naar top
Menu
Logo Print
29/03/2018 - BABETTE SOETAERT

ELEKTRONISCHE DIAGNOSE BLIJFT ESSENTIEEL VOOR ELKE GARAGE

Opleiding diagnostiek onontbeerlijk voor elke garagemedewerker

Smart alerts, draadloze updates en op afstand gestuurde diagnose zijn termen die met de komst van automerken zoals Tesla niet meer vreemd in de oren klinken. Vraag blijft alleen wanneer deze verrichtingen hun weg zullen vinden naar de modale garage. Uit rondvraag blijkt dat het stellen van de juiste diagnose met de hedendaagse diagnoseapparatuur immers al geen sinecure is. De juiste opleiding, ondersteuning en apparatuur kunnen hier alvast soelaas brengen.

Delphi

DIAGNOSE OP AFSTAND

Elektronica heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop voertuigen functioneren, worden onderhouden en gerepareerd. Een visuele controle en een goede vakkennis zijn niet langer voldoende om een gegronde diagnose te kunnen maken.Diagnose op afstand is een term waarmee garagehouders geleidelijk aan worden geconfronteerd. Merken zoals Tesla, Volvo en Audi zijn hier al volop mee bezig, maar in de modale garage is er voorlopig weinig enthousiasme te bespeuren voor de toepassing van deze diagnosemethode.

 

 

Proactief

Deze methode kan nochtans voordelen meebrengen voor de klant, en de zoektocht naar het probleem in de werkplaats verkorten. Diagnose op afstand kan immers proactief worden ingezet. Zo kan de chauffeur tijdig op de hoogte worden gebracht van een nodig onderhoud, of kan hij vanop afstand alert worden gemaakt op een potentieel ernstig probleem met de wagen. Bovendien weet de garage al op voorhand waar het probleem zich ongeveer situeert en hoeft er hier in de garage minder tijd aan gespendeerd te worden. Diagnose op afstand staat vandaag nog in zijn kinderschoenen, maar dit neemt niet weg dat experts voorspellen dat 80% van de huidige diagnoses in de toekomst wel zal kunnen opgelost én doorgestuurd worden via het net.

Ip-adressen

Bovendien zien we vandaag al dat er in de toekomstige wagens van automerken zoals BMW, Mercedes, Volvo en Audi helemaal geen diagnose-interface meer zal nodig zijn om te kunnen communiceren met de wagen. Deze voertuigen beschikken over een IP-adres en zullen in de nabije toekomst allemaal draadloos te benaderen zijn. Dit betekent dat de markt voor diagnose-interfaces hoogstwaarschijnlijk zal wegvallen en enkel de software zal overblijven.

VALKUILEN 

Wurth

Bijscholing

Terwijl de lijst van te diagnosticeren systemen groeit met de dag, blijft het voorlopig 'behelpen' met de huidige diagnoseapparatuur en methodes. Voor een nauwkeurige en efficiënte reparatie is het noodzakelijk om de elektronische systemen van vandaag te kennen en te begrijpen. Toch vormt de verspreiding van deze kennis vandaag nog een probleem. Veel garagemedewerkers beschikken immers niet over de juiste opleiding om de juiste diagnose te kunnen stellen. Opleidingen worden vaak bestempeld als tijdsverlies, maar wanneer het diagnosticeren van een wagen meer tijd in beslag neemt dan de eigenlijke reparatie, kan deze bestempeling sterk in twijfel worden gebracht. Bijscholen is dus een must en zeker met de snel evoluerende technologie van vandaag. Een manier om bij te scholen is bv. het nieuwe API-Drive. Het concept bevat verschillende modules waaronder training op een hoog technisch niveau en tips en tricks om diagnosetools, zoals de multimeter en de oscilloscoop, nog efficiënter te gebruiken.

Clustervorming

Een andere 'valkuil' bij het stellen van diagnoses is dat verschillende constructeurs technieken aan het uitbrengen zijn waardoor universele toestellen het moeilijker gaan krijgen of enkel nog software zullen kunnen uitbrengen die ze volledig aankopen bij de merken zelf. Het gevaar bestaat dat kleinere spelers hierdoor zullen verdwijnen. Dit kan uiteindelijk leiden tot clustervorming van al dan niet kleinere onafhankelijke dealers. De stap naar multimerkdiagnose is in deze situaties sneller gezet waardoor de nauwkeurigheid mogelijk in het gedrang komt. 

Remote en pass-thruSnap-on Modis Edge

vandaag zien we meer en meer merken die de stuurapparaten in de auto remote willen programmeren (zoals Tesla het nu al doet). Dit betekent dat voor een aantal handelingen niet alleen de onafhankelijke garage (via Pass-thru), maar ook de dealerbedrijven zelf een pak werkuren zien verdwijnen. Een geautomatiseerde wagen betekent in de praktijk dus veel meer dan de toepassing van zelfrijdende technologie.

HULPLIJNEN

De garagemedewerker staat er ondanks de tekortkomingen in opleiding, clustervorming en remote programmatie toch niet alleen voor. Verschillende bedrijven hebben vandaag hulplijnen ter beschikking die bij twijfel of onduidelijkheden kunnen geraadpleegd worden. 

Hulplijn

Hotline

De zogenaamde hotline vormt een telefonische hulp voor de garagemedewerker. Deze hotline geeft ondersteuning bij problemen met de uitlezing van diagnoseapparatuur en software. Bij een oproep naar een van de lijnen wordt de medewerker stap voor stap door het probleem geleid en kan hij al doende zelf de oplossing voor zijn probleem bewerkstelligen.

  


 

Databases

Naast telefonische hulpmiddelen kan de garagemedewerker ook beroep doen op databases zoals bv. SureTrack. Deze bevat realistische oplossingen waarmee automonteurs op basis van automerk, model, symptomen, foutcodes en kilometerstanden voertuigspecifieke problemen kunnen oplossen. Het gaat hierbij niet om een forum of helpdesk. De informatie is afkomstig uit miljoenen werkorders en tienduizenden technici die de problemen al eerder opgelost hebben. De monteur hoeft Google niet meer te raadplegen waardoor het risico op foutieve diagnosestelling wordt verkleind.

OSCILLOSCOOP

Afgezien van alle moderne diagnoseapparatuur van vandaag blijft een krachtig diagnostisch hulpmiddel essentieel voor elke garage. Zonder zo een instrument zou de interventie langer, gevaarlijk of zelfs onmogelijk kunnen zijn. Foutenanalyse, parametermeting en een interpretatie van de resultaten maken deel uit van de eerste stap in het oplossen van een fout. Dit kan enkel en alleen met behulp van een efficiënt diagnostisch hulpmiddel, een gestructureerde aanpak en een geschikte documentaire ondersteuning. De oscilloscoop wordt door veel experten nog steeds gezien als een efficiënt diagnostisch hulpmiddel. Het essentieel hulpmiddel, dat elke automonteur moet hebben en gebruiken, wekt in veel garages een fobie op bij monteurs. Nochtans kan geen ander gereedschap de oscilloscoop vervangen voor het bestuderen van de verschillende signalen bij een diagnostisch proces.

EUROPESE STEUN

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar haar steun uitgesproken voor het behoud van diagnostische tests in de voertuigen van morgen. Deze steun geeft perspectief aan de garagebedrijven en verzekert hen van verdere toegang tot data van en naar de auto. De vrije markt in de sector van onderhoud en herstelling en de vrije keuze van de consument is hier dus alleen maar bij gebaat. Toch moet de Europese Commissie nog heel wat uitklaren voordat deze verordeningen zullen kunnen worden toegepast. Zo moet er onder andere nog duidelijkheid komen over de toegankelijkheid van de voertuiggegevens en vooral hoe deze uiteindelijk zullen gewaarborgd worden. De eenstemmigheid van de Europese Commissie zal in 2018 wel nog gevolg dienen te krijgen in het Parlement en De Raad. Het is voorlopig dus nog wachten op de goedkeuring van deze twee instanties om duidelijkheid te krijgen in dit hele verhaal.

SAMENGEVAT

Voertuig diagnose

Opleiding is en blijft onontbeerlijk. Zonder gerichte kennis is het zo goed als onmogelijk om snel en efficiënt diagnoses te stellen. Bovendien werkt het voorzien van personeelsopleidingen uiteindelijk kost- en tijdsbesparend voor zowel klant als garage. Een win-winsituatie dus. Hulplijnen vormen een uitstekende aanvulling op trainingen en komen de efficiëntie alleen maar ten goede. Hoe meer problemen worden aangemeld, hoe meer medewerkers hier voordeel kunnen uit halen. Diagnose op afstand is voorlopig enkel en alleen weggelegd voor een handvol merken en dient nog uitvoerig uitgewerkt te worden voordat het verder kan worden geïmplementeerd. Ondertussen blijft het vooral belangrijk om de huidige diagnoseapparatuur optimaal te gebruiken om zich zo voor te bereiden op de technologische vooruitgang van morgen. 

 Met dank aan:

  • Dirk Lampaert - Doyen Auto Benelux
  • Geert Janssens - WOW!
  • Guy Vergeylen - Future Automotive Solutions VGL Equipment
  • Marc Pauwels - Van Heck Interpieces
  • Marc Sinnaeve - Stecodiag
  • Rob Blom - Snap-on Tools
  • Yannick Schutten - Delphi