naar top
Menu
Logo Print
31/01/2019 - DIETER DEVRIENDT

PARIJSE BRANDWEER HERSTELT EIGEN VOERTUIGEN IN VOLUCEAU

EEN INKIJK IN DE BSPP-CARROSSERIEAFDELING

VoluceauEr zijn van die plekken waarvan je denkt dat je nooit de kans zal krijgen om ze te bezoeken. De carrosseriewerkplaats van de Parijse brandweer hoort daar zeker bij. CarFix kreeg de unieke gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen van een carrosserienijverheid die jaarlijks het onderhoud en reparaties uitvoert aan de 1.000+ stuks rollend materieel.

ONAFHANKELIJK ONDERHOUD

Dat de Parijse brandweer een militaire organisatie is (zie kaderstuk onder) heeft voor een aantal zaken consequenties. De belangrijkste situeert zich in de aard van een leger, dat zelfondersteunend wil kunnen opereren. Dit uit zich dan ook op het vlak van onderhoud; de BSPP staat in voor het eigen onderhoud. Dan gaat het niet enkel over de 81 gebouwen of kleinere zaken als brandweerslangen en gasmaskers, maar ook over de 300 vrachtwagens, 710 lichte voertuigen, 50 aanhangwagens, 30 vaartuigen en 10 bussen … Het maakt allemaal deel uit van de onderhoudsstrategie. Om de indrukwekkende aantallen te onderstrepen, is het genoeg om eens kort de verbruikscijfers op te sommen; op jaarbasis wordt 1,8 miljoen liter diesel, 14.000 liter benzine en 23.000 liter smeermiddel benut.

EERSTELIJNSONDERHOUD

EerstelijnsonderhoudDe BSPP maakt voor haar onderhoudsstrategie goed gebruik van de eerste lijn: onderhoud en inspectie door de operator zelf.

Visuele inspectie

In dit concrete geval betekent het dat het kritieke materieel op en van de brandweerwagens dagelijks door de aanwezige brandweerlui visueel wordt geïnspecteerd bij aanvang van de ochtendshift. De controletaken worden bij het ochtendappel verdeeld en geregistreerd, en na de controle tekent elkeen af voor het onderdeel waarvoor ze verantwoordelijk waren.

 

TWEEDELIJNSONDERHOUD

TweedelijnsonderhoudOmdat 'uptime' bij een brandweerdienst vaak het verschil kan maken tussen leven en dood, voorziet de BSPP in reserve-uitrusting en -voertuigen. Die nemen dan de plaats in van de zaken die na een visuele controle defect bleken of in onduidelijke staat verkeerden. Zo kunnen de brandweerlui steeds de baan op met geverifieerde uitrusting.

Nabijheidsateliers

De Parijse brandweer beschikt over een viertal 'nabijheidsateliers'. Daar kan een beperkte technische crew een aantal basistaken uitvoeren op het vlak van onderhoud. Het klein onderhoud voor een voertuig is één van die basistaken. Daarvoor zijn de nabijheidsateliers voorzien van een aantal werkbruggen en/of -putten. Ook een klein magazijn is voorzien voor de meest voorkomende onderdelen.

 

 

 

DERDELIJNSONDERHOUD

RichtbankZijn de vastgestelde defecten ernstiger - genre carrosserie- en andere schade na een ongeval - dan wordt de hulp ingeroepen van het centrale atelier en de technici van de CMAI: de Compagnie de Maintenance. Deze 200-koppige ploeg heeft haar basis in Voluceau.

Camp de Voluceau

Zoals eerder aangegeven, gaan de meer veeleisende onderhoudsvergende voertuigen en uitrusting richting Camp de Voluceau. De 200 manschappen in dat kamp voeren zowel onderhoudstaken uit op correctief vlak als op preventief vlak. Preventie uit zich vooral in het controleren van allerlei onderhoudsingrepen en het opvolgen en inplannen van onderhoudsbeurten. Correctief onderhoud in Camp de Voluceau concentreert zich vooral op de voer- en vaartuigen die zowel mechanische als koetswerkschade hebben opgelopen. In de verschillende ateliers worden motoren en mechaniek hersteld, wordt er gewerkt met de richt- en trekbank, wordt er uitgedeukt en gespoten … De laddermechaniek op de ladderwagens heeft haar eigen toegewijde atelier en voor de boten in herstelling werd zelfs een tent opgezet.

COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM

Onze aanwezigheid in de coulissen van de BSPP had veel te maken met de presentatie van de eerste resultaten van het Project Sygal (Système de gestion et d'aide à la logistique), in samenwerking met ontwikkelaar en leverancier Carl Software. Na het doorlopen van een gefaseerd voortraject sinds 2013 werd Sygal in januari 2016 voor het eerst in gebruik genomen. Vandaag gebruiken al drie van de vijf diensten van de logistieke divisie van de Parijse brandweer het computerized maintenance management systeem (CMMS) en zitten al zo'n 2.000-tal preventieve onderhoudsplannen in het systeem. De BSPP kijkt uit naar een volledige roll-out van het systeem in de overige twee diensten.

 

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)

De BSPP heeft - naast de indrukwekkende cijfergegevens die u in dit artikel vindt - een lange geschiedenis. Als Corps des gardes-pompes de la ville de Paris zag de brigade al in 1793 het licht. Ten gevolge van de 23 uur durende brand in de Oostenrijkse ambassade bracht Napoleon die per keizerlijk decreet onder militair bewind. Na enkele naamsveranderingen kreeg de Parijse brandweer op 1 maart 1967 de uiteindelijke titel van Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Vandaag is de BSPP een brigade van de genie van het Franse leger, o.l.v. een brigadegeneraal. De 8.500 brandweermannen en -vrouwen nemen hun taak zeer serieus, daarvan getuigt hun motto 'Sauver ou périr' (Redden of sterven). Natuurlijk gaat naar het eerste de voorkeur uit.