naar top
Menu
Logo Print

Administratieve vereenvoudiging inzake btw-register motorvoertuigen

Traxio verwelkomt administratieve vereenvoudiging
magazine

Sinds 1992 zijn garagisten verplicht een papieren btw-register van de motorvoertuigen bij te houden. Per bedrijfszetel moet een register bijgehouden worden voor de inschrijving van alle voertuigen die geleverd worden en/of waar er een verrichting of tussenkomst mee gebeurt. Het bijhouden van een geïnformatiseerd register was enkel mogelijk indien er een aanvraag tot vergunning werd ingediend bij het hoofd van het btw-controlekantoor waaronder de belastingplichtige valt. Indien de vergunning werd uitgereikt, was een geïnformatiseerd register enkel mogelijk onder strikte voorwaarden met verplicht te gebruiken documenten. Die omslachtige procedure wordt nu sterk vereenvoudigd door de samenwerking tussen minister van Financiën Johan Van Overtveldt, het kabinet Financiën, de administratie Financiën en Traxio. Directeur Pieter Van Bastelaere (Traxio) reageert verheugd: “De belastingsplichtige is niet langer gehouden om de administratie te informeren van zijn keuze om het register bij te houden op geïnformatiseerde manier. Bovendien moet enkel de integriteit en de leesbaarheid van het geïnformatiseerde btw-register gegarandeerd worden: de garagefiches door een erkende drukker of door de klant ondertekende ontvangstdocumenten vervallen dus.” Daarnaast wordt er ook een tolerantie ingebouwd waardoor o.a. de speed pedelecs niet verplicht moeten ingeschreven worden in het register. Tot slot moet het register ook niet langer 10 jaar, maar slechts 7 jaar worden bijhouden.

TRAXIO

TRAXIO

+3227786200
+3227786222