naar top
Menu
Logo Print
11/12/2019 - DIETER DEVRIENDT

MOBILITEIT VAN MORGEN AL BIJ LEIE MOBILITY GROUP

'WE PROVIDE YOUR RIDE' IS GEEN LOZE BELOFTE

Al een tijdje wordt men in de sector om de oren geslagen met multimodale mobiliteit. Maar over hoe het businessmodel hiervoor er dan concreet moet uitzien, bleef het oorverdovend stil. Die stilte wordt nu doorbroken door Leie Mobility Group, met het hoofdkantoor in de buurt van het Guldensporenstadion (Kortrijk). LMG-CEO John Calemeyn verdiende al ruimschoots zijn sporen in de autosector en biedt samen met zijn zakenpartners een breed palet van automotive producten en services. De klant kan er terecht voor zowel een exotische wagen als een huurwagen, een tweedehandswagen of diverse elektrische vervoersmiddelen.

Leie center

HOE LMG BEGON ...

Als eigenaar van consultingbedrijf auto.auto werd Brugs ondernemer John Calemeyn betrokken bij Leie Center. Hij had al eerder met eigenaar Geert Vanneste contact gehad toen Group Ghistelinck de locatie aan de Meensesteenweg in Kortrijk verkocht aan Leie Center. Calemeyn werd gevraagd om bij te dragen aan de uitbouw van Leie Center als onafhankelijke multimerkgarage als stuk van een groep met Glorious (voor het premiumsegment) en Renties (autoverhuur).

Mobility as a service

Het consult groeide uit tot een intense samenwerking met meerdere partijen. “Ik speelde al een tijdje met het idee om een onderneming op te richten die een van de eerste 'nieuwe generatie automobielbedrijven' zou worden", vertelt John Calemeyn. “Een van de redenen waarom ik mijn eigen initiatieven wou nastreven, was namelijk dat ik aanvoelde dat de officiële distributienetten in transitie zijn en dat de klassieke distributie an sich niet meer voldoende is als 'sustainable' model. Bij de consultatie door Leie Center ontsproot bij mij het idee om het verhaal breder te gaan zien. De focus zou op mobiliteit komen te liggen - Mobility as a Service - en de klant zou kunnen rekenen op een onafhankelijk advies en aanbod op korte, middellange en lange termijn."

Automotive activiteiten inhouseLeie mobility Group structuur

In die context ontwikkelde men de visie dat alle garageactiviteiten zelf uitgevoerd zouden moeten kunnen worden. “Van onderhoud en herstel over carrosserie tot constructie … die werkzaamheden moesten wij zelf kunnen aanbieden. Daarnaast willen we ook mee zijn in het elektrische verhaal, dit met de afdeling Edrive. Bovendien wordt het hele concept ook ondersteund met de huurmobiliteit via Renties." En omdat Calemeyn ook al partner was in Rock 'n Roll, gespecialiseerd in exclusieve wagens, kan de groep ook die niche bedienen.


Structuur LMG

Mid-2019 werden alle ideeën geconcretiseerd in de creatie van Leie Mobility Group (LMG). Deze is de overkoepelende groep voor de vier businessunits (zie schema hierboven). John Calemeyn, Geert Vanneste en Laurent Vanneste vormen de raad van bestuur ervan. In het totaal stelt LMG 45 personen tewerk. De groep bevindt zich nu in een scale-upfase.

ONESTOPMOBILITEITSSHOP

'Toekomstgerichtheid' is dé term om LMG te typeren. “Wij willen een echte onestopshop zijn op het vlak van mobiliteit. In de toekomst willen wij de klant een verhuurmodel voorstellen waarbij het risico op een aankoop vermeden wordt en de nadruk ligt op het gebruik van een voertuig. Een autoaankoop is namelijk helaas heel risicovol: welk merk en welk type neem ik, hoeveel van de waarde gaat al verloren bij het buitenrijden, wie adviseert op een correcte manier, hoe zit het met financiering en verzekeringen ..." 
“Wij ambiëren een gesloten concept aan te bieden waarbij de klant volledig ontzorgd wordt. Voor een vast bedrag per maand kan je een vaste wagen gebruiken, maar heb je ook een gans voertuigenpark ter beschikking. Flexibel vernieuwen en/of omschakelen van voertuig moet op die manier mogelijk worden. In die optiek is service natuurlijk ook een belangrijk aspect. Ook daar moet de klant zich geen zorgen maken en zal LMG instaan voor onderhoud en eventuele herstellingen."

Voor elk wat wils

LMG is de verzamelnaam waar klanten misschien niet rechtstreeks mee te maken zullen krijgen. “Wie een garage zoekt voor onderhoud en/of carrosserieherstellingen, komt langs bij de Leie Centers. Sommige van die centra staan ook in voor belettering of constructie. Elektrische producten vindt men dan weer bij Edrive. En wie een voertuig wil huren, kan steeds bij Renties terecht. Liefhebbers voor het exclusieve nichesegment van sportwagens en hypercars worden geholpen door Rock 'n Roll Exclusives. En - indien de behoefteanalyse van klanten dat vergt - werken wij ook samen met dealers om een oplossing te vinden. Zelfs voor motorboten hebben we een oplossing met Leie Nautic, verdeler van Malibu boats en aanbieder van onderhoud voor boten." 

Leie Mobility Group

Stock achter de deur

LMG kan zijn ambitieuze aanpak ook staven met de cijfergegevens van zijn stock. Zo heeft Renties maar liefst 300 huurvoertuigen in verhuur. Het aantal elektrische voertuigen (ook scooters) bij Edrive overstijgt evenzeer de 300 stuks. Het aantal (young) used cars klokt momenteel af op 150, maar zal bij toenemende franchises snel stijgen.

NETWERK BOUWEN

"Vandaag heeft een mobiliteitsgroep als LMG vooral een netwerk nodig", stelt Calemeyn. “Wij hebben momenteel een eigen garage in Kortrijk (vooral personenwagens) en één in Brugge (vans & trucks). Zo dekken we al een heel deel van de provincie West-Vlaanderen af. Op de locatie in Kortrijk beschikken we ook nog over één niet-gerenoveerd atelier; de intentie is om ook daar vans & trucks-activiteiten aan te bieden."

Occasionele overname

De overname van Garage Booy in Jabbeke mid-september 2019 was een opportuniteit die paste in het uitbouwen van een strategisch servicenetwerk van LMG. “Men zocht een overname en de constructie-activiteiten die men er al uitvoerde voor bestelwagens en vrachtwagens, pasten perfect in ons plaatje. Het is echter wel niet de bedoeling om een netwerk te creëren via een serie van overnames", weet de CEO.

Leie Mobility GroupZelfstandige eigenaars

Hoe LMG dan wel zijn netwerk wil uitbreiden? Via het aanbieden van de franchise Leie Center. “We zijn actief op zoek naar garagebedrijven op premiumlocaties die franchisehouder willen worden. Die centra zullen de groepsnaam dragen, maar wel op zelfstandige basis. Dat is een bewuste keuze, want we geloven dat goede service gepaard gaat met eigenaarschap. Een garagehouder die zelf eigenaar is, staat vaak garant voor betere service en hogere klantentevredenheid. Bovendien zorgt franchising voor een meer eenvoudige bedrijfsstructuur en worden voor ons de risico's bij een overname vermeden."

Ontzorging voor garagehouders

Franchisenemers wil LMG voornamelijk overtuigen door hen te ontzorgen. “Wij willen de support aanbieden die men van zijn merkimporteur gewend is. Bovendien leggen wij veel minder investeringsdruk op dan die bij een concessie. In vergelijking met onafhankelijke garages bieden wij een breed pakket van o.a. schaalvoordelen, verhuurconcept, e-drivegamma (ook elektrische scooters en kleine voertuigen) … Tegelijk beogen wij een kwaliteit die die van de gekende distributie minstens evenaart en liefst nog overstijgt. Onze branding is daar ook op gericht: we willen als LMG een product zijn dat kwaliteit en degelijkheid uitstraalt. Zo willen we ook de fleetowners gaan aanspreken."

GROEP VOL AMBITIE

Een groep die beweert het toekomstige mobiliteitsconcept al in huis te hebben, toont zich natuurlijk meteen heel ambitieus. Maar dat schrikt John Calemeyn niet af: “Wij willen binnen een aantal jaar een heel prominente, onafhankelijke speler worden die allround producten en diensten kan bieden, waardoor we voor 100% het mobiliteitsvraagstuk van elke potentiële klant kunnen oplossen." Bovendien wil LMG een uitgebreid netwerk uitbouwen waar de klant binnen een aanvaardbare afstand (20 à 25 km) terechtkan met zijn zorgen.

Leie Mobility Group Team

ONLINE ERVARING DIGITALISEERT CUSTOMER JOURNEY

Met TuuTuuT.com deed Calemeyn al veel ervaring op met de onlineverkoop van voertuigen. Die ervaring neemt hij ook mee naar LMG. “Ik wil zeker zijn dat de groep sterk staat op het vlak van de digitalisering van de 'customer journey'. Gebaseerd op het profiel van de klant moeten wij meteen op maat kunnen adviseren en kijken wat beschikbaar is. Het is een mix van een sterke onlineverankering, maar toch nog met de terugkoppeling naar de echte garage en het netwerk. Ik wil met dit concept bewijzen dat het gedifferentieerde mobiliteitsverhaal echt werkt."

SECTORALE BELANGEN VERDEDIGEN MET TRAXIO

Sinds 2008 zet John Calemeyn zich in bij Traxio. Sinds 2013 behartigt hij de sectorale belangen ook als voorzitter voor Traxio West-Vlaanderen. “Na het winnen van de Young Manager of the Year Award van het toenmalige Federauto in 2008 kreeg ik de vraag om bestuurslid te worden van de groepering dealers. Even later werd ik er vicevoorzitter. Toen kwam in 2013 ook nog de vraag om provinciaal voorzitter voor Traxio te worden. Ik stemde in en doe dat vandaag nog altijd met volle goesting. Ik vind het heel belangrijk dat er een netwerk is en dat er momenten zijn waarop men de ervaringen binnen de sector kan delen. Dat schept goede banden en die versterken op hun beurt dan weer de vertegenwoordiging van een sector die vaak onder druk komt te staan.“ 

WIE IS JOHN CALEMEYN?John Calemeyn

Ervaring bij dealer

Al vroeg stak John Calemeyn zijn neus aan het venster bij Mercedes-Benz-concessiehouder Group Ghistelinck. Hij was er sinds 2000 aan de slag en schopte het tot manager, bestuurder en co-owner. Als prille dertiger kon hij bovendien de Young Manager of the Year Award binnenhalen.

Rock 'n Roll

Midden 2016 besliste de nu 42-jarige ondernemer echter om zijn eigen weg te gaan, de weg van het creatief ondernemen. Hij richtte met vennoot Thijs Verhage Rock 'n Roll Classics op; een bedrijf dat zich toelegt op historische wagens en de volledige 'last' op zich neemt: aankoop, verkoop, onderhoud en alle andere noodzakelijkheden.

auto.auto

Niet zo heel lang na de oprichting van de klassieke wagenspecialist startte Calemeyn ook auto.auto op.Met dit consultancybedrijf wil hij autobedrijven helpen om 'futureproof' te worden. Een eerste product van auto.auto -TuuTuuT.com - staat ondertussen al in de steigers: een sterk onlineplatform waarop Europese concessiehouders hun overstock aan nieuwe wagens kunnen plaatsen, zodat zowel hun collega's als potentiële klanten via het wereldwijde web hun transacties kunnen sluiten. Er blijft evenwel steeds een verankering bij de echte garage. auto.auto brengt dus niet enkel het digitale evangelie; Calemeyn wil de e‑commerce verbinden met de reële garages. De firma gaat dan ook verder dan pure consultancy. Als ambassadeur voor start-ups bij POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen biedt de ondernemer met auto.auto ook een incubator voor interessante concepten.