naar top
Menu
Logo Print

Traxio houdt vinger aan de pols van Belgische autodistributie

Kwetsbaarheid bevestigd in 2017
magazine

Traxio, de federatie van de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren, hield nogmaals de vinger aan de pols van de Belgische autodistributie. Er werden 1.860 jaarrekeningen doorgeploegd van bedrijven die actief zijn in de sector, met bijzondere aandacht voor vijf indicatoren, namelijk de bruto- en nettomarges, het nettorendement op eigen vermogen, de schuldgraad en de liquiditeitsratio. Traxio stelt vast dat deze nieuwe rendabiliteitsstudie vrij verontrustend is. Hoewel de economische situatie algemeen beschouwd gunstig is, wijzen de gemiddelde bruto- en nettomarges op een zorgwekkende krimp tot een niveau lager dan 2015. Wat de marges betreft gaat de autohandel achteruit tegenover de andere sectoren. Dit fenomeen is ook merkbaar op Europees niveau. Slechts drie landen (Frankrijk, Griekenland en Italië) vertonen lagere marges in de autohandel. De achteruitgang is het resultaat van diverse factoren, en in de eerste plaats van een gevoelige toename van de fleetverkoop (+6%). Deze verkopen zorgen weliswaar voor een toename van het aantal verkochte voertuigen en dus van het aantal inschrijvingen in België maar ze wegen op de rendabiliteit van de distributie-ondernemingen die er voor hun omzet afhankelijk van zijn. Een andere kwestie is het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten waardoor de werkgevers de lonen moeten verhogen, tenminste als ze hun personeel willen behouden. Tot slot zijn er bijkomende investeringen nodig omdat de constructeurs hogere eisen stellen. Ook dat vreet aan de marges, verhoogt de schuldgraad en vermindert de liquiditeit.

TRAXIO

TRAXIO

+3227786200
+3227786222