naar top
Menu
Logo Print
31/10/2019 - SAMMY SOETAERT

AIRCOREINIGING: PROPERE LUCHT AAN DE KLANT, ZUURSTOF AAN UW OMZET

WAGENINTERIEUR STERK VERONTREINIGD DOOR OPHOPING IN AIRCO

Wanneer denkt de eindklant aan zijn airco? Juist, als het kwik in de lente de eerste keer weer richting de twintig graden kruipt. Een te begrijpen reflex, maar airco is zoveel meer dan enkel een verfrisser bij warm weer. Ook haar invloed op de luchtkwaliteit is minstens even belangrijk. Aircoreiniging kan voor uw zaak een mooie extra omzet genereren – ondanks de minieme inspanning.

MARKANTE CIJFERS

airco
Voor de reiniging is vaak een kleine demontage vereist; bij de meeste merken verloopt dat via het handschoenkastje.

Wie in een afgesloten auto zit, ademt 70 liter lucht in per minuut. De kwaliteit van de binnenlucht is dus maar beter optimaal. Helaas is dat maar zelden het geval, want wagens rijden meestal rond in de vervuiling die ze zelf veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat stoffen met bekend klinkende namen als koolmonoxide, benzeen, ozon en stikstofdioxide in wagens in veelvouden voorkomen ten opzichte van normale lucht.

Gelukkig speelt de airconditioning hier een positieve rol in – tenminste als ze goed onderhouden wordt. Een slecht onderhouden airco zal namelijk net het tegenovergestelde effect sorteren: uit hetzelfde onderzoek blijkt dat lucht die via een vervuilde airco geblazen wordt, tot vijf keer vuiler is dan de buitenlucht. Een goed werkende airco zal geen extra verontreiniging de lucht insturen, maar daarentegen net partikels uit de lucht zuiveren, via de pollenfilter en de verdamper.

In theorie zou het aircosysteem elk jaar gereinigd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan kan de airco na verloop van tijd wél een bron van vuil worden.

Wie in een afgesloten auto zit, ademt 70 liter lucht in per minuut. De kwaliteit van de binnenlucht is dus maar beter optimaal

WAAROM?

pollenfilter airco
Zo ziet een niet onderhouden aircoverdamper eruit na verloop van tijd.
Een ideale voedingsbodem voor schimmels, bacteriën en gisten.

Om dat te duiden, volstaat een blik op de opbouw van een hedendaagse airco. Er is bijvoorbeeld de nauwe ruimte tussen de koelribben van de aircoverdamper. Die vormen, zeker onder vochtige omstandigheden, de ideale voedingsbodem voor schimmels en contaminaties. Via de blazers komen die vervolgens in de wagen terecht en leiden ze tot lichamelijke klachten als hoofdpijn, keelpijn en irritatie. Er is in de laatste jaren bovendien een toenemende trend in het aantal allergieën, zoals hooikoorts en astma. Daarnaast is de muffe geur ook gewoonweg niet aangenaam.

De interieurfilter (beter bekend als pollenfilter) draagt in normale omstandigheden eveneens bij tot een propere lucht, maar een laattijdige vervanging kan ervoor zorgen dat de vuilpartikels weer in de wagen terechtkomen. Bovendien kan een onoordeelkundige vervanging er eveneens voor zorgen dat vervuiling na een heropstart het interieur weer binnendringt. Met andere woorden: een goede aircoreiniging pakt zowel de verdamper als de omgeving van de pollenfilter aan.

WELKE PRODUCTEN?

Het goede nieuws is dat er nogal wat producten op de markt zijn om airco's te reinigen. Het slechte nieuws is dat het niet altijd evident is om te bepalen welke methode nu de beste prijs/kwaliteit garandeert.

Ozonreiniging

Met een ozonmachine annex vernevelaar worden vooral hardnekkige geuren bestreden. Niet alleen muffe geuren, ook rokerslucht en hondengeur kunnen er effectief mee bestreden worden.

Bij een behandeling wordt gedurende een aantal uur een ozongenerator in de wagen geplaatst. Dit toestel zal zuurstofdeeltjes (O2) deels omzetten in ozon (O3). Die stof heeft de eigenschap om zich te hechten aan micro-organismen zoals virussen, schimmels en bacteriën. Na neutralisatie vallen die uit elkaar in CO2 en water, en is de klant verlost van de geur die ze verspreiden.

De wagen moet wel een tijd luchten voor hij weer gebruikt kan worden, want ozon inademen is niet gezond. Het interieur moet ook gereinigd worden om de restanten weg te nemen. De methode heeft dus vooral het verwijderen van geuren tot doel, maar richt zich minder op hardnekkige vuilophopingen in het aircosysteem zelf.

Gasreiniging

Wat samenhangend met de vorige methode is reiniging met een gasverneveling. In plaats van ozon wordt gas verspreid in de wagen, dat eveneens de schimmels en bacteriën verwijdert. Een aircoreiniging op basis van gas is gelijkaardig aan een ozonreiniging, alleen is het minder krachtig. Het bevindt zich dan ook meer in de doe-het-zelfsfeer. Een vernevelapparaat of spuitbus verspreidt het gas in het interieur om nare luchtjes te verwijderen. Het doodt, net als bij een ozonbehandeling, de schimmels en bacteriën wel, maar verwijdert eveneens het aangehechte vuil aan de verdamper niet.

Daar waar ozon en gas zich voornamelijk richten op het bestrijden van de symptomen, richten andere methodes zich ook op het wegnemen van de bron

Probiotica

Daar waar ozon en gas zich voornamelijk richten op het bestrijden van de symptomen, richten andere methodes zich ook op het wegnemen van de bron. Een voorbeeld van die benadering zijn de middelen op basis van probiotica. Dankzij de natuurlijk reinigende werking van die bacteriën wordt het oppervlak grondig gereinigd, zodat de vervuiling zich nergens meer aan kan hechten.

Schuimreiniging

Ook schuimreiniging pakt het probleem direct bij de bron aan, want die wordt rechtstreeks op de verdamper toegepast. Het schuim is echter soms te dik om door het zeer fijne raster van de verdamper heen te komen, waardoor het naar beneden zakt en via de drainage wegvloeit. Zo komt het minder op de plek waar de meeste vervuiling zit, terecht. Daardoor bereikt het zijn doel slechts kortstondig; herhaling is bijgevolg broodnodig.

Vloeistof onder druk met sonde

Ook reinigingsmiddelen op basis van vloeistof worden direct op de verdamper toegepast. Door de dunne substantie en het feit dat de verdamper op hoge druk wordt doorgespoeld, verdwijnt al het vuil én de aanhechting. De hygiënereiniger voor de aircoverdamper wordt direct op de verdamper gesproeid, met behulp van een krachtig drukbekerpistool.

Er zijn ook combinatiesystemen die meteen ook de pollenfilterbehuizing aanpakken met een aangepast middel, waardoor een integrale reiniging bereikt wordt. Er is dus reiniging en desinfectie in één beweging.

airco
Via vloeistof onder druk wordt de verdamper gereinigd.

 Ultrasone reiniging

Via een ultrasone vernevelaar wordt ontsmettende vloeistof verdeeld over het volledige oppervlak van de verdamper, het luchtkanalentraject en de blaasmonden, om zo in het interieur terecht te komen.

Die verdeling verloopt via ultrasone trillingen, waardoor de vloeistof overgaat in neveldeeltjes van slechts enkele microns groot. Dat laat toe om tot in het diepst van de installatie de werking te laten doordringen. Ook gaat de vloeistof door de pollenfilter, waardoor ook dit een zeer complete reinigingsmethode is.

HOE TOEPASSEN?

De toepassing van die methodes hangt niet alleen af van de methode zelf; er zijn ook onderlinge verschillen tussen de merken. Er komt meestal weinig voorbereidingswerk bij kijken, al raden producenten vaak aan om de verdamper te drogen voor en na het reinigingsproces. Dat kan eenvoudig door de auto een tiental minuten in interne recirculatie te laten draaien zonder airco en op hoge temperatuur. Ook de vervanging van de pollenfilter en het schoonmaken van zijn behuizing kunnen wat extra werk betekenen.

Autofabrikanten geven altijd aan hoe de airco het best benaderd kan worden, bijvoorbeeld om via het handschoenkastje of het dashboard aan het betreffende onderdeel te raken. Het demonteren en het schoonmaken van de filter en de installatie verlopen vervolgens eenvoudig. Al bij al is dit dus een makkelijke klus die snel geklaard kan worden.