naar top
Menu
Logo Print
23/08/2018 - BABETTE SOETAERT

BANDENOPSLAG OPTIMALISEREN
KAN TOT 35% RUIMTE BESPAREN

Van eenvoudig rek tot volautomatisch bandenmagazijn

In drukke economische tijden heeft u het ongetwijfeld ook al gemerkt: uw stockageruimte vult zich veel te snel met allerlei wisselstukken. Zeker banden en velgen hebben door hun omvang en gewicht een groot aandeel in de totale benodigde opslagruimte, zeker nu het stockeren van zomer/winterbanden sterk in de lift zit.
Bandenopslag

BANDENHOTEL

Wie op zoek is naar stockageruimte, maar niet wil investeren in rekken, een geautomatiseerde oplossing of een andere interne oplossing, kan een beroep doen op een bandenhotel. Het voordeel is natuurlijk dat u zelf niet hoeft te investeren, maar daartegenover staat wel dat u een stukje inboet aan gebruiksgemak, want het vereist meer planning om de banden op het juiste moment terug te halen. Bovendien kunt u klanten die onverwachts opduiken, niet meteen helpen. Verrijdbare stellingen zorgen voor een aanzienlijke plaatsbesparing omdat de rekken toeschuiven bij niet-gebruik.

ALLEEN MAAR VOORDELEN

Bandenrek horizontaal

'Stockeren kost alleen maar geld', een uitspraak die wel vaker te horen valt. Er komt weinig directe financiële return uit een stockageruimte, tenzij misschien wat huur voor de opslag van winter- en zomerbanden. Maar het overgrote deel van de bandenvoorraad lijkt inderdaad een kostenpost te zijn. Toch zijn er wel enkele onrechtstreekse voordelen, die op termijn wél een grote invloed kunnen hebben op uw winst. Efficiëntie is een eerste groot voordeel. Een bandenopslag waarover nagedacht is, zal leiden tot minder zoektijd, het vermijden van verlies en geeft een beter overzicht over uw stock. Als u dit ook nog eens combineert met een goed stockbeheerprogramma, kan het ook bijdragen aan minder wachttijden voor klanten, omdat u niet meer onverwachts geconfronteerd wordt met banden die niet meer op stock zijn. Kwaliteit is een tweede belangrijk voordeel.

De Hänel Rotomat®
De Hänel Rotomat® magazijnlift benut optimaal de hoogte van uw gebouw en zorgt voor maximaal 90% meer opslagcapaciteit.

Een slordige opslag is vragen om beschadiging door aanrijding van uw heftruck of wagens, terwijl banden ook sneller in contact zullen komen met vet, stof, vocht en andere slechte invloeden op de bandenkwaliteit. Stockage op grondniveau kan de band ook beschadigen door contact met hout- en metaalresten. Laat u ook niet verleiden om banden te stockeren op een buitenlocatie, want zonlicht, en meer bepaald de uv-straling, heeft een nefaste invloed op de bandenkwaliteit. Een beter imago is een niet te onderschatten argument. Steeds meer klanten zijn gevoelig voor de omstandigheden waarin er gewerkt wordt. Een overzichtelijke bandenstockage draagt bij aan uw professionele uitstraling.


BANDENREKKEN

Banden stapelen in traditionele bandenrekken is een goed idee en vormt een kostenefficiënte oplossing. Belangrijk bij bandenrekken is de ergonomie, ze moeten zo opgebouwd worden dat ze een goede combinatie garanderen van een veilige opslag zonder kans op vallen en een gebruiksvriendelijke manier om ze uit de rekken te nemen dan wel op stock te nemen. Het aantal uitvoeringen is niet te tellen: u kunt kiezen uit verticale of horizontale opslag, modulaire aanpassing zowel in de hoogte (drie, vier, vijf of meer lagen) als in de breedte (enkele, dubbele of vierdubbele rijen), het is ook mogelijk om verrijdbare stellingen te gebruiken. De stellingen schuiven hierbij tegen elkaar als ze niet gebruikt worden, enkel de gang waarin de te nemen band zich bevindt, wordt opengeschoven. Let er hier wel op dat het gewicht van banden en velgen snel kan oplopen, het voortdurend verschuiven van dat gewicht kan slijtage veroorzaken als er niet met kwaliteitsmateriaal gewerkt wordt. Kies dus voor een degelijke aanbieder. Er zijn ook gemotoriseerde versies beschikbaar, waarbij de rekken automatisch openschuiven. Bij bandenrekken moet er ook een systeem voorzien worden om de banden in de hogere verdiepingen op en van stock te nemen. De keuze voor een verrijdbare trap is goedkoop, maar wel weinig ergonomisch voor het personeel. Zeker voor de zwaardere vrachtwagenbanden in combinatie met een velg is dat eigenlijk niet meer van deze tijd. Een aanvaardbaar alternatief is een goederenlift voor banden en personeel. Een heftruck kan ook, maar dan is er wel voldoende manoeuvreerruimte nodig tussen de gangen. Bovendien moeten de banden dan ook op palletten gestapeld worden en gezekerd worden tegen vallen. Er kruipt dus ook meer tijd in.Bandenrek

HORIZONTAAL OF VERTICAAL?

De vraag wordt weleens gesteld wat er nu beter is, horizontale of verticale opslag? Het antwoord is eenvoudig: het hangt af van het totale gewicht. Nieuwe banden of gedemonteerde banden zonder velg worden daarom het best verticaal opgeslagen. Aangezien het hier alleen maar om het eigen gewicht van de band gaat, raakt het loopvlak het rek maar op twee plaatsen, zijnde via de twee horizontale liggers. Moesten we deze banden nu per vier horizontaal stapelen, dan zouden de zachte, niet opgepompte flanken ingedrukt worden door het bovenliggende gewicht (vier in totaal). Dit zou ongetwijfeld leiden tot enorme problemen om de band opgepompt te krijgen na montage op velg.
Banden die op de velg gemonteerd zitten, of wielsets worden dan weer het best horizontaal opgeslagen, maar wel met vier op mekaar, één set zomer- of winterbanden. Aangezien het hier om een aanzienlijk gewicht gaat van vier complete wielen, zijn deze beter te behandelen per vier met een aangepaste lift. De pientere lezer zou zich kunnen afvragen of er dan geen vervormingsproblemen dreigen, maar omdat de banden opgepompt zijn, wordt het gewicht mooi verdeeld over de ganse omtrek van de flank, zodat deze manier van stapelen geen enkel probleem geeft. Bovendien zou net het verticaal stapelen van complete wielen (band op velg) in een rek kunnen leiden tot problemen, want dan komt het volledige gewicht van één compleet wiel te rusten op twee liggers, via het loopvlak: hier kan na een langere periode vervorming in het loopvlak optreden, wat dan resulteert in trillingen na montage op de wagen.

MEZZANINE

Mezzanine bandenopslag Een vaak gebruikte oplossing in garages is het gebruik van een mezzanine, omdat men zo goed gebruik kan maken van de hoogte van het bedrijfsgebouw. Ze hebben het voordeel ten opzichte van hoge rekken dat de gebruiker ter plaatse kan gaan om iets te bekijken. Kanttekening hierbij is dat er wel gezorgd moet worden voor een veilig goederenliftsysteem om de banden of velgen naar beneden te halen en naar boven te dragen. Veiligheid en ergonomie zullen de komende jaren steeds meer op de voorgrond treden, dus enkel een trap is niet aan te raden.

BANDENPATERNOSTER

Paternostersystemen komen overgewaaid uit de logistieke sector, waar ze vooral ingezet worden om zeer grote aantallen kleine onderdelen snel te picken en verder te verwerken. Vandaag zijn er ook vergelijkbare systemen op de markt voor banden en velgen. Ze zijn uitermate geschikt om op een zeer beperkte inbouwruimte toch een grote opslagruimte te creëren. De kern wordt gevormd door een carrousel dat in een stevig metalen frame is gemonteerd. In het carrousel circuleren meerdere rekken met banden. Beneden is er een opening gemaakt waarin telkens één rek tevoorschijn komt. Het oproepen van een bepaalde band verloopt door een systeem waarbij een code ingevoerd moet worden, maar er zijn ook systemen die werken op basis van drukknoppen. Als een bepaalde band opgeroepen wordt, zal het systeem het carrousel in werking zetten; het op stock nemen verloopt net omgekeerd. De capaciteit van dit systeem loopt op in functie van de beschikbare hoogte en lengte, maar grosso modo kunnen zo een vijfhonderdtal banden gestockeerd worden.

Bandenpaternoster

Belangrijk is ook dat dit systeem zeer snel werkt. De band is direct beschikbaar op het niveau van de verwerker, waardoor geen beweging met heftruck, noch goederenlift vereist is. Bovendien is het een ergonomisch systeem. Relatief nieuw is dat het proces van op stock nemen en uit stock halen gekoppeld kan worden aan een WMS-systeem (Warehouse Management System), waarmee automatisch de stockaantallen bijgehouden worden. Voor kleinere garages is dit waarschijnlijk een brug te ver, maar voor wie grote aantallen banden moet stockeren, kan dit een grote administratieve hulp zijn. Een bijkomend voordeel is dat het systeem automatisch de banden met dezelfde bandenmaten bij elkaar zal zetten. Uiteraard hangt er een zeker prijskaartje vast aan paternostersystemen. Het is zaak om uit te maken of in uw geval de meerkost in verhouding staat tot de investering. 

Met dank aan Almasy, DDD Technics, Dexion, Kardex Remstar, Metalced en Vanas Engineering