naar top
Menu
Logo Print

RIEM VERVANGEN? METEEN OOK WATERPOMP VERVANGEN!

Kans op snellere breuk indien dit niet gebeurt

Klanten worden mondiger en kritischer voor de werken die u uitvoert, een trend die u ongetwijfeld ook al heeft opgemerkt. Ze hebben vooraf al online opgezocht wat er precies kapot is, en ze hebben de prijzen van vervangstukken op webshops opgezocht. De factuur achteraf wordt ook vaker gecontesteerd, zeker als blijkt dat er meer gedaan werd dan - in hun opinie - nodig was. De vervanging van een distributieriem is daarvan een goed voorbeeld.

Reparatiekit

KENNIS COUNTERT IRRITATIE

Veel klanten schrikken van de dure reparatiekosten van een distributieriem en zullen de gelegenheid te baat nemen om zich vragen te stellen bij de - in hun ogen onnodige - vervanging van loop- en spanwielen, en van de waterpomp. Het is dan ook zaak om voldoende geïnformeerd te zijn over het hoe en waarom van deze vervanging. Gelukkig blijkt het in één beweging vervangen van riem, loop- en spanwiel en waterpomp voor de overgrote meerderheid van de garagisten tot het standaardpakket te horen. Maar helaas is niet altijd geweten waarom dat nu exact in één keer moet gebeuren. Bovendien is er altijd het risico dat ook andere onderdelen tijdens de montage aan vervanging toe blijken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de balansasriem en de nokkenasriem. Ook de koelvloeistof kan mogelijk vervuild zijn en aan vervanging toe zijn. Als een klant daar dan een kritische vraag over stelt, komt het weinig professioneel over als u daarop geen duidelijk antwoord kunt geven. Daarom frissen we de kennis daarover graag even op.

TIJDROVENDE OPDRACHT

We hoeven u niet te vertellen dat een distributieriem vervangen een tijdrovend werkje is, zeker omdat elk merk zijn specifieke opbouw kent. Soms is het dus wat zoeken en sleutelen. Quasi alle automerken adviseren om in één beweging ook de meeloop- en spanwielen en de waterpomp te vervangen. In het geval van de loop- en spanwielen lijkt dat logisch: ze slijten rechtstreeks mee af met de beweging van de riemen. De extra tijd die nodig is voor deze bijkomende vervanging, is beperkt.

Tijd om de spanrol te vervangen?

Spanrol
Zonder demontage is het moeilijk inschatten of een spanrol aan vervanging toe is

Het is zonder demontage bovendien moeilijk in te schatten of een spanrol aan vervanging toe is. Er kunnen wel externe tekenen van slijtage zijn, zoals schade aan het loopvlak waarop de riem loopt, of sporen van smeringslekkages uit de lagerdichting. Net omdat de kwaliteit van spanrollen moeilijk in te schatten is en omdat het meerwerk beperkt is, strekt het tot aanbeveling om ze steeds mee te vervangen. De interne lagering in de spanrol staat bloot aan sterke belastingen en draait aan hoge toerentallen.

Waterpomp in één keer mee vervangen

Bij de waterpomp is de reden van de preventieve vervanging iets minder duidelijk, want waarom zou je in godsnaam een goed werkende waterpomp moeten vervangen? Een doorsneewaterpomp verwerkt ongeveer 1,7 miljoen liter koelvloeistof in ongeveer vier jaar tijd of na 100.000 kilometer. Als de waterpomp niet meer werkt, kan de schade aan de motor onherstelbaar zijn. De reden van het stukgaan ligt bij het kwaliteitsverschil tussen de oude en de nieuwe riem. De nieuwe riem is veel strakker dan de oude riem, waardoor de pomplagers en hun afdichtingen plots veel sterker belast worden, met lekkages en een mogelijke breuk tot gevolg. En dat leidt op zijn beurt tot nieuwe problemen: de interne temperatuur loopt op en het brandstofverbruik zal aanzienlijk stijgen. Ga er dus niet van uit dat de waterpomp wel nog een extra onderhoudsbeurt mee kan, want de risico's zijn groot. Klanten die een week na een herstelling opnieuw moeten binnenkomen, zijn uiteraard geen goede reclame, daarom raadt men aan om alles ineens te vervangen. Vaak wordt er geopteerd voor het gebruik van een complete vervangingskit, met daarin niet alleen de distributieriem en meeloop- en spanrollen, maar ook de waterpomp. Die zijn samengesteld volgens eerste montagespecificaties en bevatten alle nodige onderdelen voor een volledige herstelling van het distributiesysteem, mét voertuigspecifiek bevestigingsmateriaal zoals moeren, veren en rekbouten.

OORZAKEN VAN RIEMBREUK

Riembreuk

Een gebroken trekkoord kan wijzen op de indringing van een vreemd voorwerp dat met hoge snelheid insloeg op de riem, of op een te hoge riemspanning. Afgescheurde tanden wijzen dan weer op een te lage spanning of een verkeerde uitlijning. Ook het plots vastlopen van een deel van de aandrijving zou een van de oorzaken kunnen zijn. Afgesleten vertanding kan het gevolg zijn van afgesleten schijven of van een verkeerde spanning. Een uitgeholde vertanding is het resultaat van een veel te lage riemspanning. Of van plots spanningsverlies tijdens de werking. Een gebarsten riemachterzijde is terug te voeren tot temperatuur-gerelateerde oorzaken: hitte, maar ook extreme koude kan de oorzaak zijn. Als de temperatuur niet meteen tot de mogelijkheden behoort, kan het ook dat een versleten meelooprol de boosdoener is. Slijtage tussen de tanden kan wijzen op te ruwe schijven of een te strakke spanning. Afgesleten randen zijn een gevolg van een verkeerde uitlijning of van
beschadigde binnenranden van de schijven.

RIEMSPANNING EN UITLIJNING

RiembreukDe aandachtige lezer zal opmerken dat een verkeerde riemspanning heel vaak terugkeert als een van de boosdoeners. Te veel riemspanning zal resulteren in te veel piekbelasting bij elke start. Te weinig spanning geeft dan weer meer risico op het overspringen van tanden, waardoor de riem slipt en er hoge temperaturen kunnen ontstaan. Dat leidt dan weer tot premature slijtage. Een verkeerde riemspanning zal zelfs zonder breuk leiden tot een lawaaierige werking van het geheel. Veel technici stellen de riemspanning af op het gevoel, maar vandaag geven autoconstructeurs exacte spanningswaardes mee. Die wordt gemeten met speciale spanningsmeters. Uitlijnfouten kunnen voorkomen in twee gedaantes: evenwijdige (de aandrijfas en de secundaire as staan evenwijdig, maar de distributieriemschijven liggen niet in hetzelfde vlak) en hoekvormige (de aandrijfas en de secundaire as staan niet evenwijdig). Zelfs een beperkte uitlijnfout van enkele graden kan de temperatuur van de riem met 15 °C verhogen, waardoor de levensduur van de riem drastisch afneemt. Uitlijnfouten kunnen ook visueel gedetecteerd worden omdat de riem ongelijkmatig zal afslijten. Er zal dus een kleurverschil waarneembaar zijn. Als de uitlijnfout leidt tot contact met andere onderdelen, zal de rand snel rafelen. Let er ook op dat uitlijnfouten ook tijdens het gebruik kunnen optreden, bijvoorbeeld omdat een onderdeel door slijtage een negatieve invloed begint uit te oefenen. Het resultaat is een slechte uitlijning, die op haar beurt dan weer meer slijtage veroorzaakt.
Op de duur komt het geheel dan in een vicieuze cirkel terecht. 

UItlijnfouten
Evenwijdige en hoekvormige uitlijnfouten verhogen de riemtemperatuur en verkorten zo hun levensduur