naar top
Menu
Logo Print
23/05/2019 - FERRE BEYENS

RENAULT EZ-PRO HELPT CHAOTISCHE STEDELIJKE MOBILITEIT REHABILITEREN

BOOMING E-COMMERCE NOOPT TOT ALTERNATIEVE LOGISTIEKE BENADERINGEN

Renault EZ-Pro helpt chaotische stedelijke mobiliteit rehabiliterenWat brengt de toekomst met auto's die rijden zonder chauffeur? Op het autosalon in Brussel formuleerde Renault een interessante verduidelijking bij die autonoom acterende toekomststudies. De EZ-Pro illustreerde immers dat groeiende verstedelijking niet alleen voor het personenvervoer ernstige uitdagingen vormt. De onlineverkoop neemt intussen monsterachtige proporties aan en vooral het leveren van goederen zal moeilijker worden in de nu al verkeerschaotische steden. Naast revolutionair gewijzigd personenvervoer exploreert de Renault EZ-Pro dan ook nieuwe, alternatieve horizonten op het vlak van goederentransport in de steden.

CHAOTISCHE MOBILITEIT

De verstedelijking zet zich onverbiddelijk door. Wereldwijd zal in 2030 ruim 70% van de snel groeiende wereldbevolking in een stad wonen. Dat verstedelijkingsniveau zou in Europa zelfs 78% bedragen, in China 70%. Deze 'beangstigende' verstedelijking schreeuwt om drastisch aan te passen personen- en goederenmobiliteit. Vooral de stadsleveringen vormen hier een grote uitdaging. De exponentieel stijgende onlineverkoop, in samenspel met alsmaar kortere leveringstermijnen en striktere reglementeringen, komt immers zwaar in conflict met een mobiliteit die in de meeste steden nu al met chaotische verkeersscenario's geconfronteerd wordt.

E-commerce en dure 'laatste kilometer'

De EZ‐Pro is beduidend lager, minder breed en wendbaarder dan de huidige generatie bestelwagens die de stad moeten bevoorraden. Die compactheid en (vooral) wendbaarheid zijn te danken aan het e-platform en de 4CONTROL-vierwielsturing
De EZ‐Pro is beduidend lager, minder breed en wendbaarder dan de huidige generatie bestelwagens die de stad moeten bevoorraden. Die compactheid en (vooral) wendbaarheid zijn te danken aan het e-platform en de 4CONTROL-vierwielsturing

De kostprijs van thuisleveringen wordt wereldwijd op 86 miljard $ per jaar geschat. Het aandeel van de 'laatste kilometer' in de totale leveringskost van een pakket bedraagt vandaag al 35 tot 50%. Reken daar nog de jaarlijkse groei van e‐commerce bij. Voor de voornaamste markten bedraagt die groei 15% per jaar, in China zelfs 30% per jaar. De Europese groei van de stadsleveringen (ton/kilometer) wordt geraamd op 20%, in China wordt zelfs gerekend met een toename van 125%. Voeg bij die booming e-commerce ook nog de talloze toegangsbeperkingen in grote steden, striktere regels en wetten, chaotische verkeersomstandigheden en krappere leveringstermijnen (die vandaag al moeilijk na te komen zijn). Zoals dat voor de personenwagens het geval is, zo zal ook de toekomstige, in de stad in te zetten bestelwagen de peilers elektrisch, geconnecteerd, autonoom en gedeeld geïntegreerd krijgen. Met de EZ-Pro is dat niet anders. Toch trekt Renault met deze studie de aandacht op een (nog te vaak onderschatte) parameter in het streven naar efficiënte mobiliteit in de stad: de huis-aan-huislevering.

BREDE WAAIER DOELSTELLINGEN

De EZ-Pro is een inductief te laden robotvoertuig, dat naast personen ook overweg kan met de logistiek van de groeiende hoeveelheid pakjes die in de drukke stad van deur tot deur besteld zullen worden. Het is een futuristisch concept dat bestaat uit een autonome leaderpod en een of meerdere, geconnecteerde en eveneens autonoom rijdende robotpods. Beide pods baseren zich op te personaliseren structuurmotieven en zijn te adapteren aan uiteenlopende gebruiksscenario's en dienstenformats. In de autonoom en indien nodig ook manueel rijdende leaderpod neemt de persoon plaats die de levering van goederen en diensten opvolgt. De naar wens moduleerbare en te personaliseren autonome robotpod(s) rijden in konvooi achter de leaderpod, maar kunnen ook onafhankelijk van de leaderpod leveringsbestemmingen aandoen. Vanuit deze basisprincipes geeft de EZ-Pro invulling aan een brede waaier van specifieke commerciële doelstellingen: gaande van huis-aan-huisleveringen over 'de laatste kilometer' tot logistiek en tot professioneel transport voor ambachtslui, ondernemers, handelaars en alle professionele klanten die allen de drukke stad als hun werkterrein beschouwen.

Transport en service

De Renault EZ‐Pro kan als konvooi vertrekken uit dezelfde 'hub'. De leaderpod - bemand en beheerd door een operator - kan tezelfdertijd goederen transporteren of diensten aanbieden. Elke pod kent zijn opdrachtgever, thema, klanten en leveringsadressen. Zo kan één pod een aantal leveringen doen voor een bepaalde onlineshop, terwijl een andere pod de distributie van een concurrerende onlineshop op zich neemt. Via specifieke platformen kunnen EZ-Pro-eigenaars een aantal pods verder verhuren volgens bepaalde podconfiguraties of geïdentificeerde leveringsbehoeften.

AUTONOME 'BEMANDE' LEADERPOD

Bestellingen kunnen worden opgehaald op het uur en de plaats die de bestemmeling het best uitkomen. Met een code die wordt toegestuurd via een app krijg je toegang tot de locker
Bestellingen kunnen worden opgehaald op het uur en de plaats die de bestemmeling het best uitkomen. Met een code die wordt toegestuurd via een app krijg je toegang tot de locker

Autonoom en toch bemand? Klopt, maar die bemanning fungeert hier eerder als conciërge. Hij is verantwoordelijk voor het op sleeptouw genomen konvooi van robotpods en volgt hun leverings- en dienstenactiviteit op. De autonoom rijdende leaderpod bestaat uit twee afzonderlijke delen: een cabine voor de conciërge en een cargoruimte. In die cabine kan de conciërge zich concentreren op opvolging en logistiek voor de diverse robotpods. In zijdelingse zitpositie beschikt hij over een mobiel kantoor. In de naar voor gerichte positie kan hij toezicht houden op het 'rijgedrag'. Met behulp van een joystick kan de conciërge het voertuig alsnog manoeuvreren mocht de autonome modus uitvallen, waardoor hij toch een beetje als de chauffeur door het leven blijft gaan.

ONBEMANDE ROBOTPOD

De EZ-Pro robotpod rijdt op een identiek platform als dat van de leaderpod. Dat platform richt zich wel nadrukkelijker op het vervoeren van functionele containers. Die laatsten kunnen divers en gevarieerd van vorm en uitvoering zijn. Gaande van lockers voor kleine pakketjes over royale laadruimtes voor goederen tot 'foodtrucks' en mobiele winkels. De moduleerbaarheid van deze containers is onuitputtelijk en richt zich tot heel specifieke en uiteenlopende professionele behoeften. De zijdeuren openen verticaal om een vlottere toegang te geven tot de laad- of serviceruimte. Zoals gemeld, rijden deze robotpods autonoom en hebben ze dus geen chauffeur nodig. Weet ook dat de robotspots bidirectioneel kunnen rijden. De kleur van de lichten (wit vooraan, rood achteraan) geeft aan in welke richting ze zich verplaatsen.

Foodtruck

De steden willen zuiniger, duurzamer en menselijker worden. Dat laatste wordt echter moeilijk nu, als gevolg van overbevolking en ruimtegebrek, de stad genoodzaakt wordt om steeds nadrukkelijker verticaal (lees: in de hoogte) te evolueren. Alles zal zich daardoor ook noodgedwongen moeten integreren in hoge betontorens. Woningen, kantoren, handelszaken, terrastuintjes en … mobiele (levering)hubs. De transportuitkomsten van de EZ‐Pro bieden dan welgekomen en gediversifieerde oplossingen. Als foodtruck bijvoorbeeld, of een leveringsvoertuig omgebouwd tot degustatiefaciliteit. De autonome en modulaire robotpod laat zich daartoe perfect inrichten.

MULTIFUNCTIONEEL, FLEXIBEL, AUTONOOM EN … AUTOMATISCH

De EZ-Pro robotpods vervoeren functionele containers. Die laatsten kunnen divers en gevarieerd van vorm en uitvoering zijn. Gaande van lockers voor kleine pakketjes over royale laadruimtes voor goederen tot 'foodtrucks' en mobiele winkels
De EZ-Pro robotpods vervoeren functionele containers. Die laatsten kunnen divers en gevarieerd van vorm en uitvoering zijn. Gaande van lockers voor kleine pakketjes over royale laadruimtes voor goederen tot 'foodtrucks' en mobiele winkels 

De EZ‐Pro is beduidend lager, minder breed en wendbaarder dan de huidige generatie bestelwagens die de stad moeten bevoorraden. Die compactheid en (vooral) wendbaarheid zijn te danken aan het e-platform en de 4CONTROL-vierwielsturing en vormen een garantie voor flexibiliteit. Dat leader- en robotpod(s) meerdere opdrachten kunnen vervullen op eenzelfde (of in de nabijheid liggende) plaats(en) op eenzelfde tijdstip, is uiteraard een pluspunt. Terwijl de conciërge in zijn leaderpod leveringen uitvoert, parkeren autonome leaderpods zich op plaatsen die aangeduid worden via gps en geconnecteerde diensten. De EZ-Pro kan gestationeerd worden op de meest uiteenlopende en ook krappe plaatsen. Op een parking, in een afzonderlijke parkeerruimte, of op voor bestelwagens moeilijk toegankelijke binnenplaatsen van woon- of kantoorblokken.

Logistieke stadsrealiteit

Vrachtwagens transporteren vandaag al containers met goederen, geladen volgens specifieke en vaak gepersonaliseerde opslagformaten, van havens of distributiecentra naar laad‐ en loszones aan de rand van een metropool. In de nabije toekomst kan het zo perfect gaan om de multifunctionele, op de EZ-Pro-platformen passende containers waarop we daarnet zinspeelden. In de laad- en loszones aan de rand van de stad kunnen de betreffende containers van de vrachtwagen op een EZ‐Pro-platform gestockeerd worden. De pods kunnen daarna een konvooi vormen en zo naar hun bestemming in de drukke stad rijden. De EZ-Pro voorziet uiteraard ook in de mogelijkheid om bepaalde bestellingen te laten ophalen op het uur en de plaats die de bestemmeling het best uitkomen. Uitkomst wordt hier geboden met zelfrijdende robotpods die voorzien zijn van lockers. Klanten kunnen die lockers openen met een code die ze via een mobiele app krijgen toegestuurd, zodra ze de plaats en het tijdstip van de ophaling met de koeriersdienst hebben afgesproken.

AUTOMATISCHE THUISLEVERING VAN BOODSCHAPPEN

Wanneer de EZ-Pro door meerdere handelaars wordt ingezet, biedt ook de automatische thuislevering van boodschappen bij particulieren uitzicht op toekomstrealistische stadslogistiek. Dagdagelijkse, op afstand bestelde boodschappen in een supermarkt kunnen aan huis geleverd worden. Hier wordt de eindlogistiek beheerd door de conciërge, die de boodschappen eigenhandig aflevert. Indien de EZ‐Pro tezelfdertijd door meerdere handelaars wordt gebruikt om eigenhandige leveringen met de conciërge uit te voeren, biedt dit prototype ook uitzicht op dringende leveringen. Daarbij denken we aan de dringende vraag naar medicijnen, of aan de verzending van aangetekende documenten.

BESLUIT

In zijdelingse zitpositie beschikt de conciërge over een mobiel kantoor.In de naar voor gerichte positie kan hij toezicht houden op het rijgedrag
In zijdelingse zitpositie beschikt de conciërge over een mobiel kantoor.In de naar voor gerichte positie kan hij toezicht houden op het rijgedrag 

Een toekomstvisie voor stadsleveringen over de laatste kilometer, waarbij maximale flexibiliteit en ultramoduleerbare uitkomsten de eindgebruiker laten kiezen waar, wanneer en hoe ze hun leveringen 24/24 en 7/7 doorheen het steeds drukker stadsverkeer op een bestemming willen hebben. De EZ‐Pro integreert zich zo in het ecosysteem van de intelligente stad, zoals die vandaag in perspectief wordt gezet. Bijdragend tot vlotter verkeer met minder impact op milieu- en geluidslast. Of, hoe de EZ-Pro een gewichtige hulp kan zijn in het rehabiliteren van een chaotische stedelijke mobiliteit die (voorlopig) alleen maar chaotischer dreigt te worden.