naar top
Menu
Logo Print
07/06/2019 - BABETTE SOETAERT

WIJZIGING SCHADEBEELD
FACILITEERT OPKOMST SMART REPAIR

VAN CONVENTIONEEL NAAR COSMETISCH SCHADEHERSTEL

Smart repair en cosmetisch schadeherstel zijn in opmars. Een feit dat, met de bedragen van de huidige verzekeringsdossiers in het achterhoofd, niet meer te ontkennen valt. Vandaag bestaat ongeveer 50% van de schadedossiers uit een bedrag dat lager ligt dan € 1.000 en wordt maar liefst 90% van de dossiers vertegenwoordigd door een bedrag dat lager ligt dan € 2.500. Reden te meer dus om te investeren in een gescheiden schadestroom en zo tegemoet te komen aan de hedendaagse behoeften op de herstelmarkt. Een investering waar ook Bart Eyckmans, eigenaar van Carrosserie Willemen in Kapellen, geen twee keer over moest nadenken.

Carrosserie Willemen

INVESTERING MET PIT

Dat Carrosserie Willemen uit het Antwerpse Kapellen klaar is voor de toekomst, is meer dan duidelijk. De recente renovatie is een waar staaltje kunde en geeft blijk van ware vastberadenheid en toewijding. Zaakvoerder Bart Eyckmans wist zeven jaar geleden duidelijk waaraan hij begon toen hij de grondvesten in het Antwerpse Hoevenen, de huidige Carrosserie Eyckmans, overnam van zijn vader.
Bart: “Bij de overname van de zaak besloot ik de zaken meteen over een andere boeg te gooien. Een beslissing die al snel uitmondde in een personeelsverhoging en er uiteindelijk ook voor zorgde dat ik op zoek moest naar uitbreidingsmogelijkheden en groeiopportuniteiten om meer marktaandeel te verwerven. Uiteindelijk nam ik vijf kilometer verder Carrosserie Willemen over. Een mooi bedrijf met een goede naam, maar met ruimte voor verbetering op zowel organisatorisch als productief vlak. Omdat ik potentieel zag in Carrosserie Willemen, besloot ik om vroeger te investeren dan initieel gepland." Met een intekening van het atelier werd gezocht naar hoe er met de beschikbare oppervlakte een optimale rendementsindeling en doorgangsrealisatie kon worden bekomen. En dit met het oog op een toekomst waarin smart repair steeds belangrijker wordt.

SMART REPAIR = DE TOEKOMST

Smart Repair
Door te investeren in een gescheiden schade­stroom, komt Carrosserie Willemen tegemoet aan de hedendaagse behoeften op de herstelmarkt

De huidige onzekerheid betreffende wagenbezit, autodelen, de bedrijfswagenpolitiek en zelfrijdende wagens boezemt heel wat carrossiers angst in. Dat is echter niet het geval bij Bart die in de schaduw van deze onzekerheid net de uitdaging aanging en met de hulp van Axial het aandeel lease- en fleetvloten opkrikte om zo de deur richting smart repair definitief open te zetten. 
Bart: “Lease- en fleetvloten waren potentiëlen waar ik tot voor onze aansluiting bij Axalta nog niet op had gewerkt. Door met hen in zee te gaan, ontwikkelden we echter een ideale voedingsbodem voor de uitbouw van een op smart repair gebaseerd schadeherstel en creëerden we toekomstgerichte opportuniteiten die uiteindelijk bijdroegen tot meer werksturing." De verschuiving van het schadebeeld wordt bij Carrosserie Willemen, waar de klantenportefeuille vooralsnog uit 80% particuliere en verzekerde schade bestaat, duidelijk met een toekomstgerichte visie opgevangen. Een opvatting die in tijden van alomtegenwoordige rijhulpsystemen en oplopende schadebestekken zeker op haar plaats is.

TOTAALRENOVATIE

Om de toekomst optimaal te kunnen verwelkomen, besliste Bart Carrosserie Willemen aan een totaalrenovatie te onderwerpen. Hierbij werd niet enkel een hertekening van het atelier gerealiseerd, maar werd er onder 'het oog wil ook wat'-motto ook aandacht gegeven aan de look-and-feel van het bedrijf.

Rendabel bedrijf

Bart: “De indeling van ons nieuw atelier werd uitgetekend op basis van de doorlooptijden in onze spuitcabines. Door de intekening hierop te baseren, hebben we een maximale capaciteitsbepaling uitgetekend voor ons bedrijf. Door te investeren in onze processen en infrastructuur zorgen we er bovendien voor dat we een rendementsverhoging kunnen realiseren."

Strak bedrijf

Bart: “Omdat orde en netheid het visitekaartje van je bedrijf zijn, en er enkel een degelijk product kan worden afgeleverd als er in een nette omgeving wordt gewerkt, besliste ik om de renovatie ook door te trekken in onze kantoren en onthaalruimte. Bovendien installeerde ik mijn kantoor heel bewust op de eerste verdieping. Door het overzicht dat ik er heb, creëerde ik voeling met de werkplaats en weten de medewerkers dat ik te allen tijde bereikbaar ben."

LID VAN AXALTA

Lid van Axalta
Dankzij de Cromax-producten kunnen
de doorlooptijden drastisch ingekort worden

De renovatie van de werkplaats vormde voor Bart ook aanleiding om van leverancier te wisselen. Bart: “Naast het commerciële speelde ook het productieve een rol in mijn keuze voor Cromax, een lakmerk van Axalta. Net zoals in alle andere automotive branches vormt het aanbieden van een degelijke en vooral snelle service vandaag de norm. Het toekomstmodel waar wij op doelen, is dan ook dat van een one-day-repairconcept. Met het Ultra Performance Energy System van Cromax is dat een doel dat we zeker kunnen verwezenlijken, en kunnen we vandaag bovendien al gescheiden schadestromen aanbieden."

Snellere doorlooptijden

Carrosserie Willemen beschikt met Cromax over een ideale partner om haar reparatiewerkzaamheden in de kortst mogelijke tijd te realiseren. Bart: “Dankzij de Cromax-producten kunnen wij onze doorlooptijden drastisch inkorten. Omdat er zowel gebruik wordt gemaakt van de luchtvochtigheid als de omgevingstemperatuur, wordt het droogproces versneld en kunnen we vandaag het lakproces afwerken in goed 36 minuten. Omdat hierdoor ook de bezettingsgraad van onze spuitcabines met 20% wordt gereduceerd, komt er heel wat tijd vrij voor andere opdrachten, wat op zijn beurt dan weer onze rentabiliteit ten goede komt."

Energiebesparend

Naast tijdsbesparend werken de nieuwe producten voor carrosserie Willemen ook energiebesparend.
Bart: “Omdat de Cromax-producten drogen bij drie verschillende temperaturen (20 °C, 40 °C en 60 °C), bekomen we een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Bovendien is het drogen bij lagere temperaturen 'vriendelijk' voor de auto, waardoor het de ideale methode is voor de elektrische en hybride wagens die in steeds grotere mate onze werkplaats bezoeken."

Duurzaam

Ten slotte is het voor Bart ook belangrijk dat er duurzaam wordt gewerkt. Bart: “Omdat we minder energie moeten toevoegen aan ons werkproces om tot een afgewerkt resultaat te komen, gaan we in se al duurzamer te werk. Daarenboven hebben de milieuvriendelijke productlijnen van Cromax een lagere VOS-uitstoot, waardoor de duurzaamheidsboodschap nog extra kracht wordt bijgezet."

GEMOTIVEERD PERSONEEL

Carrosserie Willemen
Zaakvoerder Bart is enorm begaan met het welzijn van zijn medewerkers
en hecht dan ook veel belang aan hun mening

De totaalrenovatie en verandering van leverancier brachten heel wat verandering teweeg in de dagelijkse werking van de carrosserie. Door het personeel te betrekken in het renovatieproject en hen te voorzien van de nodige en bovendien relevante opleidingen, zorgde Bart er evenwel voor dat de overgang niet te bruusk verliep. 
Bart: “Ik ben enorm begaan met het welzijn van mijn medewerkers en hecht dan ook veel belang aan hun mening. Zo hing ik voor de renovatie een grondplan van het atelier in de refter waarop iedere medewerker zijn ideeën mocht neerpennen betreffende het renovatieproject. Dit creëerde betrokkenheid, engagement en inzet, en vormde bovendien een motivatie om te komen werken en mee te bouwen aan ons bedrijfsverhaal. Bovendien bracht de renovatie ook zekerheid met zich mee. Ondernemen, dat is één zaak, maar wanneer je een team hebt dat 100% achter de bedrijfsfilosofie staat, kan je zoveel meer bereiken."

Opleiding op maat

Bart: “Om te kunnen voldoen aan de nieuwste vereisten in onze sector, waak ik erover dat mijn medewerkers worden opgeleid in de nieuwste herstelmethodes zoals kunststofreparatie, uitdeuken zonder spuiten en smart en spot repair. Bovendien bracht de overgang van leverancier ook de nodige intensieve opleidingen met zich mee. Ook hier werd opnieuw rekening gehouden met hun input. Zo werd in het Cromax trainingscenter een vergelijkingstest uitgevoerd met producten van onze vorige leverancier om zich op die manier de applicatie en gevoelswaarde van de producten eigen te maken. Bovendien werd ons door Cromax in de overgangsweken ook permanent een technische adviseur ter beschikking gesteld, zodat er kon worden bijgestuurd waar nodig."

Bart Eyckmans“Het aanbieden van een degelijke en vooral snelle service vormt vandaag de norm. Ons streven naar een One Day-Repair concept is dan ook een logisch gevolg“ 

- Bart EyckmansPROCESOPTIMALISERING

Bart Eyckmans is tot op heden zaakvoerder van zowel Carrosserie Eyckmans in Hoevenen als Carrosserie Willemen in Kapellen. Beide bedrijven liggen op goed vijf kilometer van elkaar, en hoewel ze elk hun eigen cliënteel hebben uitgebouwd, lijkt het Bart in tijden zoals deze toch beter om beide bedrijven te laten fusioneren. 
Bart: “Ik leid momenteel twee bedrijven waarvan de overheadkost best aanzienlijk is. Ik ben mezelf daarom de vraag gaan stellen hoe ik beide bedrijven kan optimaliseren zonder dat dit al te veel impact heeft op de werkinstroom. Door alles te centraliseren op één locatie, kan er niet enkel op vaste kosten bespaard worden, maar kunnen ook de productiviteit en efficiëntie naar omhoog. Bovendien hoef ik dan als zaakvoerder slechts op één locatie aanwezig te zijn, waardoor de controle stijgt en ik vaker beschikbaar ben voor mijn personeel. Door Carrosserie Eyckmans onder te brengen in Carrosserie Willemen, zal de omzet initieel ietwat dalen, maar de gecontroleerde kostenstructuur zal uiteindelijk toch resulteren in een groter rendement."

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Door de geplande fusie, geoptimaliseerde werkprocessen, gescheiden schadestromen en de vergevorderde personeelsintegratie kan Carrosserie Willemen zeker als toekomstbestendig worden beschouwd. Bart: “Door opportuniteiten bewust op te zoeken en te onderzoeken hoe we ons daaraan kunnen aanpassen, probeer ik ons proces voortdurend te verbeteren. Door de markt proactief te benaderen, kan er heel wat potentieel worden binnengehaald, maar belangrijk hierbij is dat de basis nooit uit het oog verloren mag worden. Terwijl onze focus vandaag al volop bij smart repair ligt, zijn we er ons terdege van bewust dat conventioneel schadeherstel altijd zal blijven bestaan."