naar top
Menu
Logo Print
15/03/2019 - FERRE BEYENS

REKENINGRIJDEN ...

COLUMN - FERRE BEYENS, AUTOMOTIVE ANALIST/JOURNALIST

Ferre BeyensMet overheidssubsidies in het leven gehouden ngo’s en mainstreammedia omarmen we graag het klimaatalarmisme. Ze willen ‘rechtschapenheid’ tonen maar in werkelijkheid vervellen ze daarmee tot ordinaire opportunisten in de correctheid. Graag het vermanende vingertje opstekend maar daarbij koppig wetenschappelijk vastgelegde cijfers en feiten negerend. Altijd bereid gevonden ook om hun mening, hun doen en laten snel aan te passen zodra dit lucratief voordeel oplevert. En dat moeten dan de ‘eerbiedwaardige’, niet-gouvernementele instellingen zijn die, ijverig geholpen door zogenaamd ernstige media, waken over de maatschappelijke krijtlijnen, waarbinnen ieder debat dient gevoerd te worden. Maar het zijn net die organisaties, die zich samen met hun volgzame nieuwsbrengers van onze ‘vierde onmacht’, overmatig bezondigen aan het verkondigen van leugens en halve waarheden. Ze overstelpen rechtgeaarde burgers wel met bergen ‘randinformatie’. Met het soort ‘nieuws’ dat kijker, luisteraar en lezer in de eerste plaats moet beletten zijn of haar eigen mening te vormen. De door de meelopende media verspreide informatie rond het op til zijnde rekeningrijden mag hiervan als zoveelste voorbeeld gelden. De aangehaalde analyses, getuigend vooral van wereldvreemde struisvogelmentaliteit en doorspekt met laag-bij-de-grondopportunisme, toonden geen greintje rechtschapenheid. Astrant flitsten de giftige pijlen richting auto en onze complete autobusiness.

“Het fileleed wordt niet verzacht door de auto kapot te belasten”

De maatschappij moet vergroenen en omdat onze auto dé vervuiler is – althans zo predikt een groene religie – worden autogebruikers steeds meer gerekend tot het fiscaal proletariaat. Ons hoef je niet te overtuigen, ook wij zien dat de wegen dichtslibben, dat ernstige fileproblemen ons deel zijn. En nu onze (r)overheid de files efficiënt gaat bestrijden, lacht de toekomst ons opnieuw toe. De verbetering zal aanvangen met het onderschrijven van een principebeslissing (Vlaamse Regering) waarmee wij autobestuurders met een zoveelste extra ‘heffing’ om de oren worden geslagen. Alsof dat fiscaal autoproletariaat niet weet dat ons land – naast de files – een zowaar nog groter economisch onheil kent: de loodzware belastingdruk en exuberant hoge taxaties of spitsvondige heffingen op energie- en brandstofprijzen. Autogebruikers hoef je dus de kilometerprijs niet meer voor te rekenen. Ze voelen het dagelijks en zijn alleen daarom al bij voorkeur de deelnemers in het hieromtrent gevoerde debat. Trouwens, wat krijgt de auto uiteindelijk terug voor al die eerdere en nog volgende tolheffingen? Niets, rien, nichts, nothing, nihil, nada ... Waarvoor betaalt het fiscaal proletariaat dan wel? Onder meer voor populistische klimaatmaatregelen, die naast nooit geziene geldverslinding niks opleveren. Tenzij je de van rechtschapenheid bulkende opportunisten wilt geloven. En wat doen de mainstreammedia? Rustig aanschuiven bij de subsidieruiven. Verzwijgen, halve waarheden en hele leugens verkondigen, feiten en cijfers manipuleren, desinformatie produceren …

Het tankstation werd een belastingkantoor, de energiefactuur een fiscaal aanslagbiljet en intussen droomt het beleid van het inkrimpen van de files met nog meer tolheffing. Er is overigens niets nieuw met ’rekeningrijden’, de brave Belg betaalt vandaag al serieuze km-heffing. Accijnzen en btw bedragen al 60% van de brandstofprijs. Ieder kan dat perfect voor zichzelf becijferen. Rekening houden ook met jaarlijkse verkeersbelasting, btw op nieuwe voertuigen, biv-mathematica, tax op verzekering, parkeer- en andere boetes. De eerder geciteerde en zo rechtschapen wereldverbeteraars zien het dus niet of kijken bewust de andere kant op. Dirk Gerard formuleerde in dat verband alvast interessante bedenkingen bij de aankomende km-heffingen. Hij plaatste ze op (het overigens niet-gesubsidieerde informatieplatform) Doorbraak.be. Onder meer of mensen die hun auto gebruiken zonder pardon van ongewenst gedrag mogen beschuldigd worden. Want, volgens de mainstream denkprocessen, moet autogebruik als ongewenst gedrag bestraft worden.

Eerdere proefprojecten bevestigen wat iedereen al weet: extra heffingen zullen dat fileprobleem niet oplossen. De overheid sust en zalft met beloftes die bij voorbaat sterk te betwijfelen zijn. Zoals: extra km-heffing die met kortingen op de jaarlijkse verkeersbelasting gecompenseerd worden … Beloftes andermaal van een overheid die eerst de brandstofefficiënte diesel ging promoten en iedere burger aanzette om een vracht zonnepanelen op het dak te timmeren. Dezelfde overheid die vandaag dieselrijders in de spreekwoordelijke tang om de hals wringt. Dezelfde overheid die eigenaars van zonnepanelen op een prozaïsch klinkende maar fors oplopende ‘prosumenten’tax trakteert en nu verplicht om de berekening van het elektriciteitsverbruik over te laten aan poenpakkende intelligente tellers. In hoeverre is deze overheid nog te vertrouwen? Zal ze ooit toestaan dat de lucratieve inkomsten van de jaarlijkse autobelasting verlaagd worden of zelfs afgeschaft? Of km-heffing het file-onheil zal milderen? Waar zijn de resultaten van het betreffende proefproject in 2014? Die toonden precies het tegengestelde van wat men moest bewijzen en zijn daarom diep in de onderste lade beland. Van de geselecteerde deelnemers aan het project was na afloop trouwens 63% tegen, slechts 25% voor. Het verkeer nam weliswaar 8% af in de stad maar nauwelijks 2% op de snelweg. Het effect op het fileleed was zo goed als nihil.

Omdat mobiliteit van een onschatbare waarde is, veroorzaken de files een gigantische meerkost aan de maatschappij, maar wie hieraan denkt te verhelpen door de auto en de hele autobusiness nog verder ‘kapot’ te belasten, is echt niet goed bezig. Er zijn trouwens efficiëntere alternatieven. De ‘immobiliteit’ laat zich intelligenter transformeren naar een mobiel hoopgevender toekomst. Maar dat zijn wel oplossingen die botsen met het indoctrinerende gedachtegoed van ordinaire opportunisten. Zij, die het filedebat geheel naar zich hebben toegetrokken en ieder niet met de groen-indoctrinerende religie strokend voorstel meteen als ‘ongepast’ wegwimpelen. Dirk Gerard somt alvast enkele voorstellen op, waarbij wij als vakpers ons graag aansluiten. Te weten: efficiëntere benutting van de beschikbare weginfrastructuur, drastische uitbreiding van de huidige en capacitief volkomen tekortschietende infrastructuur, extra spitsstroken, dringende afronding van de al decennia geleden op plan gezette omsluitingen van Antwerpen, Brussel en Gent, uitbreiden en faciliteren van openbaar vervoer, promoten van het carpoolen en autodelen. Waaraan we graag toevoegen dat meer autoverkeer meer en niet minder beton nodig heeft. Tenzij minder beton ook recht zou geven op minder autofiscaliteit … Waarom trouwens hebben de herauten van de ‘groene vrede’ zich altijd zo heftig verzet tegen dat extra beton? Waarom omarmen ze vandaag wel die betonlobby, hun grootste vijand ooit? Nog sporen van triviaal opportunisme? Ja, omdat massa’s beton nodig zijn om de sokkels van honderden, zogezegd duurzame, maar overgesubsidieerde horizonvervuilende ‘vogelhakselaars’ te verstevigen. Iemand al eens uitgerekend hoeveel extra spitsstroken met die betonvracht te realiseren zijn? Wat daarvan de effectieve impact op de files zou zijn?

Hallo, is daar iemand??..