naar top
Menu
Logo Print
30/04/2019 - BABETTE SOETAERT

GRATIS OPLEIDINGEN COUNTEREN ONVOLMAAKTE PROFIELEN

NIEUWE CAO'S GETUIGEN VAN VASTBESLOTENHEID SOCIALE PARTNERS

Dat permanente personeelsvorming noodzakelijk is, hoeft in tijden zoals deze geen twee keer gezegd. De toenemende techniciteit en steeds krapper wordende arbeidsmarkt bemoeilijken bovendien de kwalitatieve instroom van nieuwe werknemers en staan de adaptatie aan de behoeften van de werkgever in de weg. De recente collectieve arbeidsovereenkomsten bieden evenwel uitkomst en getuigen van de vastbeslotenheid van sociale partners. Opdat vakbekwame en tevreden werknemers het verschil zouden maken, kan men vandaag terugvallen op heel wat hulpmiddelen en ondersteuning.

Educam gratis opleidingen

WAR FOR TALENT

Het vinden van gekwalificeerde krachten blijkt geen sinecure in de automotivesector. Veel kandidaten beschikken dan ook niet over het juiste technische profiel. Doelgerichte opleidingen kunnen echter een oplossing bieden voor de vele openstaande vacatures. Veel potentiële werknemers beschikken immers wel over de juiste attitude en sociale vaardigheden om snel nieuwe competenties aan te leren waardoor ze met de juiste ondersteuning en de nodige basisopleidingen snel kunnen uitgroeien tot volledig operationele en competente arbeidskrachten.

OPLEIDINGSDOELSTELLINGEN

Permanente vorming is in alle bedrijven in de sector een recht voor werknemer én werkgever. Dit recht staat bovendien beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst. Elk bedrijf ontvangt daarop jaarlijks zijn opleidingsdoelstellingen en de omvang van de financiële steunmaatregelen waar het recht op heeft. De nieuwe cao's besteden hierbij specifiek aandacht aan de kwalitatieve instroom van nieuwe medewerkers enerzijds en de organisatie van een positieve en boeiende werkomgeving anderzijds, zodat de retentie van werknemers verhoogt.

Vrijgemaakte middelen

Om vlotter nieuwe werknemers te integreren, zal elk garage- of koetswerkbedrijf dat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019, en elke metaalhandel die van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 een arbeider nieuw in de sector in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, gratis vier opleidingsdagen kunnen aanbieden. Dit opleidingsaanbod kan na zes maanden anciënniteit bovendien aangevuld worden met één extra opleidingsdag naar keuze van de werknemer. In beide gevallen worden de opleidingen uit het opleidingsaanbod voor nieuwe werknemers van Educam gekozen.

Peterschap

Educam
Permanente vorming is in alle bedrijven
in de sector een recht voor werknemer én werkgever

Naast 'extern' aangeboden opleidingen bestaat ook de mogelijkheid om een medewerker intern op te leiden. Om de integratie van nieuwe medewerkers in bedrijven aan te moedigen, kan er daarom ook via zogenaamd peterschap gewerkt worden. Hierbij wordt binnen het bedrijf een zogenaamde 'peter' aangesteld die de opleiding en begeleiding van een nieuwe collega op zich neemt. De nieuwe werknemer krijgt op die manier persoonlijke tips terwijl hij de nodige kennis verwerft en de werkwijze van het bedrijf leert kennen. Omdat het peterschap aparte vaardigheden vereist, heeft Educam een specifieke opleiding ontwikkeld die de klemtoon op 'werkplekleren' legt. Van 1 januari 2018 tot en met 31 december
2019 heeft elk bedrijf recht op een gratis opleiding van één dag
om de peter voor te bereiden op zijn nieuwe taak.

SECTORALE CERTIFICATEN

Ten slotte biedt ook een sectoraal certificaat een waarborg voor het behalen van beroepsgebonden competenties. Het rekruteren van jongeren, die rechtstreeks van de schoolbanken komen, brengt wel eens enkele hiaten in het opleidingstraject aan het licht. Dergelijke certificaten bieden dan soelaas in het verbeteren van de kwalificaties van toekomstige werknemers in de sector. Wie een sectoraal certificaat behaalt voor een beroep in de automotivesector, beschikt over bewezen kennis van het beroep en kan bijgevolg sneller en efficiënter ingezet worden in een bedrijf. Een troef die op zijn beurt ook de werkgever ten goede komt. Sectorale certificering volgt na het succesvol afleggen van een theorie- en praktijkproef. Hiermee wordt getoetst of de kandidaten de voor het beroep noodzakelijke competenties bezitten en de werkwijzen begrijpen en beheersen zoals ze door de vertegenwoordigers van het beroep zijn vastgelegd.

Met dank aan Educam