naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - DELPHINE VANDENABEELE

ZES TIPS OM HET BESTE UIT JE PERSONEEL TE HALEN

Gemotiveerde werknemers laten het rendement van jouw zaak stijgen

Iedereen wil personeel dat zich met hart en ziel voor het bedrijf inzet. Enkel bij gemotiveerde medewerkers stijgt de zin om te werken en bijgevolg het rendement van jouw zaak. De vraag van één miljoen is dan ook hoe je werknemers stimuleert om zich voor de volle 100% te engageren. Er bestaat geen stappenplan voor, maar de volgende zes tips helpen om je personeel op dezelfde lijn te krijgen. Zo worden ze deelgenoot van je missie, strategie en visie, en daar pluk je als bedrijfsverantwoordelijke de vruchten van. Het is dus niet nodig om de helft van de werkplaats om te bouwen tot powernapruimte om een voelbaar effect te realiseren.

TIP 1: OPLEIDING

In onze digitale wereld verandert alles immens snel. Medewerkers moeten efficiënt met nieuwe methodes, machines en programma's overweg kunnen om gemotiveerd te blijven. Bied je medewerkers daarom regelmatig opleidingen aan zodat hun kennis up-to-date blijft. Die inspanning zorgt in de eerste plaats voor tijdswinst op de werkvloer. Daarnaast zal het personeel gemotiveerd blijven als ze nieuwe vaardigheden aanleren en uitdaging blijven vinden in hun job.

TIP 2: EVALUATIE

Je vakmannen zullen weinig fout doen als ze duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Maar fouten zijn menselijk en iedereen maakt ze. Tijd dus om er af en toe even bij stil te staan. Door zowel goede als minder goede situaties te evalueren, kunnen werknemers leren uit hun fouten. Organiseer op regelmatige basis een overlegmoment om het werk te bespreken, te briefen over de te halen doelstellingen en elkaar feedback te geven. Kies hiervoor een vast moment in de week of maand, zodat het niet vergeten wordt. Doordat iedereen op dat moment kan brainstormen, zal elke werknemer zich betrokken voelen bij het bedrijf. Communiceer ook duidelijk over de visie die je voor ogen hebt. Welke soort garage of werkplek wil je zijn? Wil je de grootste zijn? Of de goedkoopste? Als je personeel je waarden kent, kunnen ze ermee aan de slag. Stem bijgevolg je verwachtingen en taakomschrijvingen op die doelstellingen af.

TIP 3: DELEGEREN

Als verantwoordelijke van een bedrijf moet je vaak op tien plaatsen tegelijk zijn. Door medewerkers de (gedeelde) verantwoordelijkheid over een deel van het werkproces te geven, betrek je hen meer bij het bedrijf. Verdeel de klanten bijvoorbeeld onder je personeel. Iedereen zal zich 100% inzetten voor 'zijn' klanten. Die zullen dan weer goed geholpen worden doordat er resultaatgerichter gepresteerd wordt. En misschien nog belangrijker, de werknemers ontdoen jou van enkele zware of tijdrovende functies. De verantwoordelijkheid en vrijheid die hen worden toegekend om zelf te bepalen hoe ze hun doelen bereiken, motiveert hen mateloos. Ideaal is het wanneer werknemers in dat opzicht zelf hun werkplaats en werktijden kunnen bepalen. Onderzoek toont aan dat een gevoel van vrijheid de stress vermindert en op termijn zorgt voor minder uitval.

TIP 4: OMGAAN MET KRITIEK

Werknemers zullen tips of opmerkingen sneller aannemen als je hen geregeld zelf de mogelijkheid geeft het bedrijf te evalueren. Wees niet bang voor kritiek en gebruik de kennis van je medewerkers. Vraag hen wat zij vinden dat jij beter kan doen. Vinden ze dat bepaalde processen op een andere manier sneller of goedkoper zouden kunnen? Of zijn de opgelegde regels onhaalbaar? Het is een meerwaarde te weten wat er leeft op de werkvloer. Je personeel werkt vaker met je machines dan jij, dus zij kunnen heel wat info overbrengen die je zelf niet opmerkt. Waardeer dus de opmerkingen en doe er iets mee. Neem bijvoorbeeld iemand extra in dienst als het personeel aangeeft dat de werklast te hoog is of repareer een machine als een defect het werkproces vertraagt. De firma kan van kritiek alleen maar beter worden.

TIP 5: ONVERWACHT BELONEN

Als werkgever hoor je het waarschijnlijk donderen in Keulen omdat je bij belonen spontaan aan salarisverhogingen denkt. Maar het personeel hoeft echt niet altijd financieel geplezierd te worden. Uit onderzoek blijkt dat de motivatie die werknemers uit loonsverhoging halen, beperkt en tijdelijk is. Hebben je werknemers beter gepresteerd dan je verwachtte? Probeer dan ook eens hun verwachtingen te overtreffen. Verras hen met een onverwachte beloning door hen wat vroeger naar huis te laten gaan op vrijdag. Of kraak als bonus samen met je personeel een fles schuimwijn na de uren. Het kan zelfs nog beter: positieve feedback geven aan je werknemers is het allermooiste geschenk. Het motiveert, bevestigt en stimuleert hen om het beste van zichzelf te (blijven) geven. Focus bij het belonen dus zeker niet enkel op het eindresultaat. Complimenteer ook de deeldoelstellingen die iemand behaalt.

TIP 6: FIJNE WERKPLEK

Een goede sfeer op de werkvloer is van onschatbaar belang. En dat heb je als werkgever voor een groot deel zelf in de hand. Maak bijvoorbeeld na een drukke en belastende periode, zoals bijvoorbeeld het autosalon, tijd voor ontspanning. Ook het te gebruiken werkmateriaal is van belang. Verouderde computers of versleten gereedschap zorgen enkel voor frustratie. Geef je personeel in geen geval het gevoel dat hun werk minderwaardig is doordat je niet in hun werkmateriaal wil investeren. Personeel is de motor van elke onderneming. Verwen hen bijvoorbeeld met lekkere koffie en investeer in enkele plantjes op de bureaus of in de werkplaats, want in een groene omgeving is het aangenamer werken. Als dat bij de mecaniciens niet haalbaar is, plaats dan bijvoorbeeld een tuinbank waar werknemers samen kunnen lunchen. Ze zullen na de middag energiek weer plaatsnemen aan de werktafel.

SAMENGEVAT

Om het rendement van een bedrijf te verhogen, is gemotiveerd personeel van onschatbare waarde. Door iedereen op tijd op te leiden en te evalueren, toon je waardering voor je medewerkers. Als er dan ook nog gezorgd wordt voor een fijne werkplek en regelmatig een gemeend compliment wordt uitgedeeld, bewijs je dat je personeel de moeite waard is. Werknemers zullen zich goed voelen in hun vel en open staan voor kritiek, omdat ze samen met jou de werkplek naar een hoger niveau willen tillen.