naar top
Menu
Logo Print

1 op 2 carwashes niet in orde bij gerichte controles

128 gerichte controles uitgevoerd
magazine

Vorig jaar werden er 128 gerichte sociale controles uitgevoerd in de carwashsector. Bij maar liefst 1 op 2 controles werden inbreuken zoals zwartwerk, illegale tewerkstelling en ontbrekende arbeidskaarten vastgesteld. In totaal werden er 216 werknemers en 124 zelfstandigen gecontroleerd. Daarbij werden 87 pro justitia’s uitgeschreven en 12 waarschuwingen gegeven. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Philippe De Backer, vestigde vorige zomer reeds de aandacht op de problematiek van illegale carwashes. De Backer: “Louche carwashes zijn vaak maar het topje van de ijsberg. Er wordt onder meer gewerkt met buitenlandse vennootschappen en er worden carrousels van vennootschappen opgezet. De structuur hierachter in kaart brengen via datamining én oprollen is één van mijn prioriteiten in 2018. Ik zal daarvoor ook kijken hoe we kunnen samenwerken met andere landen om gegevens uit te wisselen en zo de structuur achter de illegale carwashes op te rollen.” De Backer sloot begin december met de sociale partners en de inspectiediensten een plan voor eerlijke concurrentie in de carwashsector: “Naast preventieve maatregelen zoals de ondernemers in de sector beter informeren over de wettelijke mogelijkheden voor weekendwerk, is er dit er dit jaar ook extra aandacht voor de carwashsector, met 150 gerichte controles. We hebben ook een centraal meldpunt sociale fraude, voor sociale partners, maar ook voor burgers en ondernemingen, die sterke vermoedens van zwartwerk en oneerlijke concurrentie daar kunnen melden. Als je jouw auto kan laten wassen voor een paar luttele euro’s kan je vermoeden dat er iets niet klopt en geef je de carwash best door aan het meldpunt. Voor elke ontvankelijk verklaarde melding wordt er een onderzoek gestart.”