naar top
Menu
Logo Print

Overeenstemming over CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens

Bijdragen tot verwezenlijking doelstellingen Parijs
magazine

De Raad heeft onlangs overeenstemming bereikt over het standpunt inzake een verordening tot vaststelling van strengere CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's die in de EU worden geregistreerd, moet in 2025, 15% lager liggen en in 2030, 35% lager liggen dan de in 2021 geldende emissiegrenswaarden. De CO2-reductie-inspanning zal over de fabrikanten worden verdeeld op basis van de gemiddelde massa van hun wagenpark. De Raad kwam overeen het voorstel van de Commissie, betreffende een stimuleringsmechanisme voor voertuigen met nulemissie- en lage emissies, aan te passen. De benchmark voor auto's voor 2030 is verhoogd tot 35%. De Raad heeft ook overeenstemming bereikt over een specifieke stimulans voor fabrikanten om auto's met een nulemissie- en lage uitstoot te verkopen op markten met een lage marktpenetratie van deze voertuigen. Concreet betekent dit dat er een gunstiger weging is voor nieuw geregistreerde personenauto's in lidstaten waar het aandeel van emissievrije en emissiearme voertuigen minder dan 60% van het EU-gemiddelde bedraagt. Volgens de nieuwe regels zullen autofabrikanten robuustere en representatievere gegevens over de emissies van auto's en bestelwagens moeten rapporteren. De Raad heeft besloten de bepalingen aan te scherpen door de fabrikanten te verplichten meetwaarden te rapporteren in plaats van aangegeven waarden. De berekening van de doelstellingen zal dus gebaseerd zijn op gemeten WLTP-waarden. Het algemene doel van het voorstel is bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en tot het bereiken van de EU-wijde reductiedoelstelling van 30% tegen 2030.