naar top
Menu
Logo Print

VW TOUAREG ZONDER VOERTUIGSNELHEID

'Slapende' modules belasten circuit

Onlangs kreeg onze diagnosespecialist in zijn diagnosecentrum een Volkswagen Touareg binnen van het bouwjaar 2004. Deze SUV was voorzien van een 2.5 TDI krachtbron, met motorcode BAC. De klacht van de garagist luidde als volgt: geen voertuigsnelheid op het combi-instrument en geen communicatie mogelijk met de ABS-unit. De garagehouder vermoedde een defecte ABS-module, maar na vervanging hiervan bleken de problemen nog steeds dezelfde. De diagnose-specialist was er gelukkig om soelaas te bieden.

KLACHTENANALYSE

Afgaande op de symptomen, vermoedde onze specialist dat het probleem zich situeert in de CAN-buscommunicatie tussen de modules onderling. Het is namelijk zo dat de voertuigsnelheid vanuit de ABS-module via dit CAN-busnetwerk doorgegeven wordt aan onder andere het combi-instrument, en dat ook de diagnosecommunicatie via dit netwerk verloopt. Het was dus niet zo'n vreemde conclusie van de monteur om te vermoeden dat de module zelf defect was.

Na zelf te hebben vastgesteld dat er effectief geen diagnosecommunicatie met de ABS-unit mogelijk is, besluiten we onze scope en een correct schema erbij te nemen en te gaan meten aan de CAN-busdraden bij de ABS-unit. Bedoeling is om de CAN-buscommunicatie in beeld te brengen, en hieruit af te leiden of we eventueel te maken hebben met een bedradings- of moduleprobleem. Belangrijk detail: met ons diagnose-apparaat hebben we een volledige voertuigscan uitgevoerd, en hieruit is gebleken dat er ook een communicatieprobleem met de 4x4-module blijkt te zijn.


ANALYSE VAN HET GEMETEN SIGNAAL

Zodra we de CAN-buscommunicatie bij de ABS-unit duidelijk in beeld hebben, gaan we over tot onze analyse. We trekken volgende conclusies.

  • Ten eerste zijn we al zeker dat de communicatie aankomt bij de ABS-module en dat we dus geen draadbreuk hebben;
  • Ten tweede stellen we vast dat er een afwijking zit op de rustspanning van de bus. Die dient namelijk tweemaal (afgerond) 2,5 V te zijn, terwijl we hier een rustspanning van om en bij de 2 V meten.
Stel dat deze lagere rustspanning slechte of onmogelijke communi-catie tot gevolg zou hebben, dan zou dit ook gelden voor alle andere modules op het netwerk. Terwijl de problemen zich beperken tot de ABS- en 4x4-module. Toch vinden we dit vreemd, en we stellen ons de vraag wie of wat voor de rustspanning van een CAN-bus zorgt?
Eigenlijk is het simpel: elke aange-sloten module voorziet de bus van deze rustspanning, m.a.w. de rust-spanning is de gemiddelde waarde van de spanningen geleverd door alle aangesloten modules. Dit in combinatie met de afsluitweerstanden zorgt voor een gemiddelde waarde van tweemaal 2,5 V (CAN-H en CAN-L). Er is dus iets wat deze spanning omlaag trekt. Weerstand in de bedrading? Module? Aangezien de problemen zich duidelijk situeren bij de ABS- en 4x4--module, besluiten we onze meting te herhalen, maar dan met beide modules losgekoppeld. Deze handeling mist zijn effect niet: we meten opnieuw een rustspanning van om en bij de 2,5 V!

 

DRAADBREUK

Blijkbaar belasten beide modules het netwerk, maar hoe?

We nemen ons elektrisch schema van onze ABS-unit opnieuw bij de hand en gaan over tot controle van alle voedingen en massa's. Bingo! We missen een voeding na con-tact. Wat speurwerk en enkele extra schema's verder, blijkt dat de ontbrekende voeding door een relais wordt geschakeld, en dat deze geschakelde voeding niet enkel voor onze ABS-module dient, maar ook de 4x4-module van spanning voorziet. Het relais blijkt zich onder de chauffeurszetel te bevinden en wordt aangestuurd door de Kessymodule (keyless entry module). Het is net in die stuurdraad tussen de Kessy-module en het relais dat het probleem blijkt te zitten. De draad is onderbroken, waar-door beide modules in 'slaapstand' blijven staan, dit met alle gekende problemen tot gevolg. Na herstelling van de draad zijn dan ook alle problemen van de baan.
 

CONCLUSIE

Wat ons vooral bijblijft, is de afwijkende rustspanning van de CAN-bus. Blijkbaar is het zo dat 'slapende' modules die niet actief deelnemen aan de communicatie maar wel aangesloten zijn het circuit belasten. De spanning van het netwerk gaat door de CAN-transceivers, maar ze leveren geen extra spanning aan het netwerk. Dit heeft blijkbaar hetzelfde effect op het circuit als een overgangsweerstand in de bedrading.