naar top
Menu
Logo Print
05/08/2019 - VALÉRIE COUPLEZ

PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN GAAN VIERMAAL LANGER MEE DAN ELEKTRISCHE

ONTWIKKELINGEN ZORGEN VOOR HOGERE FLEXIBILITEIT EN ZUINIGHEID

Persluchtgereedschap
Als het op kracht aankomt, heeft persluchtgereedschap nog steeds dat streepje voor op elektrisch gereedschap

Door de toenemende aandacht voor energiezuinigheid wordt persluchtgereedschap door sommigen als met uitsterven bedreigd gecatalogeerd. Maar niks is minder waar. Pneumatisch gereedschap zal altijd het enorme voordeel van kracht in combinatie met een laag gewicht behouden. Bovendien hebben fabrikanten hard gesleuteld aan de energiezuinigheid van hun producten. Door de toevoeging van regelelektronica en de aanpassing van de motor in functie van kracht staat persluchtgereedschap sterker in zijn schoenen dan ooit tevoren. Maar wie met perslucht werkt, mag nooit vergeten om ook de periferie tot in de puntjes te onderhouden om zijn gereedschappen ten volle te kunnen gebruiken.

PERSLUCHTGEREEDSCHAP VERSUS ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Persluchtgereedschap
De meeste problemen met persluchtgereedschap (90%) zijn terug te brengen tot een probleemmet de zuiverheid van de perslucht

Moeraanzetters, ratelsleutels, boormachines, polijstmachines, schroevendraaiers, slijpers, siliconenspuiten, bandenblazers, verfpistolen, multireinigers … De lijst van gereedschappen in de werkplaats is uitgebreid. In het verleden was perslucht de energiebron bij uitstek om ze aan te drijven. Maar het voorbije decennium kreeg persluchtgereedschap steeds meer af te rekenen met de concurrentie van elektrisch gereedschap. Vooral de komst van betere accu's en de mogelijkheid om overal in de werkplaats aan de slag te gaan gaven ze een duwtje in de rug.

Draadloos gereedschap won ook aan kracht, waardoor ze hun voet naast pneumatische tools begonnen te zetten voor bepaalde toepassingen. Maar als het op kracht aankomt, heeft persluchtgereedschap nog steeds dat streepje voor. Daarnaast kan het persluchtgereedschap zelf een lagere kostprijs voorleggen, wanneer er eenmaal een persluchtnetwerk met compressor in de werkplaats aanwezig is. Dat prijsvoordeel blijft vooralsnog gelden en ze voegen er nog een vier- tot achtmaal langere levensduur aan toe.

Een derde vergelijkingspunt is het gewicht. Gereedschap is onontbeerlijk in de werkplaats, waardoor het de hele dag door gebruikt moet kunnen worden. Pneumatisch gereedschap zal lichter in de hand liggen, maar beperkt tegelijkertijd de bewegingsvrijheid omdat er altijd met een slang met perslucht rekening gehouden moet worden om het gereedschap aan te drijven. Wat energiezuinigheid betreft, moest persluchtgereedschap steevast de duimen leggen voor elektrische. Perslucht vraagt de nodige energie van de compressor om altijd paraat te staan. Wel kan pneumatisch gereedschap overal gebruikt worden waar er perslucht is, ook in explosiegevaarlijke en vochtige werkomgevingen waar elektriciteit niet aangewezen is.

EVOLUTIES IN PERSLUCHTGEREEDSCHAP

Persluchtgereedschap
Pneumatisch gereedschap kan overal gebruikt worden waar er perslucht is, ook in explosiegevaarlijke en vochtige werkomgevingen

Om op het vlak van energiezuinigheid het gat dicht te fietsen op elektrisch gereedschap, investeerden de fabrikanten van persluchtgereedschap de voorbije jaren fors in nieuwe ontwikkelingen. In eerste instantie betekende dit meer regelelektronica, zodat de snelheid en het vermogen eenvoudig geregeld kunnen worden. Een andere rode draad in de ontwikkeling van persluchtgereedschap heeft te maken met ergonomie. Fabrikanten sleutelden aan het ontwerp om vibraties en geluid tot een minimum te beperken en het gebruiksgemak te verhogen.

Ook slimme technologie begint stilaan haar intrede te doen. Met de introductie van bluetooth kan men bijvoorbeeld gegevens naar de computer of telefoon zenden om extra details te krijgen over het persluchtgereedschap en het gebruik. We zien nog maar het tipje van de ijsberg wat betreft de komst van intelligent gereedschap, daar zal de komende jaren ongetwijfeld nog veel in gebeuren. Wat nu al vaststaat, is dat het onderscheid tussen elektrisch en pneumatisch gereedschap niet meer zo scherp is en dat het de toepassing zal zijn die de keuze dicteert.

PERSLUCHTPERIFERIE

Persluchtgereedschap is pas de laatste schakel van de ketting. Om het op de juiste manier aan te drijven, gaat er een heel netwerk aan vooraf dat ook de nodige aandacht verdient. Dat klinkt misschien duur, maar dit is een eenmalige investering, die erna weinig onderhoud of uitbatingskosten vergt. Bovendien heeft niemand dit zomaar in huis en dus zal persluchtgereedschap ook niet zomaar uit de werkplaats verdwijnen. Het netwerk begint met een compressor die de aangezogen lucht zal samenpersen, zodat de lucht onder hoge druk (7 bar of hoger) beschikbaar is. In vergelijking met de grotere broertjes in bijvoorbeeld de industrie zal het geïnstalleerde vermogen zelden boven 15 kW uitkomen in garages en carrosseriebedrijven.

Daarna zit nog een olievernevelaar die ervoor zorgt dat alle onderdelen de juiste smering krijgen. Filters waken over de zuiverheid van de perslucht. Via een netwerk van leidingen zal de perslucht vervolgens naar verschillende afnamepunten in de werkplaats geleid worden. Daar gebeurt een koppeling met een slang, waaraan het persluchtgereedschap dan bevestigd kan worden. De meeste problemen met persluchtgereedschap (90%) zijn terug te brengen tot een probleem met de zuiverheid van de perslucht.

PROBLEMEN MET PERSLUCHTGEREEDSCHAP

Persluchtgereedschap
Als uw persluchtgereedschap niet aan zijn krachtlimieten raakt, kan de oorzaak een defectof een verlies aan de koppeling zijn

Wanneer uw pneumatisch gereedschap niet meer naar behoren werkt, is dat niet noodzakelijkerwijs te wijten aan een defect in het toestel. Bij perslucht komt, zoals hierboven besproken, een hele periferie kijken. Om de oorzaak van een probleem te achterhalen, moet men dus met een brede blik te werk gaan. Met onderstaande checklist heeft u in elk geval een houvast om abnormale defecten op te lossen:

  • Is de gebruikte perslucht zuiver? Als er water, vuil of andere onzuiverheden in te zien zijn, doet u er goed aan om filters te installeren, mocht u er nog geen hebben staan, of om de filters te controleren.
  • Is de toegepaste werkdruk juist? Meestal ligt deze rond 6,3 bar. Door verliezen in het persluchtnetwerk kan dat fluctueren. Om zekerheid te hebben, kan men de werkdruk meten aan de luchtingang van het toestel, wanneer het in werking is. Om een te hoge of een te lage waarde te compenseren, bestaan er drukregelaars.
  • Is het toestel voldoende gesmeerd? Voor een correct gebruik van perslucht is persluchtsmeerolie cruciaal. Men doet er goed aan om met behulp van een olievernevelaar twee à drie druppels persluchtsmeerolie te vernevelen binnen een slangafstand van ongeveer 6 meter. Waak er ook over dat u de juiste olie gebruikt, zodat de slang niet wordt aangetast. Een ander aandachtspunt is een correcte afstelling van de olievernevelaar.
  • Wordt het toestel op de juiste manier gebruikt? Het lijkt een evidentie dat een schroevendraaier dient om schroeven vast te zetten of los te maken, maar voor sommige medewerkers kan hij ook soms dienstdoen als hamer. Hoe robuust uw persluchtgereedschappen er ook uitzien, het blijven pareltjes van micro-elektronica. Door foute handelingen te vermijden, zal de kans op defecten enorm verkleinen. Daarnaast moet men rekening houden met de maten van het toestel in functie van de toepassing. Is de moeraanzetter geschikt voor ½ inchmoeren, dan moet men er geen 1 inchbouten mee vastmaken.
  • Is de gebruikte slangdiameter wel aangepast aan het persluchtverbruik van het toestel? Een persluchtgereedschap heeft een zeker volume van perslucht nodig om zijn volle kracht te ontwikkelen. Dat kan verschillen in functie van het toestel of de toepassing. Daarom bestaan er slangen in verschillende diameters om telkens tot de juiste afstemming te komen, want zowel over- als onderdimensioneren van de slangen is geen goed idee.
  • Is de gebruikte koppeling wel in orde? De persluchtkoppeling speelt een belangrijke rol in het creëren van voldoende doorlaat. Als uw persluchtgereedschap niet aan zijn krachtlimieten raakt, kan de oorzaak een defect of een verlies aan de koppeling zijn.
  • Kan de compressor het verbruikte debiet wel aan? Een compressor smeekt om een juiste dimensionering van het persluchtverbruik. Zowel om uw productiviteit als uw energiezuinigheid te halen. Bij de installatie gebeurt dit in de meeste gevallen wel correct, maar een werkplaats evolueert door de tijd heen, terwijl de compressor vaak dezelfde blijft. Controleer dan ook of uw compressor na enkele jaren, nog steeds de beste keuze is voor het werk dat moet gebeuren.
  • Is de aanwezige leidingdiameter wel juist? Net als bij de slangen moeten ook de leidingen van de juiste diameters voorzien zijn. Ze bestaan in verschillende materialen, waaronder kunststof en aluminium.
  • Wordt het toestel op een veilige manier gebruikt? Hoewel er bij perslucht geen risico bestaat op verbranding bij overbelasting en persluchtgereedschappen ook in explosiegevaarlijke en vochtige werkomgevingen gebruikt kunnen worden, zijn er toch een aantal aandachtspunten op het vlak van veiligheid. Hou daar rekening mee en volg de voorschriften van de fabrikanten nauwgezet op.