naar top
Menu
Logo Print

Europees Hof verklaart RDE-grenswaarden nietig

Betekenis Euro 6 als prestatie-etiket nog verwarrender
magazine

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs de emissienormen van de nieuwe Real Driving Emissions (RDE)-verordening ongedaan gemaakt. Op het eerste zicht lijkt dit misschien een overwinning voor steden die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) strenger willen aanpakken, maar in werkelijkheid kan dit de Euro 6-regelgeving verder compliceren. Hoewel de Europese Commissie er niet naar streefde om de emissiegrenswaarde van 80 mg/km voor dieselvoertuigen te verhogen, heeft zij conformiteitsfactoren toegekend, die in feite de grenswaarden van de test op de weg hebben verhoogd. Als gevolg daarvan moeten alle dieselvoertuigen in september 2019 slechts 168 mg/km halen en in januari 2021 tot 114 mg/km. Het vonnis van het Hof suggereert dat voertuigen die al gecertificeerd zijn onder de RDE-normen aan de voorschriften zullen blijven voldoen, evenals voertuigen die in de toekomst nog zullen worden gecertificeerd, afhankelijk van de vraag of de Commissie in beroep gaat en de snelheid waarmee vervangende wetgeving wordt voorgesteld. Als er wordt vanuit gegaan dat er geen beroep wordt aangetekend en er geen nieuwe wetgeving komt, dan betekent dit dat voertuigen aan de 80 mg/km van de RDE-test moeten voldoen. Op basis van een steekproef van 30 RDE-gecertificeerde dieselauto's concludeert Emissions Analytics dat tot 90 procent van de voertuigen nog steeds aan de eisen voldoet. Hoewel de test geen koude start bevat in de beoordelingen, blijft het over het geheel genomen een goede indicatie voor de naleving van de RDE-index. Deze steekproef suggereert dat de impact van de nietigverklaring laag zou zijn. RDE wordt echter pas in september 2019 verplicht voor alle verkochte voertuigen. Daarom is het waarschijnlijk dat deze conclusie wordt afgevlakt aangezien de steekproef betrekking had op de momenteel best presterende wagens. Bovendien maakt de nietigverklaring van deze conformiteitsfactoren de betekenis van Euro 6 als prestatie-etiket nog verwarrender.