naar top
Menu
Logo Print
05/12/2018 - DIETER DEVRIENDT

INVESTEREN IN VLOTTE DOORSTROOM EN UITSTRALING NAAR KLANT LOONT

JAN HANSSENS PAST VOOR ONGEBREIDELDE GROEI
EN KIEST VOOR OPTIMALISATIE

Een succesvolle carrosseriezaak op 5.600 m² met jaarlijks meer dan 2.000 herstellingen … dat is Carrosserie Jan Hanssens in een notendop. In de industriezone Moorsele-Gullegem is het bedrijf na talrijke gefaseerde investeringen een prachtig uithangbord voor de carrosseriesector. Een modern onthaal en een wachtruimte met zicht op de kraaknette werkplaats ogen heel professioneel. Bovendien zorgt de doordachte workflow dat de werkplaats ook geordend blijft. CarFix nestelde zich in de comfortabele lounge en had een gesprek met Jan Hanssens.

Carrosserie Jan Hanssens

BEHEERSEN EN INVESTEREN

Het economische mantra 'groeien is bloeien' is Jan Hanssen niet zo genegen. “Voor ongebreidelde groei hou ik bewust de boot af", vertelt Hanssens. “Ik wil graag mijn eigen zaak zelf kunnen blijven beheren en beheersen. Dat betekent echter niet dat wij blijven stilstaan. Al sinds de oprichting in 1985 - ik was toen 22 jaar - heb ik oog voor investeringen." De laatste jaren werden die investeringen in ruime mate doorgevoerd. “Naast een totale renovatie van de verschillende ateliers hebben wij recent ook de fysieke afscheiding met het woonhuis gerealiseerd. Er is nu ook een moderne receptie waar de klanten verwelkomd worden. Vanuit die ruimte is er toegang tot de werkplek, maar ook tot de wachtruimte." Die lounge biedt met ramen van plafond tot vloer een goed uitzicht op de dagelijkse activiteiten van Carrosserie Jan Hanssens. “Aanpalend is er meteen een werkbrug voorzien waarop beschadigde wagens geplaatst kunnen worden. Zo kunnen we met klanten en schade-experts de mogelijke herstellingen bespreken met zicht op het voertuig. Voor de expertise zelf hebben wij ook nog een aparte poort en zone voorzien."


Carrosserie Jan Hanssens

TOTAALCONCEPT

De investeringen in de gebouwen kaderen - samen met de aankoop van steeds nieuwe en betere gereedschappen en uitrusting - in een groot totaalconcept dat Jan Hanssens voor ogen heeft. “Ik ben de mening toegedaan dat wij carrossiers zelf de ambassadeurs moeten zijn voor onze sector. Ikzelf probeer dat te doen door middel van mijn investeringen. Een professionele ontvangst, een aangename wachtruimte, inkijk in de werkplaats … Samen met de stielkennis en -kunde zijn dat de zaken die voor een klant het verschil kunnen maken."


Veilig, ook voor het milieu

Het totaalconcept van de Gullegemse carrossier omvat, naast het gebouw en de garage-infrastructuur, ook een reeks veiligheidsvoorzieningen. “Er werd een branddetectie en inbraakalarmsysteem geïnstalleerd. De veiligheid van de firma én mijn werknemers vind ik nu eenmaal belangrijk. Ik draag uiteindelijk een groot stuk verantwoordelijkheid voor hen." 
Dat verantwoordelijkheidsgevoel van Jan Hanssens stopt ook niet bij zijn bedrijf en werknemers: “Ik ben mij bewust van het feit dat onze planeet er voor iedereen is en dat iedereen dan ook zijn steentje moet bijdragen om er ook zorg voor te dragen. Daarom werd al onze verlichting vervangen door energiebesparende ledtechnologie. Daarnaast is de waterafvoer van onze wasstraat ook voorzien van een scheiding voor oliën en vetten. Speciale poorten in de ateliers bieden snel toegang tot de verschillende afvalcontainers buiten."

Keurmerken en kwaliteitslabels

Ambassadeurswerk voor de sector, aandacht voor het milieu … het is dan ook niet verwonderlijk dat Carrosserie Jan Hanssens Febelcarlid is en het Eurogarant-embleem draagt. “Eurogarant is voor ons hét keurmerk dat de degelijkheid van een carrossier garandeert. De driejaarlijkse grote keuring en de jaarlijkse tussentijdse controles houden ons scherp." Ook is de carrossier uit Gullegem lid van het Auto Body Services (ABS)-herstelnetwerk. Daar beantwoordt Jan Hanssens aan de kwaliteitsnormen van het kwaliteitslabel Acoat Selected. “De afgevinkte checklists van keurmerk en kwaliteitslabel zijn voor leasingmaatschappijen en verzekeringen een aanbeveling dat wij correct en goed werken."

OPTIMALE WORKFLOW

Carrosserie Jan Hanssens

Waar vele firma's groei hoog in het vaandel dragen, zet Jan Hanssens veel eerder in op optimalisatie: “De vele investeringen in infrastructuur zijn voornamelijk bedoeld om de herstellingsprocessen hier te stroomlijnen. Een vlotte doorstroom - van voorbereiden over uitlijnen en spuiten tot reinigen - zorgt ervoor dat er met een compact team van specialisten toch een groot werkvolume gehaald kan worden. De infrastructuur is daar dan ook op ingesteld, met rolpoorten om zones flexibel in te delen, de opeenvolging van de zones, zodat voertuigen zo min mogelijk verplaatst dienen te worden, stofvrije ruimte voor de afgewerkte wagens … Ook de extra opslagloods op het aanpalende terrein huren we met de bedoeling om zo veel mogelijk voertuigen uit de weg te hebben en een ordelijk atelier te behouden."

Carrosserie Jan Hanssens

UITRUSTING

Een aangepaste infrastructuur gaat wat Jan Hanssens betreft, ook hand in hand met de juiste uitrusting. “In ons team is er dan ook één persoon aangesteld als uitrustingsverantwoordelijke. Die krijgt mijn vertrouwen om het gereedschap en de installaties in de werkplek in de gaten te houden en de nieuwste updates en equipment op te volgen. Zo blijven de werknemers voorzien van de hedendaagse hulpmiddelen om hun taken op de best mogelijke manier te vervullen."

Gespecialiseerde producten

Wat haar leveranciers betreft, kiest Carrosserie Jan Hanssens voor een beperkt aantal fabrikanten, maar met gespecialiseerde producten. Bijvoorbeeld 3M voor de schuurmaterialen, Teroson voor lijmen, Sikkens voor de verf … “Zo slagen wij erin een gestructureerde opslagplaats in te richten én kunnen de werknemers aan de slag met producten die ze kennen en die specifiek geschikt zijn voor hun werkzaamheden."

TERUGVAL TRANSPORTSECTOR

Enkele jaren terug investeerde Jan Hanssens ook in een spuitcabine voor vrachtwagens waar zelfs een hele bus in kan. “Die investering liep gevaar om niet te gaan renderen door de transportsector in crisis. Gelukkig was er gelijktijdig een stijging van het aantal lichte bedrijfsvoertuigen tot 5 ton. Wij investeerden dan ook in een laadbrug die een dergelijk gewicht aankan. Die lichte bedrijfsvoertuigen behandelen we eveneens in onze vrachtwagenspuitcabine. Daarnaast kan ook het spuitwerk van eventuele industriële constructies daar plaatsvinden."

SMART REPAIR

Als voorstander van professionaliseren en specialiseren investeerde Jan Hanssens mee met de eersten in smart repair. Ook vandaag is de werkplaats op dit soort werk voorzien. “Wij beschikken over een 'all-in-one'-cabine zoals die noodzakelijk is voor smart repair. Werken in die ruimte gebeurt door de specialist binnen ons team. Het is ook niet iedereen gegeven om smart repair uit te voeren. Het spreekt voor zich dat een medewerker met bijzondere aandacht voor detail daarvoor de geknipte persoon is."

PERSONEEL

GrensarbeidersCarrosserie Jan Hanssens

De gespecialiseerde equipe waar Jan Hanssens de leiding over heeft, moet natuurlijk samengesteld worden met de nodige vaklui. “Vroeger kwam de instroom voornamelijk van stagiaires die na hun stageperiode aan de slag bleven. Die aanvoer lijkt de laatste tijd echter wat weggevallen." De zaakvoerder zocht zijn toevlucht op de Noord-Franse arbeidsmarkt: “Met de Franse grens op een kwartiertje rijden lijkt het mij logisch dat mijn team ook uit een viertal personen met de Franse nationaliteit bestaat. De samenwerking met hen verloopt heel goed en de sfeer bij het personeel onderling is opperbest."

Aantrekkingskracht

De uitstraling die het carrosseriebedrijf wil uitdragen naar de klanten toe, heeft volgens Hanssens ook zijn effect op potentiële werknemers. “Een modern bedrijf met oog voor de werkomgeving en het milieu heeft een zekere aantrekkingskracht. Een verzorgde werkplek met alle noodzakelijke tools, aangepaste werkkledij van de firma die het groepsgevoel ondersteunt, bijscholingen en extra opleidingen … Met deze carrosserie wil ik uitgaan van de eigen sterke punten. Die zijn volgens mij voldoende om mensen aan te trekken en te houden."

WorkmanagementCarrosserie Jan Hanssens

Een frisse infrastructuur, up-to-date uitrusting en gereedschap … dan kan een gecomputeriseerde oplossing voor werkplanning natuurlijk niet ontbreken. Jan Hanssens bracht de computer in zijn werkplaats binnen. “Het systeem maakt de taakverdeling en opvolging veel gemakkelijker. Iedereen weet wat hij waar moet uitvoeren. Bovendien zorgen de registraties in het systeem bij aanvang, bij mogelijke problemen en bij afwerking voor overzichtelijkheid. Die registraties worden overgenomen op de factuur bij aflevering van de wagen."

 

DENKEN AAN DE TOEKOMST

De 55-jarige zaakvoerder weet dat het leven niet enkel bestaat uit werken, maar wil met de vernieuwde inrichting en up-to-date installaties nog verdergaan. “Ik wil graag de weg die we nu nemen, nog een tijdje voortzetten. Doorgedreven optimalisatie zorgt ervoor dat met eenzelfde ploeg meer omzet behaald kan worden. Dit laat dan weer toe om jaarlijks toch nieuwe investeringen te doen, die de optimalisatie ten goede komen. Zo gaan we erop vooruit, zonder dat het onoverzichtelijk en onbeheersbaar wordt."

Verkenning

Op latere leeftijd ontdekt Hanssens nu steeds meer dat de wereld groter is dan de muren van zijn carrosseriebedrijf. “Ik ga steeds vaker mijn horizon verruimen door events van de federatie bij te wonen, mee te gaan op bedrijfsbezoeken … Er is telkens wel iets dat ik kan meenemen dat van waarde is voor de firma. Levenslang leren is echt wel van toepassing", besluit Jan Hanssens. 

Foto's © Caroline Vandemaele