naar top
Menu
Logo Print

Vlaamse regering erkent Tersana

"Sensibilisering van de sector"
magazine

De ministerraad van de Vlaamse Regering heeft onlangs een erkenning toegekend aan Tersana, het bodemsaneringsfonds voor de sector van garages, carrosserieën en landbouwmachines. Door deze erkenning kunnen bedrijven met bodemverontreiniging uit de sector, hun saneringsplicht en -wil overdragen aan Tersana. De aangesloten bedrijven genieten een financiële tussenkomst vanuit de overheid en kunnen hun saneringszorg overlaten aan de deskundigen van Tersana. Het fonds staat namelijk in voor het uitvoeren van de volledige bodemsaneringsprocedure. Tegen 2036 worden al deze probleemsites onderzocht en gesaneerd. Dankzij die subsidieregeling en de knowhow van het fonds worden de complexe en dure bodemonderzoeken en -saneringen financieel en technisch haalbaar voor familiale kmo-bedrijven in Vlaanderen. Ilse Vervloet van Tersana: “Naast de saneringen zal het fonds de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging in de toekomst tegen te gaan.” Pieter Van Bastelaere van Traxio: “Traxio wenst een dergelijke regeling ook uit te werken met de twee andere gewesten van ons land om ook daar de garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van saneringswerken. Met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden al contacten gelegd.”

TRAXIO

TRAXIO

+3227786200
+3227786222