naar top
Menu
Logo Print

GOEDE REMTEST VERHOOGT VEILIGHEID...

Een remmentestbank voor alle voertuigen

Door de technologische evolutie van de voertuigen moet ook de remmen­testbank mee met haar tijd. Tegenwoordig zijn de systemen voorzien voor alle voertuigen, en dus ook de 4x4-wagens. Ook voertuigen met een elektronische parkeerrem moeten getest kunnen worden met de remmentestbank. Bovendien wordt het systeem meer en meer uitgebreid tot een heuse teststraat.

TAL VAN METINGEN IN EEN OOGWENK

Het werkingsprincipe van de remmentestbank bestaat uit het herkennen en meten van het kop­pel. Het voertuig wordt met een as tussen de rollen van het systeem geplaatst. Meteen kan men al het statische gewicht op de as meten.Twee aandrijfrollen (aangedreven door een elektromotor) drijven elk een wiel aan en houden een snelheid rond de 5 km/u. aan. Wanneer de wagen remt, trachten die elektromotoren toch die snelheid te handhaven en moeten ze daardoor meer koppel leveren. Dat koppel wordt gemeten met een kracht­opnemer, die de reactiekracht van het motorhuis meet. Datzelfde koppel, afkomstig van de elektromotor, staat gelijk aan het remkoppel. Aan­gezien ook de diameter van de aandrijfrol gekend is, kan het remkoppel verrekend worden tot de remkracht. Daarnaast kan ook de afstand berekend worden, met name de remafstand van het geteste voertuig. 

Wielslip

Opstelling van de remmentestbankTussen de twee grote rollen bevindt zich een derde, kleinere rol, die met de wielen mee draait. Wanneer tijdens het remmen de omtreksnelheid van de kleine rol afneemt, wordt dat veroorzaakt doordat het wiel op de grote rollen begint te slippen. De grote rollen draaien namelijk met een vrijwel constante snelheid, onafhankelijk van de belasting. Bij een bepaalde grootte van de wielslip stoppen de grote rollen met draaien om de beschadiging van de banden te voorkomen.

Afzonderlijke rollen

De rollen zijn vervaardigd voor een maximum aan duurzaamheid: zo is de rollenset thermisch verzinkt en voorzien van een coating van bv. epoxy, met daarin steenkorrels zoals korund, voor een optimale grip op de banden. Verder bevat de set krachtige, robuuste motoren en dito transmissie voor veeleisende toepassingen. Twee afzonderlijke rollen meten de beide wielen apart, waardoor ze ook het verschil tussen de linker- en de rechterrem kunnen meten.

ROLLEN OF PLATEN

Remmentests kan men uitvoeren op een remmentestbank op rollen of op platen. Voor beide valt wel wat te zeggen, maar de rollenremtestbank heeft meer meetmogelijkheden. Terwijl de platenremtestbank de remkracht en het remkrachtverschil kan meten, kan de testbank op rollen ook nog het gewicht, de rolweerstand, de ovaliteit, de pedaalkracht en de progressiviteit meten, én kan die ook nog de afremming berekenen. Het voordeel van de platenbank is dan weer dat men geen grondwerken dient uit te voeren om de remmentestbank te installeren.

DE ELEKTROMECHANISCHE PARKEERREM

De remresultaten kunnen overzichtelijk afgelezen worden op grote analoge of digitale metersMeer en meer voertuigen beschik­ken over een elektromechanische of elektronische handrem. De ver­trouw­de hendel met knop of het kleine pedaal wordt dan vervangen door een gewone drukknop op het dashboard of de middenconsole, die de remklauwen bedient middels elektrische stel- of stappenmotoren. Wordt die tijdens het rijden geactiveerd, dan zorgt het hydraulische systeem voor de nodige remkracht. Staat de wagen stil, dan wordt die remkracht geleverd door elek­trische motoren. Net daar ligt het probleem bij het testen: de testbank test de remmen bij bewegende wielen, waardoor het niet mogelijk is om de parkeerrem, die ingeschakeld wordt bij een stilstaand wiel, te controleren. Men wil immers het elektrische rem­systeem testen, en niet het hydraulische systeem. De meest moderne remmentestbanken kunnen die parkeerrem echter wel testen. De wagen wordt op de rollen geplaatst en de parkeerrem wordt ingeschakeld. Aangezien de wagen stilstaat op de rollen (en de wielen niet bewegen), wordt die rem ingeschakeld met de elektrische motor, zoals ook de bedoeling is. De rollen, die de wielen aandrijven, worden gestart en ontwikkelen steeds meer kracht, totdat de maximale remkracht gemeten wordt.

4X4-VOERTUIGEN

Voertuigen met een 4x4-aandrijving zijn meer en meer in het straatbeeld aanwezig. Oudere remmentestbanken kunnen die voertuigen echter niet correct (of zelfs zonder schade te berokkenen) testen. Ook al zou men kunnen denken dat de aandrijving bij het testen van de remmen op slechts één as werkt, toch is er steeds een overbrenging van krachten via de aandrijfassen die de vier wielen met elkaar verbinden. Daardoor wordt er zowel remkracht als aandrijfkracht tussen de verscheidene wielen doorgegeven. Als de remmen dan slecht werken of defect zijn, dan zal er over die aandrijfas toch nog altijd remkracht doorgegeven worden van het wiel met de goede remmen naar het wiel met de slechte remmen. Gevolg: er kan dus effectief een remkrachtaanduiding gebeuren, hoewel de rem van een bepaald wiel gewoon­weg niet werkt. Sommige hedendaagse remmentestbanken maken het mogelijk om de motoren van de remmenbank zodanig te regelen dat er geen krachtoverbrenging mogelijk is. De speling tussen de tanden van het differentieel wordt 'weg­geregeld', zodat er geen mechanische verbinding meer is tussen de wielen.

4x4 herkennen

Een ander probleem met de 4x4-aandrijving is dat de specifieke 4x4-optie van de remmentestbank moet worden geselecteerd. Omdat steeds meer personenwagens met een optionele 4x4-aandrijving geleverd worden, is het niet altijd herkenbaar of duidelijk of het bewuste voertuig wel degelijk met de optie is uitgerust. Daardoor kan men vergeten om de optie op de remmentestbank te selecteren. Er zijn nu ook remmentestbanken met de auto­matische herkenning van een 4x4-aandrijving. De bank herkent de aandrijving en kiest auto­matisch de optie. De afloop van de test gebeurt ook automatisch.

Aanhangwagens

Ook de remmen van aanhangwagens moeten getest worden. Dat gebeurt met een oplooprem­simulator. Door aan het wiel boven op de simulator te draaien, wordt door de koppelingskogel de koppeling ingedrukt. Die kracht (de oploopkracht) wordt gemeten door de remmentestbank. De remkracht kan dan opgevoerd worden tot die haar maximum bereikt, of totdat de remmentestbank afslaat. De bank geeft daarna de afremming aan die aanwezig was toen de oploopkracht 20% van het asgewicht was. Om te voorkomen dat de aanhangwagen uit de bank geremd wordt, wordt die bevestigd aan een ketting om de dissel. De oplooprem­simulator wordt bevestigd aan een vloerrail. Daarnaast wordt er vaak met een liftsysteem gewerkt, om o.a. tweeassers correct te kunnen behandelen.

TECHNOLOGIE ZONDER GRENZEN

De remmen­test­bank kan een­voudig uitgebreid worden tot een teststraatTegenwoordig staat de technologie voor niets, ook bij remmentestsystemen. Zo verloopt bij de nieuwe banken alles draadloos, waardoor de rolwagen met de pc na het gebruik eenvoudig weggezet kan worden en er ook geen hinderlijke kabels op de vloer meer liggen. De test­procedure verloopt volautomatisch: de wagen wordt op de rollen geplaatst en een micro­processorprogramma loopt automatisch door alle stappen en tests. Dat programma geeft de bestuurder van de wagen ook mee wanneer hij iets moet doen, zoals het progressief remmen. Dat automatische programma kan ook de aandrijving herkennen (4x4 of niet) en zich daaraan aanpassen. De remmentestbank kan ook letterlijk vanuit de zetel bediend worden: dankzij een afstandsbediening kunt u het systeem bedienen, terwijl u in de wagen de remmen bedient. Daarnaast helpt het systeem de bestuurder bij het realiseren van een correcte meting: bij bijvoorbeeld de progressiviteitsmeting mag men de rem immers niet te snel intrappen. Het systeem geeft op het scherm twee balken weer (bijvoorbeeld een witte en een blauwe), waarbij de ene de toename van de afremming weergeeft en de andere een tijd die langzaam toeneemt als de remkracht toeneemt. Als er te snel geremd wordt, zal de blauwe balk de witte 'inhalen' en dient de proef opnieuw gedaan te worden.

Uitbreiding

Doordat andere toestellen makkelijk geïntegreerd kunnen worden in het netwerk, kan de remmentestbank uitgebreid worden tot een volledige teststraat met de installatie van een zijslip- en op­hangingstester. Met een speciale teststraat­software kan men de verschillende componenten op elkaar afstemmen, zodat één pc alles aanstuurt. Met de uitbreiding is er uiteraard een investering gemoeid, maar u kunt dan wel een groter aantal voertuigen op alle punten van de periodieke keuring testen: dat kan gaan tot liefst 200 voertuigen op één dag.