naar top
Menu
Logo Print
11/06/2019 - WOUTER VERHEECKE

ENERGIE- EN ANDERE WERKINGSKOSTEN OMLAAG IN EN ROND DE SPUITCABINE

Mogelijkheden om verbruik, middelen en tijd te besparen

Spuiten is traditioneel een activiteit waarbij veel energie verbruikt wordt. Er is perslucht nodig voor het spuitpistool, elektriciteit voor de verlichting in de spuitcabine, warmte voor het verwarmen van de lucht en het drogen van de verflak … Fabrikanten bestuderen dan ook volop de mogelijkheden om de energiefactuur voor carrossiers te beperken, met ingrepen in de verschillende werkstappen en -zones. Ook andere werkingskosten kunnen overigens omlaag, door de zaken efficiënter aan te pakken. We overlopen de verscheidene mogelijkheden.

 

ROUTING

Voor een efficiënte werking moet de workflow optimaal afgestemd zijn op de inrichting van de carrosserie
Voor een efficiënte werking moet de workflow optimaal afgestemd zijn op de inrichting van de carrosserie

Als er lakschade aan een auto(-onderdeel) moet worden hersteld, dan doorloopt de wagen - afhankelijk van de grootte van de schade - diverse stappen tussen het binnenvoeren en het buitenrijden uit de carrosserie: wassen, maskeren, demonteren, schuren, plamuren, spuiten, drogen, hermonteren, polieren …

Dit gebeurt traditioneel in verschillende, strikt gescheiden zones in het gebouw, omdat u natuurlijk geen stof wilt waar u verf aan het spuiten bent. Voor een efficiënte werking moet deze workflow dus optimaal afgestemd zijn op de inrichting van de carrosserie. Verfleveranciers beschikken over statistieken rond de hoeveelheden en types schade, zodat zij u kunnen helpen bij het bepalen van de beste routing voor uw bedrijfssituatie.

Zodra die routing op punt staat, zijn er nog verdere, mogelijke verbeterpunten in de verschillende stappen. Het gaat dan vooral over werkefficiëntie en energieverbruik, met lagere werkingskosten tot gevolg.

 

Sima BodyshopDe totaaloplossing voor uw carrosserie: Sima Bodyshop

Ontdek hier hoe Sima Bodyshop u kan helpen om een succesvolle carroserie uit te bouwen. Wij zorgen ervoor dat onze voorbereidingszones, spuitcabines en Smart boxes uw roulement van wagens significant doet stijgen en indien gewenst, regelen wij alles voor u.
Bekijk hier de video

DEMONTAGE EN MONTAGE

In de demontage- en montagezone is het vooral van belang dat er voldoende wit licht is, voor een correcte, vlotte uitvoering van de werken.

 

VOORBEREIDINGSZONE

Luchtrecyclage

De lucht in een spuitcabine moet optimaal geconditioneerd zijn. Dit gebeurt via plafond- en grondfilters
De lucht in een spuitcabine moet optimaal geconditioneerd zijn. Dit gebeurt via plafond- en grondfilters

In de voorbereidingszone komt er bijvoorbeeld stof vrij door het schuren. De vervuilde omgevingslucht wordt afgezogen door de ruimte in onderdruk te plaatsen en wordt vervolgens via de filters in een grondrooster gefilterd. De gefilterde lucht is properder en doorgaans ook warmer dan de aan te zuigen buitenlucht. U kunt die dan ook beter via een luchtverdeelsysteem weer in de werkplaats blazen, in plaats van ze - samen met de warmte - via het dak naar buiten af te voeren, uit duurzaamheidsoverwegingen.

Lucht die vervuild is met solventen uit de verflak, mag evenwel niet gerecycleerd worden en moet u dus afvoeren, uit gezondheidsoverwegingen. Daarom detecteert men of er perslucht verbruikt wordt voor het spuitpistool -lees: of er solventen vrijkomen in de voorbereidingszone - en zal men alleen op die momenten de lucht afvoeren. Op alle andere momenten draait de ventilatie automatisch op de ecologische recyclagemodus.

Luchtrecyclage is geen nieuwe technologie, maar doordat de energie alsmaar duurder wordt, wint deze mogelijkheid steeds meer aan belang.

Comfort

Ingrepen voor het werkcomfort bij de voorbereidende stappen zijn bijvoorbeeld een hefbrug bij het afplakken, of schragen of rekken om daar de stukken op te leggen na het demonteren. Door de verbeterde ergonomie kunnen de werknemers sneller en dus efficiënter werken. Dit bevordert trouwens ook hun arbeidsvreugde en kan een belangrijk punt zijn in de keuze van werkgever.

Infrarood

Na het plamuren moet de lak worden uitgehard. Dit proces kan sneller verlopen door plaatselijk een infraroodtoestel op het stuk te richten.

 

VERFLABO

In een verflabo wordt de juiste lak samengesteld en worden de spuitpistolen gereinigd. Voor een maximale efficiëntie is deze ruimte het best zo dicht mogelijk bij de spuitcabine ingebouwd. Als er van hieruit een directe toegang tot de cabine is, kan de medewerker geen stof opnemen en meebrengen van in de werkplaats, wat een propere werking ten goede komt.

 

SPUITCABINE

Luchtrecyclage

In de spuitcabine wordt er nog veel meer lucht verbruikt dan in de overige zones in het atelier, doordat de spuitmodus hier veel langer duurt. Een ventilatiegroep voor de aanvoer van verse lucht is hier dan ook een must, om zo de afgevoerde lucht te vervangen. Het is van uiterst belang dat die lucht tijdens en na het spuiten optimaal geconditioneerd is. Hiertoe wordt de buitenlucht die via de inblaasgroep wordt aangezogen, direct (via een gasbrander, met aard- of propaangas) of indirect (via een warmtewisselaar, met stookolie) verwarmd tot 20 °C. Dit om de viscositeit van de lak te verhogen, samen met het werkcomfort binnen in de cabine. De directe methode is hierbij de meest energiezuinige optie, met het beste rendement, de kleinste milieu-impact en ook de beste regelmogelijkheden. Daarnaast wordt deze lucht ook dikwijls voorgefilterd, nog voor die in het plenum terechtkomt. Plafondfilters zorgen verder voor de nodige kwaliteit (lees: geen stof). In de cabine zelf daalt de lucht laminair rond het voertuig naar beneden. De grondfilter tot slot probeert een maximum aan natte verf en stof te capteren.

Net als in de voorbereidingszone wordt de afgezogen lucht ook hier zo veel mogelijk hergebruikt. Hier gebeurt de activering van de recyclagemodus wel andersom: als er gedetecteerd wordt dat er gedurende een instelbare tijd géén perslucht voor het spuitpistool wordt verbruikt - en er dus niet gespoten wordt - start de luchtrecyclage.

Bij het bakken van de lak is er geen werknemer meer aanwezig in de spuitcabine, waardoor de recyclageklep ook in deze werkstap open kan. Dit gaat gepaard met een langere levensduur van de filters en reduceert zo de werkingskosten.

Frequentiegestuurd

Een tweede energiebesparende maatregel is gebruikmaken van frequentiesturing op de motoren van de in- en uitgaande ventilatoren. Die vlakken het piekvermogen af en bovendien is het elektrische verbruik hierdoor lager. Bovendien kun je hiermee het luchtdebiet van de ventilatoren regelen, in functie van de grootte van de wagen of het te spuiten stuk. Bij een groter oppervlak van het object, of dus een kleinere grondroosteroppervlakte, kan het debiet omlaag om eenzelfde, vereiste luchtsnelheid te bekomen.

Op een touchscreen buiten de cabine zijn de verschillende spuitfasen intuïtief te volgen of aan te sturen
Op een touchscreen buiten de cabine zijn de verschillende spuitfasen intuïtief te volgen of aan te sturen

Droogversnelling

Vergelijkbaar met de ir-toestellen uit de voorbereidingszone, bestaan er ook hier droogversnellingssystemen om de wachttijd tussen twee spuitlagen te verkorten en zo de productiviteit op te krikken.

Hetzelfde effect van een verkorte droog- en baktijd kan ook bekomen worden met een slim temperatuurverloop in de loop van de tijd. Dit droogproces heeft bijkomende voordelen voor de kwaliteit van de lak en het energieverbruik tijdens het uitdampen. Bovendien maakt het de bijkomende investering in een sneldroogsysteem overbodig.

Ook de relatieve vochtigheid van de lucht kan beïnvloed worden door te spelen met de temperatuur. Dit resulteert in betere spuitcondities die de kwaliteit en de droogtijden positief beïnvloeden.

Filterbewaking

De plafond- en grondfilters hebben een gemiddelde levensduur, waarna die vervangen moeten worden. In plaats van zich blind te staren op de vermelde uren, is het beter om de werkelijke vervuiling op te volgen. Dit kan immers leiden tot een kostenbesparing. Dit kan met digitale drukopnemers, die een indicatie geven van de vervuilingsgraad van de filters.

Comfort

Een mogelijkheid tot extra comfort - en dus een verhoogde efficiëntie - is hier bijvoorbeeld voldoende verlichting in de spuitcabine. Zo hoeft een stuk niet herspoten te worden door een slechte visuele beoordeling.

Voorts kan er gewerkt worden met een ingebouwde hefbrug in de cabine, waarbij die dan ook wel in rekening moet worden gebracht voor de debietberekening.

Tot slot halen we hier ook de mogelijkheid aan van een geautomatiseerde toegangspoort. Afhankelijk van het open- en sluitmechanisme kan die een nooddeur bevatten, plaats op de werkvloer uitsparen of net extra werkruimte bieden, door een brede ingang die toelaat om de wagen niet-centraal binnen te rijden, zodat er meer bewegingsruimte rond ontstaat.

Touchscreen

Op een bedieningspaneel met PLC buiten de cabine zijn de verschillende spuitfasen intuïtief te volgen of aan te sturen. Bij storingen kunnen hierop gedetailleerde foutmeldingen worden weergegeven, wat de spuiter in staat stelt om snel in te grijpen. Dit verhoogt dus opnieuw de productiviteit. Met een internetverbinding kunnen de ingrepen of sturingen zelfs vanop afstand gebeuren. Ook het energieverbruik kan hierop worden opgevraagd, wat u meer inzicht geeft over deze kosten.

 

SMART

Bij de SMART-methode vinden alle spuitfasen in dezelfde ruimte plaats
Bij de SMART-methode vinden alle spuitfasen in dezelfde ruimte plaats

Wie ook wil werken volgens de SMART-principes ('Small and Medium Area Repair Technic'), moet een spuitcabine hebben die hierop is afgestemd. Het voorbereidende werk, het spuiten en het drogen, gebeurt hier - anders dan bij de traditionele werkmethode, voor grotere schadegevallen - in eenzelfde ruimte. Alle energetische voorzieningen voor deze bewerkingsstappen zijn hierin voorzien, maar de energie wordt afgesneden als die er volgens de wetgeving niet mag zijn (tijdens het spuiten). De auto moet hierbij verplicht op de brug en hoger gemonteerd staan, voor een lager benodigd debiet van de luchtstroom. Zo kan er dus veel tijd en geld bespaard worden. Het enige nadeel van deze nieuwe werkmethode is dat ze niet voor alle schadegevallen geschikt is.

 

CONCLUSIE

Al deze punten kunnen in rekening worden gebracht bij de keuze van de spuitcabine en de bepaling van de routing. Extra features betekenen weliswaar een meerkost, maar kunnen ook een feitelijke meerwaarde betekenen ten opzichte van wanneer u die niet heeft. Wees daarbij wel waakzaam voor het feit dat comfortingrepen ook een financiële keerzijde kunnen hebben. Een grotere cabine vergemakkelijkt het werken, maar dan moet er ook een groter ventilatiedebiet voorzien worden met grotere motoren en een performantere brander. Dit kan dus resulteren in een hogere investering, die niet kan worden teruggewonnen door besparende maatregelen als frequentiesturing. Die keuzes moeten dus afgestemd zijn op de werkelijke wensen en noden, opdat ze verantwoord zouden zijn.

Voorts is het belangrijk om bij de debietberekening ook rekening te houden met de vervuiling en slijtage van de filters, de ventilatoren en het kanaalwerk. Het is dus aan te raden om voor de ventilatiegroep een overmaat te nemen op de theoretische berekeningen, om zo effectief te voldoen aan de Europese richtlijnen inzake de luchtsnelheid.