naar top
Menu
Logo Print
19/03/2019 - BABETTE SOETAERT

HEDENDAAGSE MOBILITEITSUITDAGINGEN BEHOEVEN TOTAALOPLOSSING

NIEUWE VOORZITTER TRAXIO, DIDIER PERWEZ, ZET KRIJTLIJNEN UIT

Dat mobiliteit de hoeksteen van onze maatschappij vormt, staat buiten kijf. Dit fundament van onze samenleving rijdt zich de laatste jaren echter vast in eigen succes, waardoor het regelmatig negatieve connotaties te beurt valt. Vergroening, verduurzaming, digitalisering en technologische evolutie moeten licht aan het einde van de tunnel brengen, maar om tot een totaaloplossing te komen, zijn ook eensgezindheid en samenwerking van primordiaal belang. Didier Perwez, kersverse voorzitter van Traxio, hoopt via professionalisering en sectorale betrekking alvast de rangen te sluiten.

Didier Perwez

MOBILITEITSUITDAGINGEN TACKELEN

Samen met alle mobiliteitsactoren en betrokkenen de mobiliteitsuitdaging tackelen. Dat is de uitdaging waar Traxio-voorzitter, Didier Perwez, voor staat. Alle actoren, dat zijn in dit geval de vijf sectoren en veertien federaties die Traxio verenigt en die Perwez zeer nauw bij de uitgestippelde lijn tracht te betrekken. Verschillende visies en belangen maken zijn taak er niet makkelijker op, maar dat maakt de uitdaging voor hem des te interessanter.

Diplomatie

Een overeenkomst bekomen tussen verschillende partijen, met nochtans een gelijkaardige achtergrond, blijkt geen sinecure. Wat voor de ene belangrijk is, blijkt vaak een 'ver-van-mijn-bedshow' voor de andere. Enige diplomatie is in dit geval dan ook aan de orde om alle federaties op dezelfde lijn te krijgen.
Perwez: “We hebben het vergaderregime binnen ons uitvoerend comité onlangs gewijzigd. Vanaf heden zullen we zes keer per jaar een vergadering bewerkstelligen waarop alle voorzitters van de betreffende federaties aanwezig zullen zijn en waarop alle thema's kunnen worden besproken. Op die manier kunnen zaken die voor een bepaalde federatie moeilijk liggen, op een onderbouwde manier worden uitgeklaard en beschikt de betreffende voorzitter over voldoende informatie om zijn achterban te informeren. Een voorstel kan bovendien ook een aanpassing worden aangemeten, waardoor het door verschillende federaties alsnog een aanvaardbaar karakter kan worden toegeschreven."
Dat de nodige diplomatie aan de orde is, bewijst ook de onenigheid over de Car-Pass tussen de verschillende federaties. Perwez: “Car-Pass is een welkome tool voor het vertrouwen van de consument in de mobiliteitsmarkt, maar bandenspecialisten bijvoorbeeld beschouwen deze eerder als een administratieve last. Terwijl het wisselen van vier banden slechts twintig minuten in beslag neemt, eist het invullen van de Pass al snel twee minuten op. Dit is dus een taak die 10% van hun kostbare tijd in beslag neemt. Toch is het voor ons belangrijk om ook de bandenspecialisten te overtuigen van het belang van de Car-Pass. Door iedereen op een lijn te krijgen, kunnen we immers als één blok naar buiten treden. Een troef die in ons land geen overbodige luxe betekent."

UITDAGINGEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

Het streven naar een mobiliteitsoplossing vraagt dus een totaalaanpak. Een streven dat met uitdagingen en problemen op verschillende niveaus als een huzarenstuk kan worden beschouwd. Zo moeten er in België nog een heel aantal hordes op zowel economisch als sociaal, ecologisch, juridisch en fiscaal gebied worden overwonnen voordat men de toekomst kan verwelkomen. Perwez wil met Traxio constructief meedenken over hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden.

“Een federatie die toekomstgericht denkt en constructief meedenkt, vormt de basis voor de realiteit van morgen”

Stabiel economisch kader

Perwez: “Er is vandaag meer dan ooit nood aan een stabiel economisch kader in ons land. De rentabiliteit van de automotive sector dient in ons land ten minste tot op het niveau van onze buurlanden gebracht te worden, zodat broodnodige investeringen gerealiseerd kunnen worden. Zo druist het verbod op cashbetalingen boven de € 3.000 niet alleen in tegen de eengemaakte Europese markt, maar is het ook schadelijk en concurrentieverstorend voor de interne markt. Een identificatieplicht zoals in onze buurlanden zou hier bijvoorbeeld al een oplossing kunnen bieden." Ook de huidige distributiecontracten zijn volgens Traxio aan verbetering toe. Contractuele verplichtingen worden vandaag gecombineerd met fragiele marges en ondergeschiktheid aan de grillen van de constructeur. Pieter Van Bastelaere, manager public affairs bij Traxio, slaagde er heel recent in deze problematiek op het hoogste politieke niveau gevolg te geven. Zo werden in het federaal parlement voorstellen goedgekeurd die de mededingingsautoriteit meer macht geven en die de ministers van Economie en KMO toestaan actie te ondernemen wanneer de sector blijk geeft van enig machtsmisbruik.

Didier Perwez Autoworld TraxioAdministratieve vereenvoudiging

Ook het effectueren van een vereenvoudigde administratie is een zaak waar Traxio volop voor lobbyt. “Het effectueren van een overeenkomst binnen Traxio wordt nog eens extra bemoeilijkt door gebrekkige toegang tot correcte informatie. Zo hebben we momenteel enkel toegang tot de Kruispuntbank Voertuigen via het chassisnummer. Er wordt vandaag dus nog altijd gebruikgemaakt van het chassisnummer om technische informatie van een voertuig op te vragen. Dit is omslachtig en bovendien kennen de meeste chauffeurs dit nummer niet. De lange cijferreeks vergroot bovendien het risico op fouten."
Ook de herziening van de Europese restantvoorraadregeling vormde binnen Traxio een actiepunt. De restrictieve 10%-regeling zal binnenkort evenwel geschiedenis zijn in België. Traxio heeft de FOD Mobiliteit immers om de invoering van een regeling gevraagd die de verkoop van dergelijke wagens drie maanden lang toestaat voordat de definitieve regeling ingaat. Als resultaat zal het Koninklijk Besluit van 1968 op vraag van Traxio worden aangepast.

Milieuvriendelijke mobiliteit

Het onderwerp mobiliteit wordt vandaag meer dan ooit benaderd vanuit een ecologisch standpunt. Overheden doen dan ook verwoede pogingen om transport een 'groen' karakter aan te meten. Pogingen die de laatste jaren allesbehalve consistentie vertoonden. 
Perwez: “Wanneer men het ene jaar nog ecopremies uitreikt om de verkoop van dieselwagens aan te zwengelen en er goed zeven jaar later een ware klopjacht op diesel wordt ingezet, is de geloofwaardigheid ver te zoeken. De consument heeft recht op een standvastig en consistent beleid, maar in het huidige politieke landschap is dat recht ver te zoeken." Ook de lage-emissiezones of zogenaamde LEZ's zijn volgens Perwez aan verbetering, en vooral uniformiteit toe. “Wie wil, rijdt vandaag, weliswaar met ontvangst van een boete, nog steeds een LEZ binnen met een 'vervuilende' wagen. Een LEZ verandert met andere woorden niets aan de uitstoot van schadelijke stoffen, men verplaatst het probleem enkel. Het probleem dient dan ook aangepakt te worden aan de bron en dit kan door middel van zogenaamd 'eco-onderhoud'. De reiniging van het technisch deel van de motor heeft een vergaande repercussie op de uitstoot en hiermee kunnen dan ook veel betere resultaten worden geboekt. Het is nu zaak om een dergelijk netwerk op te bouwen en de nodige incentives uit te schrijven."

“Men moet openstaan voor een nieuwe beroepsinvulling om de toekomst te kunnen verwelkomen en mobiliteit te bestendigen als een dienst eerder dan een tool”

Afgestemd onderwijs

Een van de grootste uitdagingen voor de automotive sector is het vinden van gekwalificeerd personeel. Zo is het duidelijk dat de onderwijshervorming bijgestuurd moet worden en er een veel betere afstemming moet komen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Perwez: “De nieuwe mobiliteit vraagt om bijscholing. Daarom moedigen we een intensieve samenwerking aan met Educam, onze eigen opleidingsinstelling. Werknemers zullen binnenkort geconfronteerd worden met de nieuwste automotive technieken, maar zullen tegelijkertijd ook nog te maken krijgen met wagens die een eerder mechanische aanpak vergen. Opdat men kwaliteit hoog in het vaandel kan blijven dragen, is het dus nodig om van beide markten thuis te zijn, een zaak waarin Educam hen zeker en vast kan ondersteunen." Ook voor het klassieke onderwijs is volgens Perwez zeker nog een rol weggelegd in de toekomst. Al zal het in zijn ogen eerder als fundering dienen voor een opvolgende reeks doorgedreven opleidingen.

Didier Perwez TRaxio AutoworldConsolidatiegolf

Misschien wel de meest opvallende uitdaging van de afgelopen jaren is het samengaan van meerdere verscheidene entiteiten. Een uitdaging die door velen als een bedreiging wordt gezien, maar die volgens Perwez met open armen ontvangen dient te worden. “Men moet vandaag professioneler overkomen dan ooit. Via consolidaties kan dit perfect bekomen worden zonder daarvoor al te veel individuele inspanningen te moeten leveren. Men moet openstaan voor een nieuwe beroepsinvulling om de toekomst te kunnen verwelkomen en mobiliteit te bestendigen als een dienst eerder dan een tool."

TOEKOMSTVISIE

Om bovenstaande uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, wil Perwez het initiatief opnieuw aan de federaties laten. Perwez: “De federaties moeten opnieuw centraal staan en telkens de basis vormen voor enig verder beleid. De uitdagingen in de automotive sector zijn vandaag te groot om de basis te blijven negeren. In de grote onzekerheid die er vandaag heerst, lijkt niemand echt te weten in welke richting alles zal evalueren. Precies die onzekerheid maakt ons als partner cruciaal. Wij kunnen gericht informeren, begeleiden en ondersteunen en zo de noden van de sector tegemoetkomen. Een federatie die toekomstgericht denkt en constructief meedenkt, vormt immers de basis voor de realiteit van morgen." 

 

Didier Perwez

ERVARING

Didier Perwez was bij zijn aanstelling geen onbekende voor Traxio. Hij is sinds 2011 actief bij de federatie en was al voorzitter van de Federatie Automateriaal (FAM), een van de vijf sectoren die de beroepsorganisatie vertegenwoordigt. Hij was ook al vicevoorzitter van Traxio. Sinds 1 maart van dit jaar is hij aftermarket salesmanager Benelux en Frankrijk bij Hidria, een van de invloedrijke Europese en wereldwijde bedrijven op het gebied van automotive en industriële technologieën, maar hij begon zijn loopbaan bij Loctite, een toonaangevende speler op het vlak van industriële lijmen. Deze eerste stappen in de aftermarket leidden hem vervolgens naar Beru, een van de marktleiders in (gloei)bougies voor dieselmotoren. In de loop der jaren werkte hij zich op in de hiërarchie tot de Duitse onderneming in 2013 fuseerde met de Amerikaanse fabrikant van elektrische apparatuur Federal-Mogul, waarvoor hij tot voor kort de functie van districtsmanager Benelux vervulde. Didier Perwez is dan ook van plan deze uitgebreide en solide ervaring ten dienste te stellen van alle Traxio-leden.