naar top
Menu
Logo Print

ERVAREN MEDEWERKERS ZIJN CRUCIAAL VOOR EEN OPTIMALE WORKFLOW

Carrosseriebedrijf De Meester pleit voor eenheid en communicatie binnen de sector

Om concurrentieel te blijven en klanten een steeds betere kwaliteit te garanderen, moeten carrosseriebedrijven vandaag een optimale workflow hebben, de juiste investeringen maken en bovenal kosten voor zowel het bedrijf als de klant tot een minimum beperken. Een uitdaging, maar niet onmogelijk. Marnix De Meester, zaakvoerder van Carrosserie De Meester uit Merelbeke, laat binnenkijken in zijn bedrijf en geeft zijn visie op deze thema's en de sector.

VIJFTIGJARIG BESTAAN

Een tijdje terug vierde Carrosserie De Meester zijn vijftigjarige bestaan. Wat begon als een eenmanszaak, opgericht door Roger De Meester, werd in 1994 overgenomen door zijn zoon, Marnix De Meester.

“Nadat ik mijn studies boekhouden en elektriciteit voltooide, raakte ik meer en meer geïnteresseerd in carrosserieherstelling. Ik werkte eerst mee op zelfstandige basis in de zaak van mijn vader, waarna ik besloot om het bedrijf over te nemen. In 2002 zijn we dan overgeschakeld naar een bvba. In 2005 waren we al met vijf mensen actief in het bedrijf, in 2010 met acht, en vandaag zijn we met negen medewerkers. Sinds 2014 werd het bedrijfsgebouw vernieuwd", opent Marnix De Meester.

FOCUS

De Meester: “Onze activiteiten bestaan voor 80% uit carrosserieherstellingen en voor 20% uit loonspuitwerk. Van dat laatste nemen wij enkel opdrachten aan die voor ons haalbaar lijken en zijn. Het deel carrosserieherstellingen bestaat voor 75% uit opdrachten voor verzekeringsmaatschappijen. De overige 5% bestaat uit fleet- en leasingopdrachten."


Aluminiumherstellingen

“Vandaag kunnen we zeggen dat we volledig uitgerust zijn om alle aluminiumherstellingen te dekken. We hebben vorig jaar nog geïnvesteerd in apparatuur voor verschillende herstel- en verlijmingstechnieken van aluminium, dit voor zowel het chassis als het plaatwerk en smartrepairherstellingen. Alles samen was dit een investering van 35.000 euro."


GROEPERINGEN

Carrosserie De Meester maakt deel uit van het Acoat selected netwerk van Sikkens. “Zo kunnen we onze klanten een levenslange garantie bieden op de verf en zijn ze zeker van de kwaliteit. Aangezien wij als bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen, kunnen we niet anders dan kwaliteit afleveren. Daarnaast maken we deel uit van de ABS Groep en zijn we dus erkend door verschillende verzekeringsmaatschappijen. Een voordeel is bijvoorbeeld dat je binnen die groepering groepsaankopen kunt doen. Daar zijn we binnen ABS toch al enkele jaren mee bezig", aldus De Meester.


Verzekeringsmaatschappijen

"Verzekeringsmaatschappijen richten zich steeds meer tot het carrosseriebedrijf en minder tot een groepering. De voornaamste reden hiervoor is dat ze zo o.a. over betere prijzen kunnen onderhandelen. Om als carrosseriebedrijf een erkenning te verwerven, dient men ofwel het Long Life Repairlabel, dat via de federatie Febelcar  en Eurogarant wordt uitgegeven, of de tegenhanger 'Duurzaam Repareren', te dragen. We moeten ons dus de vraag stellen waarom bepaalde maatschappijen het ene label boven het andere verkiezen. Dat is zeker een problematiek die ik als voorzitter van Febelcar Oost-Vlaanderen hoor binnen de sector."

Marnix De Meester: "We moeten ons de vraag stellen waarom bepaalde maatschappijen het ene label boven het andere verkiezen. Dat is zeker een problematiek die ik als voorzitter van Febelcar Oost-Vlaanderen hoor binnen de sector."

VEEL MEER DAN SERVICE EN KWALITEIT

“Naast het garanderen van een kwalitatieve herstelling willen we onze klanten ook een uitmuntende dienstverlening aanbieden. Met onze achttien vervangwagens kunnen we elke klant voorzien van vervoer. Opmerkelijk is dat we onder de vervangwagens enkele hybrides aanbieden. We hebben zelfs fietsen als alternatief. Ten slotte kunnen we onze klanten zelfs een taxidienst aanbieden wanneer ze dat wensen. Kortom, we willen het signaal geven dat ze bij ons in goede handen zijn. We hebben voor elk type klant een vervangwagen ter beschikking."

PERSONEEL

“Als we vacatures uitschrijven, is er ervaring vereist. Dat is nu eenmaal een noodzaak. Ervaring van minimaal vijf jaar geeft de garantie dat we onze huidige workflow kunnen blijven behouden. Werknemers moeten nu eenmaal opbrengen. De dag van vandaag moeten we al heel wat investeren om de markttrends te volgen en hebben we dus weinig winstmarge. Momenteel moeten we zelf instaan voor de opleiding van onze mensen. Het duurt zeker zo'n drie jaar voor ze volop kunnen meedraaien. De beste leerschool is immers nog altijd de werkvloer. Er is een signaal nodig naar de overheid en het onderwijs toe. Die laatste moeten zich vooral richten naar het aanbieden van opleidingen in nieuwe technieken. Jongeren zijn immers geïnteresseerd in nieuwe technologieën zoals elektrische en hybride voertuigen, nieuwe materialen die gebruikt worden bij de carrosseriebouw, etc."


ADMINISTRATIE

“Ik vind het zeer belangrijk dat op het niveau van de administratie alles op wieltjes loopt. Een optimaal werkende administratie draagt evenveel bij tot een goed rendement. De planning moet perfect verlopen om de workflow naar de werkplaats te garanderen. Zo is er een bediende die zich enkel bekommert rond alle zaken die met de verzekeringsmaatschappijen te maken hebben, en is er een bediende voor het fleet- en leasinggedeelte. Het is jammer dat deze werkuren door de opdrachtgevers niet betaald worden. Het is nochtans in het belang van hun klant."


DUURZAME ONDERNEMING

“Binnen ons bedrijf ondernemen we stappen om bepaalde onderdelen te kunnen recycleren. Dit is de dag van vandaag een noodzaak. We groeien mee met de markt, het wordt op grotere schaal toegepast. Er wordt nu eenmaal meer aandacht besteed aan het duurzaam omgaan met grondstoffen, onderdelen en middelen. Zo kunnen we onze klanten goedkopere herstellingen aanbieden, maar ook naar verzekeringsmaatschappijen toe willen we dit signaal geven. Een herstelling hoeft niet duur te zijn, zolang er niet moet worden ingeboet aan kwaliteit. Ten slotte hebben we nog geïnvesteerd in de nodige domotica-apparatuur om alles correct te kunnen monitoren. Zo kan de werking van iedere installatie worden gecontroleerd en kan verspilling worden tegengegaan. Maar ook de veiligheid van iedereen hier aanwezig kan worden gegarandeerd."


ONDERSTEUNING VAN LEVERANCIERS

“Als onafhankelijke carrosseriehersteller ervaren we dat technische informatie voor de demontage van elektrische installaties soms lang op zich kan laten wachten. De invoerders zijn nochtans verplicht om deze vrij te geven, maar doen dit niet onmiddellijk. Op die manier proberen ze hun eigen merk in handen te houden. Een oplossing zou zijn dat er een Europese richtlijn omtrent dit thema komt en dat carrosseriebedrijven één portaal ter beschikking krijgen waar alle informatie wordt gecentraliseerd. Sommige opdrachtgevers stellen verschillende eisen op het vlak van kwaliteit en opleiding, waar we uiteraard aan willen voldoen."

Marnix De Meester: “In de sector wil ik pleiten voor meer coherentie en partnership tussen zowel opdrachtgevers als expertisebureaus en herstelbedrijven. Er is nood aan een directere communicatie en eenheid."

CONCLUSIE

“In de sector wil ik pleiten voor meer coherentie en partnership tussen zowel opdrachtgevers als expertisebureaus en herstelbedrijven. Er is nood aan een directere communicatie en eenheid. De moderne wagens zijn vaak uitgerust met bijvoorbeeld dure koplampen en dus is de gemiddelde kost al betrekkelijk hoog. Het is dan ook moeilijk voor ons om daar nog onze gewenste winstmarge op te halen. De hersteller wordt beoordeeld op de gemiddelde kost per herstelling. Die kostprijs wordt vooral bepaald door de prijs van de wisselstukken en het toebehoren. De factor 'arbeid' maakt er maar een deeltje van uit. Want het is juist van die arbeid dat het bedrijf moet draaien. Het stukje werkuren van de kostprijs is hierbij minimaal en er moet een goeie balans gezocht worden om die gemiddelde kostprijs te bekomen", besluit De Meester.