verkeer staan zoals aangegeven hoog op de agenda in het lokale politieke debat. De federatie pleit dat gemeenten lokaal, maar ook provinciaal, meer zouden samenwerken op vlak van mobiliteit en dit samen met lokale mobiliteitsbedrijven. De gemeenten zullen bij al hun projecten op een professionele manier indicatoren moeten inzetten zoals verkeerstellingen, wagenparkscans, luchtkwaliteitsberekeningen en -metingen om het effect op de verschoning van de mobiele bronnen in beeld te kunnen brengen en op vlak van transport vorm te geven aan de burgemeestersconvenanten. De duurzame multimodaliteit, autodelen en autonome voertuigen staan bij wijze van spreken voor de deur, gekoppeld aan een efficiënt energiebeleid (smart grid) met de intercommunales die aangestuurd worden door deze gemeenten en met een doordacht gemeentelijk netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen en fietsen. Steden en gemeenten moeten investeren in onderhoud en aanleg van slimme duurzame wegeninfrastructuur, fietspaden en -stallingen.

TRAXIO

TRAXIO

+3227786200
+3227786222