naar top
Menu
Logo Print

Werkgeversfederatie Traxio bereikt ontwerpakkoord met vakorganisaties

Ontwerpakkoord 2019-2020 garages
magazine

Bij vorst, sneeuwval en voor de wintersportperiode worden bandencentrales overstelpt met chauffeurs die vragen om winterbanden te monteren. De opvang van extreme piekmomenten die gevolgd worden door dalmomenten is een oud zeer voor bandencentrales. Traxio wil hiervan af. Bandencentrales zullen gedurende zes weken in oktober, november en/of december een arbeidsregime kunnen invoeren van 10 u/dag op voorwaarde dat zij een weekgrens van 50 u in acht nemen. Overschrijdingen van de normale grenzen van de arbeidsduur geven geen recht op overloon (50% of 100% voor overwerk op zon- en feestdagen), maar wel op een betaalde recuperatie (1 u extra = 1,5 u recuperatie (tussen 38 en 44 u) en 1 u extra = 2 u recuperatie (tussen 45 en 50 u)) tijdens een dalmoment. Het systeem kan meer personeels- en klantentevredenheid bieden (door het verminderen van zowel over- als onderbezetting) zonder een toename van de loonmassa/arbeider. Kleine ondernemingen (< 15 arbeiders) kunnen het systeem invoeren via een toetredingsakte en grote ondernemingen (= 15 arbeiders) via een collectieve arbeidsovereenkomst. Traxio heeft ook verkregen dat voor het herstellen van gemotoriseerde tweewielers gebruik kan gemaakt worden van een dergelijk systeem zodat de occasionele mooi-weer-rijders op een haalbare manier rijklaar kunnen gemaakt worden na de winterstop. Traxio heeft ook de verderzetting van de optrek van het aantal vrijwillige overuren tot maximum 150 u/kalenderjaar kunnen bekomen via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau gesloten voor 30 juni 2020 (tot 30 juni 2021). Traxio blijft pleiten voor een aansluiting van het arbeidstijdenrecht op de praktijk. Op middellange termijn hoopt Traxio dat de versterkte sectorale ondersteuning de vacatures kan helpen invullen. De bestaande vijf dagen gratis opleiding voor een nieuwe arbeider worden verlengd en aangevuld met een aanzienlijk deel van de loonkost per opleidingsdag. 

TRAXIO

TRAXIO

+3227786200
+3227786222