Carfix tarifs online tarifs print

INFORMATION PROFESSIONNELLE SUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES

Tirage 10 530
Lecteurs 23 166
Print base CPM 162

Tarifs

NL + FR Prix Unité CPM
1/8 Page € 750,00 par insertion 32
1/4 Page € 1 355,00 par insertion 58
1/2 Page € 2 445,00 par insertion 106
1/1 Page € 3 750,00 par insertion 162
2/1 Page € 6 225,00 par insertion 269
Couverture 1 € 7 500,00 par insertion 324
Couverture 2 € 5 250,00 par insertion 227
Couverture 3 € 4 880,00 par insertion 211
Couverture 4 € 5 625,00 par insertion 243
Info-produit * € 750,00 par insertion 32
Code QR € 1 355,00 par insertion 58
1/1 page Branded Story * € 3 750,00 par insertion 162
2/1 page Branded Story * € 6 225,00 par insertion 269
Addressable Sampling Sur demande sur demande -

Prix en euros (hors T.V.A.) | Editions française & néerlandaise

Planning

Date Thème Deadline rés. Deadline PDF
2006-E1 03/12/2020 HUILES + LUBRIFIANTS 06/11/2020 17/11/2020
2101-E1 04/03/2021 AMENAGEMENT D'ATELIER 04/02/2021 15/02/2021
2102-E1 21/04/2021 AUTOTECHNICA + SERVICE CLIMATISATION + THE TIRE COLOGNE 24/03/2021 02/04/2021
2103-E1 15/06/2021 REPARATION DES DOMMAGES 18/05/2021 27/05/2021
2104-E1 03/09/2021 AUTOMECHANIKA + PNEUS + ECLAIRAGE 06/08/2021 17/08/2021
2105-E1 18/10/2021 NETTOYAGE DE VOITURES 20/09/2021 29/09/2021
2106-E1 03/12/2021 HUILES + LUBRIFIANTS 05/11/2021 16/11/2021
Adresses disponibles 21 227
Abonnés en ligne 17 061

Tarifs

NL + FR Prix Unité CPM
Branded News (Publication) € 1 078,00 par insertion 50
Branded Story (Creation) € 600,00 par story -
Branded Story (Publication) € 1 078,00 par insertion 50
Traffic Text Unit € 862,00 par insertion 40
Addressable Branded Story Sur demande sur demande -
Dedicated Online Magazine Sur demande sur demande -
Paquet Mots Clés € 329,00 par an 50
Site Traffic Unit € 1 028,00 par mois 50
Addressable Sampling Sur demande sur demande -

Prix en euros (hors T.V.A.) | Editions française & néerlandaise

PLANNING

Date Thème Enquête
2043 04/11/2020 -
2044 11/11/2020 -
2045 18/11/2020 -
2046 25/11/2020 -
2047 02/12/2020 -
2048 09/12/2020 -
2049 16/12/2020
2050 30/12/2020
2101 04/01/2021 -
2102 08/01/2021 -
2103 15/01/2021 -
2104 22/01/2021 -
2105 29/01/2021
2106 05/02/2021 -
2107 12/02/2021
2108 19/02/2021 -
2109 26/02/2021 -
2110 04/03/2021 -
2111 11/03/2021 -
2112 18/03/2021 -
2113 25/03/2021 -
2114 01/04/2021 -
2115 08/04/2021 -
2116 15/04/2021 -
2117 22/04/2021 -
2118 29/04/2021 AUTOTECHNICA
2119 06/05/2021 -
2120 13/05/2021 THE TIRE COLOGNE
2121 20/05/2021 -
2122 27/05/2021 -
2123 03/06/2021 -
2124 10/06/2021 -
2125 17/06/2021 -
2126 24/06/2021 -
2127 01/07/2021 -
2128 08/07/2021 -
2129 15/07/2021 -
2130 05/08/2021 -
2131 12/08/2021 -
2132 19/08/2021 -
2133 26/08/2021 PNEUS
2134 02/09/2021 -
2135 09/09/2021 AUTOMECHANIKA
2136 16/09/2021 -
2137 23/09/2021 -
2138 30/09/2021 -
2139 07/10/2021 -
2140 14/10/2021 -
2141 21/10/2021 -
2142 28/10/2021 -
2143 04/11/2021 -
2144 11/11/2021 -
2145 18/11/2021 -
2146 25/11/2021 -
2147 02/12/2021 -
2148 09/12/2021 -
2149 16/12/2021 -
2150 30/12/2021

Aanleveren Print

Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.

Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.

LEVEREN VAN DRUKKLAAR DIGITAAL MATERIAAL

VIA DATADRAGERS
Wij ondersteunen alle recente dragers, zowel voor MAC als voor WINDOWS.

VIA FTP-SERVER

Ftp host address: ftp://pmg.pmgroup.be
Serverpoort: 21
Login & paswoord:
contacteer ons commercieel secretariaat
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

VIA E-MAIL

Max. 20 MB - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

PDF-FILES

NAAMGEVING
Bij de naamgeving van PDF-files, kunt u enkel gebruikmaken van 'cijfers' en 'letters'.
Om een naam in te delen kunt u eventueel '–'of '_' gebruiken.

AANMAKEN

Voor het aanmaken van de PDF-file wordt gebruikgemaakt van uw eigen opmaakprogramma, bij voorkeur met de 'Job Options' van Medibel+ (standaardsettings voor België).
Wij accepteren echter ook de internationale PDF/x norm, evenwel zonder ingesloten kleurprofielen en spot colours. Bij gebrek aan de Medibel+ Job Options kiest u het best voor de standaard job options-settings die verwijzen naar 'Press' of 'Drukwerk' en normaal gezien een correcte hogeresolutie-PDF (2.400 dpi) zullen produceren.

KLEUREN

Enkel CMYK-kleuren kunnen gebruikt worden. Pantone- en andere spot colours dient u eerst in uw eigen opmaakprogramma om te zetten naar CMYK, zodat het PDF-bestand later op een correcte manier 4-kleuren gescheiden kan worden.

FONTS

Alle fonts moeten integraal in de PDF-file ingesloten zijn.

AFBEELDINGEN

Alle foto's en andere afbeeldingen moeten ingescand en/of opgemaakt zijn met een minimale resolutie van 300 ppi (Pixels Per Inch).

BIJSLUITERS & ANTWOORDKAARTEN

Een bijsluiter kan niet breder zijn dan 210 mm en niet hoger dan 297 mm. Bij de afwerking van het magazine worden meegebrocheerde of meegelijmde bijsluiters ALTIJD bovenaan 5 mm afgesneden.
Minimumpapiergewicht van de bijsluiter: 80 gram/m².
Let erop: meegeniete encarts of antwoordkaarten van slechts 1 blad moeten in magazines met geniete rug steeds voorzien zijn van een terugslagklep met dezelfde hoogte van het document en met een breedte van 10 cm.
Deze terugslagklep kan eventueel bedrukt worden.

MEEGENIET
Een antwoordkaart kan in het midden van het magazine meegeniet worden.

LOS BIJGESLOTEN
Een bijsluiter kan los meegestuurd worden in de gebruikelijke verpakking van het magazine. Deze bijsluiter mag niet groter zijn dan het formaat van het magazine en mag maximaal 120 g wegen.

GEKLEEFD
Een bijsluiter of een antwoordkaart kan op een pagina in het magazine gekleefd worden. In dit geval is een koppeling aan een pagina publiciteit verplicht en kan er om technische redenen geen vaste plaats worden gereserveerd in het magazine.

GADGET EN SAMPLING
Prijsofferte op aanvraag: onder voorbehoud
van technische haalbaarheid.

KLEURPROEVEN

De bijgeleverde drukproef wordt bij een digitaal productieproces enkel en alleen nog gebruikt om te controleren of de inhoud van het aangeleverde digitale materiaal overeenkomt met de intenties van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. De kleurechtheid van de uiteindelijke weergave in het magazine wordt volledig bepaald door de CMYK-waarden, ingesloten in de digitale informatie van de files. Deze kleurwaarden worden niet meer gewijzigd en de publicitaire inlassing zal bijgevolg de kleuren hebben die voortkomen uit de door de maker/ontwerper ingesloten CMYK-waarden.

Alle niet-CMYK compatibele kleurindicaties (RGB of spot colours) worden door onze grafische software omgezet naar CMYK-waarden die kunnen resulteren in kleuren die niet de intentie weergeven van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. Het is daarom uiterst belangrijk dat alle kleurgevoelige inlassingen uitsluitend in CMYK aangeleverd worden.

NIET-DRUKKLAAR MATERIAAL

Indien u niet over digitaal drukklaar materiaal beschikt, dan kunt u die op basis van foto's, dia's en tekeningen laten aanmaken door onze diensten.
Ook materialen en producten kunnen door onze diensten gefotografeerd worden. De opmaakkosten zijn niet in de advertentieprijzen inbegrepen en zijn vooraf te bespreken volgens het gewenste resultaat.

TECHNISCHE AFSPRAKEN

Voor alles wat niet specifiek vermeld is, wordt verwezen naar 'FEBELGRA Handboek - Beroepsgebruiken en Algemene Voorwaarden eigen aan het Drukkerijbedrijf'.

PLAATSING
Alle advertenties verschijnen in normale omstandigheden op een linkerpagina.
Iedere speciale plaatsing moet duidelijk op het order vermeld zijn, daarbij wordt telkens een toeslag van 25% aangerekend.

KLEURVERSCHILLEN
De productie van onze magazines gebeurt per katern van 16 tot 32 pagina's.
Zo komen meerdere publicitaire pagina's in eenzelfde inktzone te liggen. Betrokken pagina's worden dan automatisch met dezelfde gemiddelde drukinktdensiteitswaarde gedrukt. Lichte kleurafwijkingen ten opzichte van vorige advertenties en/of bijgeleverde kleurproeven zijn daardoor soms onvermijdelijk.

ANNULERING

Iedere annulering van een order moet gebeuren zoals vastgelegd in onze verkoopsvoorwaarden.
Annulaties worden bovendien niet meer aanvaard vanaf 6 weken voor de verschijningsdatum van het magazine.
Omslagbladzijden (cover 1, 2, 3 en 4) kunnen niet geannuleerd worden.

TERMIJNEN AFLEVERING MATERIAAL
    • Alle drukklare advertenties dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.
    • Voor niet-drukklare advertenties moeten teksten en foto's ten laatste geleverd worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE RESERVATIE'.
    • Bijsluiters en antwoordkaarten dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.

 

Printformaten

      Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.


Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.
2/1 pagina

2/1 pagina

Aflopend
420 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
402 x 276 mm

1/1 pagina

1/1 pagina


Aflopend
210 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
192 x 276 mm
1/2 pagina

1/2 pagina


Niet-aflopend
192 x 136 mm
94 x 276 mm
1/4 pagina

1/4 pagina


Niet-aflopend
192 x 66 mm
94 x 136 mm
45 x 276 mm
1/8 pagina

1/8 pagina


Niet-aflopend
192 x 31 mm
94 x 66 mm
45 x 136 mm

Business Links

Logo 1/8
45 x 136 mm, 192 x 31 mm, 94 x 66 mm

Logo 1/16
45 x 66 mm , 94 x 31 mm

Logo 1/32
45 x 31 mm

 

Aanleveren Online

BESTAND

Flat media (zonder animatie): GIF, JPG.
Rich media (met animatie): Flash, html5, Animated GIF.
Het gebruik van geluid is enkel toegelaten bij videotorials die worden aangeleverd met een minimum encoded bit rate van 200 kbps. Zowel voor rich als flat media moeten de maximum sizes gerespecteerd worden.

HYPERLINK

Alle buttons/banners kunnen een link naar een website hebben. Bij flat media legt onze IT-dienst zelf de link naar uw website. Rich media banners dienen reeds bij aanlevering een ingebouwde link te bevatten.

AANLEVERING

Banners kunnen aangeleverd worden via pub@pmg.be / pub@pmg.nl.
Deadline materiaal: 2 dagen voor verschijning.


Online formaten

Banner

310 x 168 pixels, max. 30 kB

Videotorial

468 x 247 pixels, max. 200-300 kbps

 

Diffusion

La Belgique:
- Abonnés payants
- Garages
- Ateliers mécaniques
- Carrosseries
- Centres de pneus
- Centres de diagnostic
- Contrôle technique
- Services de dépannage
- Fabricants, importateurs et grossistes du secteur

Tirage contrôlé CIM

10 810 exemplaires

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Bienvenue chez Carfix 

Carfix utilise des cookies pour optimiser et personnaliser votre expérience utilisateur. En utilisant ce site web, vous acceptez La gestion de confidentialité et des cookies.